<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hydro-aksjen korrigerer ned

Oslo Børs og Hydro-aksjen korrigerer ned, mens det kanskje også butter litt for den lange renten.

Hydro: Aksjen har falt under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og brutt den nye, stigende sekundærtrenden. Grafikk: Tradingview
Teknisk analyse

Fra bunnen i begynnelsen av oktober i fjor og frem til 18. oktober steg Hydro-aksjen 187 prosent. De siste ukene har aksjen korrigert ned, men er fremdeles opp 146 prosent det siste året. Nå ser det imidlertid ut til at aksjen har innledet en litt større korreksjon. 

Aksjen Norsk Hydro   har falt under toppene fra august og september, og brutt sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. For en uke siden falt den også gjennom den tekniske støtten i området 64–63 kroner og bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden.

Det er litt teknisk støtte på 62-nivået også, men med den fallende tendensen i toppen av RSI-chartet, brudd på 50-nivået og punkteringen av den positive undertonen signaliseres det at stigningstakten faller. Det betyr at 200-dagers glidende gjennomsnitt på 59-nivået også er kommet innen rekkevidde. 

Fortsetter den negative utviklingen i RSI-chartet, kan det heller ikke utelukkes at aksjen kan falle videre mot neste tekniske støtte på 56, 53 og 50 kroner. Underveis vil det være rom for korreksjoner opp igjen, og det brutte 50-dagerssnittet kan bli testet før nedturen eventuelt fortsetter. 

Korreksjon på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs har falt tilbake fra all-time high på 1.217,71 den 22. oktober. Den kan nå være på vei ned for å teste 50-dagers glidende gjennomsnitt på 1.180-nivået. Fallet under 1.200-nivået var et lite svakhetstegn. RSI har også falt tilbake etter å ha stanget opp i et svakt overkjøpt område over 70.

Korreksjon: Hovedindeksen på Oslo Børs korrigerer ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt. Grafikk: Tradingview

Bruddet på 1.175-nivået signaliserte at oppgangen kunne fortsette opp mot 1.250. Den tekniske støtten på 1.175-nivået ble imidlertid ikke testet, og det er kanskje den testen som nå kommer? En bekreftelse på den tekniske støtten vil danne et solid fundament for videre oppgang. 

Et brudd ned vil være et alvorlig svakhetstegn, og kan bli starten på en større korreksjon, men så lenge den lange, positive undertonen i RSI-chartet fortsetter, kan korreksjoner bli forbigående.

Den lange renten

Den amerikanske 10-årsrenten har steget kraftig siden begynnelsen av august, men med den fallende trendlinjen i toppen, og bruddet på den første positive undertonen, signaliseres det avtagende stigningstakt. Så lenge RSI holder seg over 50-nivået og den positive undertonen fortsetter, kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående. 

Legg også merke til at det er utviklet et såkalt gyllent kryss, idet 50-dagerssnittet har brutt over 200-dagerssnittet. Det er ofte et signal om at oppgangen kan fortsette på lengre sikt.

Renten: Den amerikanske 10-årsrenten har trendet opp igjen de siste månedene. Grafikk: Tradingview