<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ny all-time high

Oljeprisen har snudd opp igjen, og Hovedindeksen på Oslo Børs kan ha mer å gå på. Equinor-aksjen startet det nye året med ny all-time high. 

Equinor: Aksjen steg til ny all-time high den første uken i januar. Grafikk: Tradingview
Teknisk analyse

Equinor-aksjen steg 77 prosent i 2021 og har i skrivende stund steget til ny all-time high. Stigningstakten har vært økende de siste månedene, og RSI har brutt den fallende trendlinjen i toppen flere ganger. Det kan bety at det er enda mer å gå på. 

Den stigende trenden, som er blitt utviklet siden november 2020, peker ut av den snart to år gamle litt slakere stigende trenden. Topplinjen er blitt punktert flere ganger de siste månedene, og fortsetter den nye, stigende trenden å utvikle seg som nå, kan det være rom for videre oppgang mot 330 kroner før året er omme.

Samtidig er fallhøyden høy på kort sikt. Ved eventuelle korreksjoner er det teknisk støtte på 235-nivået, og sterkere teknisk støtte ned mot 200-dagers glidende gjennomsnitt og et område fra 220- og ned til 214-nivået. Så lenge de positive undertonene i RSI-chartet holder, kan eventuelle korreksjoner bli forbigående.

Oljeprisen stiger

Brent: Den stigende hovedtrenden er blitt erstattet av en ny, stigende trend med lavere stigningstakt. Grafikk: Tradingview

Etter fallet på over 23 prosent i november, fra 86 dollar og ned til 66 dollar, har Brent-oljen hentet seg kraftig inn igjen. Den har brutt flere tekniske motstandsnivåer og fortsatt forbi de glidende snittene, som har begynt å peke oppover igjen. Den har også etablert seg på oversiden av midtlinjen i trenden. 

Ved brudd på en teknisk motstand i underkant av 83-nivået vil det bli utløst et nytt, lite kjøpssignal. Da er potensialet i så fall videre oppgang mot 89–90 dollar i løpet av de kommende par månedene.

Ved eventuelle korreksjoner ned er det teknisk støtte i overkant av 80-nivået, på 78-nivået og ved de glidende gjennomsnittene. Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter, kan eventuelle korreksjoner bli forbigående.

Mot ny rekord?

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 23 prosent i fjor. Etter en liten korreksjon på knappe syv prosent har den hentet seg pent inn igjen på starten av året. Det utvikles nå en stigende trend med litt lavere stigningstakt, innenfor den lange stigende hovedtrenden. 

Det er teknisk motstand i området 1.218–1.220. Ved brudd på det nivået vil det bli utløst et lite kjøpssignal med potensial opp til all-time high på 1.238-nivået. 

Ved eventuelle korreksjoner er det teknisk støtte ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt, 1.190-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter, kan eventuelle korreksjoner bli forbigående. 

Hovedindeksen: Trenden peker fremdeles opp, med teknisk motstand på 1.218 og 1.238. Grafikk: Tradingview