<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hvor er bunnen denne gangen?

Hovedindeksen, SAS-aksjen og bitcoin korrigerer ned.

Korreksjon: Hovedindeksen har brutt 50-dagers glidende gjennomsnitt og to viktige, tekniske støttenivå. Grafikk: Tradingview
Teknisk analyse

Da Hovedindeksen på Oslo Børs falt gjennom den tekniske støtten på 1.218-nivået, ble det utløst et lite salgssignal. Dette ble forsterket med bruddet på 50-dagers glidende gjennomsnitt. Bruddet på den tekniske støtten på 1.191-nivået var enda et svakhetstegn.

I forkant av korreksjonen ble det, gjennom første halvdel av november, satt lavere topper i RSI-chartet. Det signaliserte nedgang i stigningstakten og en mulig korreksjon. RSI har nå også falt under 50-nivået og testet den lange, positive undertonen. 

Så lenge den positive undertonen ikke blir brutt er det stor sannsynlighet for at korreksjonen blir forbigående, men med et brudd vil det straks se helt annerledes ut. Da kan den tekniske støtten på 1.175-nivået stå i fare, og et brudd på det nivået vil signalisere at Hovedindeksen kan falle videre til 200-dagers glidende gjennomsnitt, bunnen i den stigende sekundærtrenden og kanskje 1.140-nivået. Det er imidlertid for tidlig å si om bunnen denne gangen er 1.175, 1.140, 1.100 eller bunnen i den stigende hovedtrenden.

SAS-aksjen kollapset

SAS-aksjen brøt bunnlinjen i den stigende trenden på 2,06-nivået den 11. august. I forkant hadde 50-dagers glidende gjennomsnitt blitt brutt og begynt å snu ned et par dager tidligere. Aksjen svingte litt rundt 200-dagers glidende gjennomsnitt før 50-dagerssnittet brøt ned og etablerte et såkalt dødskryss, den 22. september. Aksjen støtte opp gjennom de glidende snittene før den fortsatte ned gjennom flere tekniske støttenivåer.

Helt siden midten av juni er det blitt satt lavere topper i RSI-chartet og den fallende trendlinjen i toppen har signalisert fallende stigningstakt og økende sannsynlighet for et fall. Samtidig er de positive undertonene også blitt brutt i tur og orden, og har understøttet denne tendensen.

Kollaps: SAS-aksjen har falt over 40 prosent fra toppen den 28. juli. Grafikk: Tradingview

Aksjen kan nå være på vei ned for å teste bunnene fra november 2012, på rundt 1,20 kroner, og bunnene fra coronakrakket i området 0,8 til 1,0 krone. Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet, men selv med denne kan det ikke utelukkes at disse nivåene skal testes før aksjen eventuelt snur opp igjen.

Bitcoin kan falle videre

Bitcoin har brutt 50-dagers glidende gjennomsnitt og falt over 20 prosent fra intradag-toppen på 69.000 dollar den 10. november. Bruddet på den tekniske støtten på 56.240-nivået var et nytt, lite svakhetstegn. Det signaliserte at kryptovalutaen kan falle videre til 200-dagers glidende gjennomsnitt, 49.250-nivået og bunnen i den stigende hovedtrenden. De neste tekniske støttenivåene kommer på 44.550- og 40.600-nivået.

Korreksjon: Bitcoin har brutt 50-dagers glidende gjennomsnitt og kan falle videre til 200-dagers glidende gjennomsnitt. Grafikk: Tradingview