<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Laksens comeback

Norske lakseselskaper er i en fantastisk posisjon til å møte den sterke fremtidige etterspørselen. Vi i Kepler Cheuvreux liker laksesektoren på grunn av det store etterspørselspotensialet og det komparative fortrinnet av å ha norske fjorder for produksjon.

Christian Nordby i Kepler Cheuvreux Foto: Kepler Cheuvreux

Laksenæringen har opplevd et krevende 2020 med fallende priser og økte kostnader. Laksens eksportverdi fra Norge ble rundt 70 milliarder kroner, en nedgang på tre prosent. Tar man hensyn til at kronen svekket seg med ni prosent mot euro ser man et betydelig etterspørselsfall på rundt tolv prosent. En ulykke kommer sjeldent alene, og for laksenæringen var vintersårproblematikken noe som økte kostnadene betraktelig på verst tenkelig tidspunkt. I løpet av første halvår 2020 opplevde oppdretterne 2-3 kroner høyere kostnader pr. kilo som følge av biologiske problemer. Totalt sett har dette resultert i 30-50 prosent lavere resultat for oppdretterne. Spørsmålet nå er om næringen går lysere tider i vente.

Høyt USA-potensial 

Nedgangen i etterspørsel fra restauranter, hoteller og catering har utvilsomt hatt stor negativ påvirkning på etterspørselen for laks. Det mer interessante er om det økte konsumet via matbutikker kan resultere i betraktelig høyere etterspørsel for laks i fremtiden. Vi tror at USA og Asia kan bli to områder hvor etterspørselsveksten blir sterk når verden åpnes opp igjen. USA konsumerer en halv million tonn laks årlig, hvilket tilsvarer 1.5 kilo pr. person pr. år. Dette kan sammenliknes med EU på rundt 2.5 kilo. Dersom amerikanerne skal komme seg på europeisk gjennomsnitt øker global etterspørsel med 13 prosent (tilsvarende fire år med tilbudssidevekst). Enkelt sagt betyr dette at dersom amerikanerne opprettholder sitt nåværende hjemmekonsum av laks og går tilbake til sitt gamle konsum av laks på restauranter så vil ikke tilbudet klare å møte etterspørselen. Potensialet er enormt og på mange måter kan 2020 bli sett på som et stort markedsføringsbudsjett for «hjemmelaget laks».

Landbasert oppdrett - ikke stort nok 

Det er derimot mange som har fått med seg at etterspørselen etter laks sannsynligvis vil være god fremover. Nye prosjekter for lakseproduksjon på land nevnes jevnt og trutt i avisene. Vi blir ikke spesielt overrasket om landbasert produksjon tilsvarer chilensk produksjon (25-30 prosent av globalt tilbud) når dette tiåret er omme. Men det avhenger av hva som skjer med kostnadene i sjø i Norge og hva norske myndigheter gjør når det kommer til ny teknologi. Dersom myndighetene kommer på banen og legger til rette for anlegg som er lukkede, offshore eller delvis på land, så kan vi fortsatt være i en posisjon der Norge er dominerende på produksjon av laks også de neste tiårene. Norske lakseselskaper er i en fantastisk posisjon til å møte den sterke fremtidige etterspørselen. Vi i Kepler Cheuvreux liker laksesektoren på grunn av det store etterspørselspotensialet og det komparative fortrinnet av å ha norske fjorder for produksjon. Vi tror også tilbudet av landbasert laks ikke blir stort nok til å ødelegge for en kommende lakseprisrekyl. Vi estimerer en laksepris på 53 kroner for 2021 og 61.5 kroner for 2022. Dette fører igjen til at selskapene handler på 10 ganger inntjeningen i 2022 hvilket vi mener er attraktivt.

Våre top picks innen sektoren er Mowi   , Lerøy Seafood   og Norway Royal Salmon   med kursmål på henholdsvis 212, 72 og 245.  

Vi tror også tilbudet av landbasert laks ikke blir stort nok til å ødelegge for en kommende lakseprisrekyl