<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Går mot rekordår i Norden

Det nordiske eiendomsmarkedet har tatt seg tydelig opp siden covidåret 2020. Prognoser viser god sjanse for at 2021 blir nok et rekordår målt i transaksjonsvolum. Allerede etter første halvår er det registrert et aktivitetsnivå i Norden på nesten 23 milliarder euro, hvorav Norge står for rundt åtte milliarder euro alene.

Gjestekommentar: Daglig leder Colin Waddell i CBRE.  Foto: CBRE

Gjestekommentar: Daglig leder Colin Waddell i CBRE

Investeringsmarkedet for eiendom i Norden fremstod under pandemiåret 2020 som motstandsdyktig, og holdt seg stabilt, med et investeringsvolum på over 44 milliarder euro. Selv ledende europeiske økonomier som Tyskland, Storbritannia og Frankrike har måttet observere at investeringsvolumet har trukket seg tilbake sammenlignet med Norden. Samlet er det nordiske markedet nå det tredje største investeringsmarkedet i Europa, og det ser ut til at denne posisjonen vil stå i overskuelig fremtid.

Et stabilt Norden som kraftsenter

Hva er årsaken til at Norden nå fremstår som et kraftsenter? Kun åtte land i verden har en AAA-rating fra alle de fremste kredittvurderingsbyråene (Moody’s, S&P og Fitch). Tre av disse landene er i Norden, mens Finland har den nest høyeste rangeringen på AA+. Alle fire land er rangert blant de 20 beste på Forbes’ «Best Countries for Business»-liste. I alle de nordiske landene er gjennomsnittlig andel av befolkningen med universitetsutdannelse høyere enn OECD-gjennomsnittet på 37 prosent, for eksempel ligger Norge på 44 prosent.

Den nordiske regionen utgjør samlet den tolvte største økonomien i verden, med fire eksepsjonelt stabile økonomier, høyt kvalifiserte arbeidsstyrker og en høyere tilbøyelighet til å investere i innovasjon.

Mens vaksinasjonsfremgangen i utgangspunktet gikk sakte sammenlignet med andre markeder i begynnelsen, har den senere prosessen mot full vaksinasjon i befolkningen vært ekstraordinær, noe som har medført at myndighetene i alle fire land ved utgangen av september avskaffet de fleste covidrelaterte restriksjoner.

Kontoret vender tilbake

Investering i eiendom dekker over mange sektorer, fra helse og hotell til industri og logistikk. I Norden har boligmarkedet blitt den mest populære investeringssektoren med en andel på 28 prosent i første halvår av 2021, etterfulgt av kontor (20 prosent), industri og logistikk (18 prosent), detaljhandel (12 prosent), og “Annet”, som inkluderer hotell (13 prosent) og helsesektoren (10 prosent).

CBREs prognoser tyder på at kontorsegmentet vil gjeninnta topposisjonen på mellomlang sikt, i takt med at økonomiene stabiliseres. Veksten i kontorsegmentet forventes å fortsette mot tidligere nivå.

Mens mange virksomheter nå diskuterer i hvilken grad hybride kontorløsninger vil påvirke eiendomsbehovet og leieforhold, er det for de fleste et faktum også i tiden fremover at det vil være kritisk å ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne møte ansattes behov for tilgjengelighet i de mest pressede periodene i løpet av uken.

Boliginvesteringer øker

En markedsutvikling som må understrekes, er at bolig virkelig har inntatt det nordiske investeringsmarkedet det siste tiåret, noe som vil fortsette i tiden fremover. Norge er det landet i Norden som har lavest investeringsandel i bolig, noe som gjenspeiler nordmenns preferanse for å eie egen bolig. Imidlertid ses betydelige vekstmuligheter i segmentet i Norden, ettersom yngre generasjoner legger mindre vekt på å eie egen bolig. Den nylig rekordstore transaksjonen hvor Heimstaden Bostad kjøpte Akelius’ boligportefølje i Norden og Tyskland til en verdi av 9,1 milliarder euro, fremstår som et tydelig bevis på den store investeringsetterspørselen i boligsektoren.

Fremover vil vi sannsynligvis se flere oppkjøp og porteføljetransaksjoner, da de fremstår som særlig attraktive, spesielt for nye aktører. Disse transaksjonenes omfang muliggjør effektiv plassering av betydelige mengder kapital, og innebærer ofte at man på kjøpet kan få med en effektiv, eksisterende kapitalstruktur og forvaltningsorganisasjon som kan levere på eksisterende strategi uten avbrudd.

I tillegg gjør store oppkjøp og porteføljetransaksjoner det enklere å implementere bærekraftstrategier i stor skala. Det har vært en rekke plattformtransaksjoner nylig som har involvert norsk kapital. 

Det norske og nordiske investeringsmarkedet for eiendom fremstår således sterkt og vil fortsette i overskuelig fremtid.