<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rentefrykten vil øke

Stive inflasjonstall, og dermed muligheten for raske renteøkninger så vel her hjemme som internasjonalt, gir aksjeinvestorene god grunn til engstelse. Et hovedspørsmål på vei inn i 2022 vil være om Oslo Børs vil tåle den farlige makromiksen, gitt at man ligger på historisk høye indeksnivåer.  

Partybremser: Budskapet er klart fra sentralbanksjef Øystein Olsen – styringsrenten skal opp, særlig initiert av de høye inflasjonstallene. Foreløpig har ikke de klare signalene skapt noen uro på Oslo Børs.  Foto: Are Haram

Inflasjonsspøkelset fortsetter altså å henge over børsene, med rette, all den tid prisstatistikkene utvikler seg som de gjør. I oktober nådde for eksempel inflasjonstakten i USA det høyeste nivået på over 30 år, og skulle tendensen fortsette, gir det rom for saftige amerikanske renteøkninger. Her hjemme steg konsumprisindeksen i oktober, regnet på årsbasis, med 3,5 prosent. 

Nordea Markets tror inflasjonen vil overraske Norges Bank, og forventer hele syv rentehevninger innen utgangen av 2023. Rentebildet er alt i alt i klar endring, og vi posisjonerer oss for utviklingen ved blant annet å beholde Storebrand   i Kapital-porteføljen, selv etter at forsikringsgiganten kan skilte med en kursoppgang siden årsskiftet på rundt 40 prosent. Men mer er i gjære, tror flere toneangivende analytikere.

DNBs finansfavoritt

– Den aksjen vi liker aller best i den norske finanssektoren, er Storebrand   , uttalte nylig DNB Markets-analytiker Håkon Astrup til Finansavisen. Markedet tar ikke høyde for den transformasjonen som nå skjer, mener han, og peker på at konsernet i langt mindre grad enn før driver med garantert pensjonsforsikring, noe som er en lite lønnsom virksomhet i perioder med lave renter.  

– Nå fokuseres det på innskuddsbasert pensjon med aktiv forvaltning, der veksten er langt høyere og lønnsomheten bedre. At den garanterte forretningen krymper innebærer samtidig at Storebrand   frigjør egenkapital som kan utbetales som utbytte, mener Astrup videre. 

Dette er forhold om ifølge DNB Markets-analytikeren ikke reflekteres i den gjeldende aksjekursen, som bare tilsvarer rundt ti ganger neste års forventede inntjening, dersom overskuddskapitalen trekkes fra. 

Astrup toppet Kapitals siste rangering over landets beste bank- og finansanalytikere og har altså fortsatt god tro på Storebrand-aksjen, en aksje han i Kapital – med rette – også tidligere i år har trukket frem som en en klar favoritt blant finansaksjene på Oslo Børs. 

Vi tror altså at Storebrand   , som i dag har en markedsverdi på rundt 42 milliarder kroner, har mer å gå på – også hensyntatt at oppkjøpsfondet EQT er såpass høyt plassert på selskapets aksjonærliste som de er.   

Oljen – biter seg fast 

– Verdensøkonomien, der mange økonomier er inne i en energiintensiv fase, har påbegynt en ny vekstsyklus. Det er derfor all grunn til å tro på en vesentlig økning i globalt energibehov de neste ti årene, skrev Ole-Rikard Hammer, senioranalytiker i Arctic Securities, i en gjestekommentar i forrige utgave. På denne bakgrunn mener han at seneste tids prisoppgang også er et klart signal om behov for økte investeringer for å holde tritt med etterspørselen. Hammers poeng er altså at den høye oljeprisen som nå spiller seg ut, ikke bare finner sted i kraft av en sterk etterspørselsside, men også i lys av en tilbudsside preget av avtagende kapasitetsrammer etter flere år med underinvesteringer. 

Flere operatørselskaper ser også et underliggende oljemarked preget av sterke pristendenser. Til Reuters sa toppsjefen i det russiske oljeselskapet Rosneft, Igor Setsjin, nylig dette: 

– Vi opplever en rask vekst i etterspørselen for tradisjonelle energiressurser. Når strukturelle avvik mellom etterspørsel og tilbud på de globale energimarkedene avsløres ytterligere, kan vi bli vitne til en en ny super-syklus for olje- og gassmarkedene. 

Den høye oljeprisen gir bedre utsikter for leverandørindustrien, og vi beholder derfor Subsea 7   i Kapital-porteføljen, samtidig som også Aker Solutions   blir med videre. Selskapet bygger opp en råsterk ordrebok, og ble for eksempel nylig tildelt en kontrakt av den brasilianske oljegiganten Petrobras for levering av et subsea-produksjonssystem, en kontrakt som kan ha en verdi på over en milliard kroner. Gjennomgående forventer analytikerne at det pågående sterke ordreinntaket vil fortsette både til neste år og i 2023, og de mener det gir rammer for en robust inntjeningsvekst kommende år – kombinert med en innfasing av utbytte i løpet av 2022.  

Kina – en mulig sort svane?     

Mens den globale inflasjonstakten drar seg til, med tilhørende høyere inflasjonsforventninger, strammer det seg til også i det kinesiske eiendomsmarkedet. Kinesiske eiendomsutviklere rapporteres å være avskåret fra utenlandsk finansiering, først og fremst fordi utlendingene er bekymret over at kinesiske myndigheter tar mer og mer kontroll over sektoren, blant annet ved å sette begrensninger rundt hvor mye gjeld selskapene kan ha i sine respektive balanser. Kreditturoen har også sitt utspring i at en av landets store eiendomsgiganter, Kaisa Group Holdings, nylig meldte at de ikke var i stand til å overholde sine finansielle forpliktelser, med det resultat at selskapets aksjekurs falt til dels kraftig. Om ubalansene i det kinesiske kredittmarkedet fortsetter å akselerere, vil det åpenbart ha negative implikasjoner – både for Oslo Børs og de globale aksjemarkedene.  

Resultatsesongen er nå over, og fremover forventer vi enda mer makroorienterte investorer. Alt i alt gjør vi ingen endringer i Kapital-porteføljen, og beholder dermed både Storebrand   , Kahoot!Kahot, Yara   , Subsea 7   og Aker Solutions   .