<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Eksamenstid nærmer seg

Estimattrenden på Oslo Børs peker fortsatt oppover. For å innfri analytikernes stadig mer optimistiske prognoser må selskapene på rund baut levere svært overbevisende kvartalsrapporter når de kommer på bordet om få uker. Men skulle analytikerne ta feil, blir børsvåren alt annet enn trivelig.        

Oslo Børs, Euronext Foto: Iván Kverme

Selv om rapporteringssesongen nærmer seg, er det naturligvis krigen i Ukraina som setter dagsorden i kapitalmarkedene, en konflikt som fortsetter å skape store ubalanser i de globale energimarkedene. Olje- og gassprisene ligger på nivåer som gir verdensøkonomien alvorlige utfordringer, tatt i betraktning at fossile energikilder fortsatt er en sentral brikke i alle lands energimiks. Samtidig opplever husholdningene verden over en kraftig innskjerpet kjøpekraft, mens bedriftens variable driftskostnader skyter i været – begge forhold som kan sende den globale økonomien inn i en resesjon. 

Men paradoksalt nok gir utsikter til et mulig forestående økonomisk tilbakeslag en viss støtte til børsene, fordi det vil kunne demme opp for de massive antatte renteøkningene som sentralbankene til nå har varslet ville komme. Handelsbanken Capital Markets pekte for kort tid siden nettopp på dette, og viser til at man ser flere markedsaktører som tror at hensynet til langt mer usikre vekstutsikter vil veie tyngre enn hensynet til oppsiderisikoen på inflasjonssiden, og at dette kan komme til å moderere sentralbankene i tiden som kommer. 

Det makroøkonomiske bakteppet er altså mer usikkert enn på lenge på vei inn i andrekvartal, et kvartal som også blir helt avgjørende for den videre retningen på Oslo Børs. Det med tanke på hva selskapstoppene selv kommer med av økonomiske signaler når de om få uker legger frem sine kvartalsrapporter.  

Seismikk – ikke lenger fy-ord   

Enn så lenge råder det altså full olje- og gassfest på Oslo Børs, med voldsomme kursoppganger for operatørselskaper som Equinor   , Aker BP    og DNO   , eksempelvis. Men investorene synes mer og mer overbevist om at ikke bare vil oljeservicebedriftene nå endelig profitere godt på den høye oljeprisen – serviceselskapene vil dessuten være ekstra godt posisjonert for velfylte ordrebøker i årene som kommer, ettersom vestlige land vil vri seg mer og mer bort fra russiske energileverandører. I 2021 dekket Russland rundt 30 prosent av gassetterspørselen i Europa, for eksempel. Denne avhengigheten ønsker altså EU nå å redusere, noe vi mener vil spille seg enda mer ut på vår hjemlige børs i form av en mer grunnleggende interesse for hele oljeservice-spekteret, selv for de med skyhøy gjeldsgrad. 

“Duften av seismikkrevansj” var hovedparolen bak vår kjøpsanbefaling på seismikkselskapet TGS   i november. Vi mente å se tydelige tegn til at oljeselskapene nå ville heve sine respektive investeringsbudsjetter, blant annet på grunn av de store ubalansene i de globale energiforsyningslinjene. Å kjøpe TGS-aksjen var også smart, hevdet vi, sett i lys av operatørselskapenes kraftige kontantstrømmer, støttet av den høye oljeprisen. Selskapets aksjekurs har steget med nesten 50 prosent siste tre måneder. Men det er langt mer å gå på, tror blant annet investor Aasulv Tveitereid. Han kjøpte nylig en million TGS-aksjer, og overfor Finansavisen nylig hevdet han at seismikkbransjen endelig kan se frem til flere år med betydelig høyere aktivitetsnivå. 

Vi har fortsatt klokkertro på TGS   , og beholder derfor aksjen i Kapital-porteføljen. 

Riggfest i emning

Riggsektoren har i flere år ligget med brukket rygg. Men også her er industriutsiktene i ferd med å lysne. Oljeselskapene trenger påfyll av nye olje- og gassreserver, eksempelvis er giganten Saudi Aramco nå i markedet med anbud på flere jackup-rigger og skal dele ut kontrakter som går over tre til fem år denne måneden. Utviklingen begunstiger naturligvis aktører som det Tor Olav Trøim-ledede Borr Drilling   , som siden oppstarten i 2016 har vært en katastrofe, kursmessig sett, som følge av de massive børsfallene. Selskapet har de siste fem årene sett seg nødt til å bokføre milliardtap, samtidig som frykten for en konkurs har vært overhengende på grunn av selskapets høye gjeldsgrad. Men siden årsskiftet er Borr Drilling-kursen opp med rundt 70 prosent, og illustrerer godt at stadig flere investorer nå ser med langt mer blide øyne på selskapet. Løsner dette for alvor, vil det – slik også Trøim tidligere har varslet – dryppe signifikante utbytter til eierne. 

Vi tok selskapet inn i Kapital-porteføljen rett før jul, og har fått med oss en eventyrlig kursoppgang – noe vi trenger, etter at dets aksjekollaps i 2018 og 2020 dessverre sendte Kapital-porteføljen i kraftig minus. Men det er nå langt mer å glede seg til, noe også  toppsjef Patrick Schorn understreket, da han i forbindelse med fremleggelsen av selskapets fjerdekvartalsrapport mente at inntektene vil øke med rundt 50 prosent i år, mens justert EBITDA vil kunne doble seg fra fjerdekvartal i 2021 til fjerdekvartal i år.

Alt i alt gjør vi ingen endringer i Kapital-porteføljen, og beholder dermed både Kahoot   , Aker Solutions   , Subsea 7   , TGS   , og altså Borr Drilling   . Så smått synes også Kahoot-kursen nå å vende oppover igjen, etter et kursfall bare siden årsskiftet på rundt 40 prosent.