<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Opec+ trygger balansen i oljemarkedet

Oljeprisen (Brent) nærmer seg 50 dollar fatet etter en markant oppgang i november. Tidligere i år reddet Opec og dets allierte (Opec+) oljemarkedet fra en total kollaps med store produksjonskutt. Igjen bidrar Opec+ til en høyere oljepris. Det siste OPEC-møtet viser imidlertid at det er spenninger innad i kartellet.

Foto: Are Haram

I vår kollapset oljeetterspørselen nærmest over natten da store deler av den økonomiske aktiviteten ble stengt ned. Samtidig tok det tid før tilbudet responderte. Saudi-Arabia og Russland klarte i første omgang ikke å enes om produksjonskutt. Nærmest i vrede annonserte Saudi-Arabia at de ville la oljen strømme ut i markedet. Det resulterte i kraftig ubalanse i markedet. På ett tidspunkt var det en reell frykt for at verdens oljelagre skulle renne over, og oljeprisen (Brent) falt til 20 dollar fatet i april. Den amerikanske lettoljen, WTI, ble handlet til minus 40 dollar fatet, riktignok kun én dag. Utover i april klarte imidlertid partene å enes. OPEC+s kutt i produksjonen på 9,7 millioner fat pr. dag bidro etter hvert til å bedre balansen i markedet og en gjeninnhenting i oljeprisen.

Bedre etterspørsel

I takt med at verdensøkonomien har hentet seg inn har Opec+ sluppet noe olje ut på markedet igjen. I august ble produksjonskuttene redusert til 7,7 millioner fat pr. dag, noe oljemarkedet absorberte greit. Gjennom høsten har trolig balansen i markedet bedret seg ytterligere med etterspørselen noe høyere enn tilbudet. Det er støttende for prisen, og innebærer at den enorme lageroppbyggingen fra i vår bygges sakte ned.

Opec+ diskuterte første uken i desember produksjonskuttene igjen. De fleste ventet at dagens kutt ville opprettholdes gjennom første kvartal, selv om avtalen fra tidligere i år impliserte en reduksjon i kuttene på to millioner fat pr. dag. Det ville trolig spent ben under den siste oppgangen i oljeprisen da markedet ville blitt skjøvet tilbake i en situasjon med tilbudsoverskudd.

Gruppen landet på å redusere kuttene med 0.5 millioner fat pr. dag i januar, og deretter holde månedlige møter om videre utvikling. I følge avtalen kan produksjonen maksimalt endres med 0.5 millioner fat pr. dag, enten opp eller ned. Klarer Opec+ å øke produksjonen gradvis i takt med økt etterspørsel kan prisene komme mer opp. Men det er knyttet risiko til om OPEC+ -samarbeidet vil vare. Møtet denne uka avdekket uenighet mellom Saudi Arabia og Emiratene, tidligere allierte i kartellet. Emiratene har bygget opp ny produksjonskapasitet og mener selv de må bære en uforholdsmessig stor andel av kuttene.

Hva med USA?

Samtidig motiverer en høyere oljepris til økt produksjon andre steder. Amerikansk skiferoljeproduksjon har falt med to millioner fat pr. dag siden februar. Dagens oljepris er imidlertid konsistent med økt boreaktivitet og noe høyere produksjon fremover. Økt tilbud fra USA kan i seg selv stagge en oppgang i oljeprisen. Men det var også hvordan en skulle forholde seg til stadig økende produksjon i USA som bidro til at de første forhandlingene om produksjonskutt mellom Saudi Arabia og Russland brøt sammen i mars. Med en høyere oljepris kan dette komme på agendaen igjen. Økt amerikansk skifer-oljeproduksjon kan dermed være en trussel mot Opec+ samarbeidet.

Den økonomiske gjeninnhentingen er underveis. Det vil imidlertid ta tid før oljeetterspørselen normaliseres. I mellomtiden vil balansen i markedet avhenge at Opec+ fortsetter å kutte produksjonen betydelig. Små sprekker i samarbeidet begynner imidlertid å bli synlige.