<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Investorene håper på snillere sentralbanker

Børsene viser forbausende styrke, gitt den makroøkonomiske miksen investorene står midt oppi og som nå får garvede økonomer til å spå reale børskorreksjoner i tiden som kommer. Men kan børsstyrken muligens reflektere investorenes håp om at de bebudede renteøkningene ikke blir så massive likevel?   

Stødige aksjemarkeder: Børsene står rimelig godt, litt fordi investorene i det minste håper at de bebudede renteøkningene fra blant annet den amerikanske sentralbanken under ledelse av Jerome Powell blir litt mindre massive enn man tidligere har sett for seg.  Foto: Al Drago/Bloomberg / Bloomberg

Det mangler ikke på dommedagsprofetier. Overfor Finansavisen slo for eksempel nylig sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets fast at det blir resesjon i USA. Og det har aldri før skjedd uten et fall på mellom 40 og 65 prosent på Oslo Børs. Hvorfor skal ikke dette scenarioet igjen kunne inntreffe? spør Andreassen. 

Hans hovedhypotese er at skal man få bukt med den galopperende inflasjonen i USA, må arbeidsledigheten stige for å gi nok ledig kapasitet til å dempe pristrykket. Lønnspresset er massivt, lønningene stiger nå med en vekstrate man ikke har sett siden 1970-tallet. Og for å få ned presset i arbeidsmarkedet, og det i tilstrekkelig grad, vil USA måtte havne i en resesjon, eller i hvert fall noe som er langt unna en myk landing, mener Andreassen. 

Men enn så lenge mener åpenbart et klart flertall av investorene at et bredt resesjonsscenario ikke er overveiende sannsynlig, gitt nettopp den forbausende styrken børsene også i andrekvartal gjennomgående har vist. På Oslo Børs løftes kursene i snitt stadig mot nye rekorder, støttet naturligvis av den høye oljeprisen – men også, slik vi ser det, av utsikter til at de bebudede renteøkningene oppfattes som levelige blant investorene, og at de heller ikke blir så massive som man kanskje så for seg i vinter. 

Oljefesten fortsetter   

På Oslo Børs fortsetter energiselskapene sin seiersmarsj, ikke bare støttet opp av den høye oljeprisen, gode kvartalsrapporter samt sterk guiding fra selskapene selv. Stadig flere analytikere kommer nå til torgs med nye, sterke analyserapporter og heftige oppjusterte kursmål. 

– Priset på multipler godt under historiske nivåer og mot sine konkurrenter, samtidig som de er spesielt godt posisjonert for inntjeningsvekst fremover, er Subsea 7   en av våre absolutte favoritter, uttalte Bård Rosef til Kapital tidligere i vinter i forbindelse med vår kjøpsanbefaling på det Kristian Siem-kontrollerte undervannsentreprenørselskapet. Pareto Securities opererte da med et kursmål på 100 kroner pr. Subsea 7-aksje, men dette ble nylig hevet til 150. Imidlertid utelukker ikke meglerhuset at det kan ligge en enda større kursoppside i kortene, støttet av at man nå ser en flerårig syklus spille seg ut innenfor oljeservicesektoren i sin alminnelighet. Kurspotensialet kan være helt opp mot 230 kroner, når marginene henter seg inn, noe meglerforetaket mener ser stadig mer sannsynlig ut de neste årene. 

Subsea 7Subc, som så langt i år er en av børsvinnerne på Oslo Børs med en kursoppgang på nær 60 prosent, blir naturligvis værende i Kapital-porteføljen. Den klare overvekten av oljerelaterte aksjer i porteføljen har sikret oss et solid forsprang mot Hovedindeksen i 2022, men vi velger å beholde eksponeringen, da de langsiktige industriutsiktene innenfor hele oljeservicespekteret synes sterke. 

Nyhetsfattige uker venter 

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og med det kommer også flommen av andrekvartalsrapporter. Frem til det forventer vi at juni blir en børsmåned uten de helt store selskapsspesifikke nyhetene, men der investorene fortsetter å være aktpågivende overfor nye  makrodata, så vel norske som internasjonale, noe som igjen gir seg utslag i forholdsvis lave handelsvolumer. Alt i alt gjør vi ingen endringer, og beholder dermed både Borr Drilling   , Subsea 7   , Kahoot!   , TGS    og Norske Skog   i Kapital-porteføljen.