<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mer rentetrøbbel venter

Equinor: Anders Opedal overrasket verden med utbytte-nyheter.  Foto: Bloomberg / Bloomberg

Oslo Børs legger bak seg en sterk handelsuke, der Hovedindeksen kan vise til en oppgang på nesten to prosent. En rekke børstungvektere, som Equinor og DNB, har levert klart bedre fjerdekvartalstall enn forventet, noe som i sin tur har utløst friske kurshopp, støttet også av romslige utbytter. Siden årsskiftet er Hovedindeksen opp med litt over tre og en halv prosent, og følger dermed den globale børstrenden. Den amerikanske nøkkelindeksen S&P 500 er for eksempel opp med litt over seks prosent i år. De positive børsløftene så vel her hjemme som internasjonalt har særlig kommet i kjølvannet av en viss avtagende inflasjons- og rentefrykt. Men den økte risikoviljen man har sett på Oslo Børs siden årsskiftet kan fort reverseres, da med bakgrunn i nye norske inflasjonstall som til fulle viser at Norges Bank på ingen måte er i mål med sin rentesetting.

For prisveksten i januar endte på overraskende syv prosent regnet på årsbasis, noe som var godt over forhåndsestimatene. Kjerneinflasjonen kom inn på rekordhøye 6,4 prosent. Bakgrunnsdataene viser at pristrykket kommer fra mange kilder, bredt fordelt i økonomien, og illustrerer godt hvor krevende det er for Norges Bank å få bukt med inflasjonen akkurat nå. Sentralbanken vil garantert øke styringsrenten i mars, men med det underliggende prispresset norsk økonomi nå opplever, taler mye for en ny renteøkning også til sommeren. Og nye oppjusterte renteprognoser vil komme på løpende bånd – Nordea Markets mener en fortsatt lav arbeidsledighet, høy lønnsvekst og en utflating av boligprisene er faktorer som gir nye renteøkninger, med utsikter til en rentetopp på 3,25 prosent. På Oslo Børs er en ny runde med berettigede rentebekymringer på trappene, dette vil reversere investorenes risikovillighet i tiden som kommer og vil nok i mange tilfeller bety at aksjeporteføljer vil bli tatt ned.  

Utsikter til mer rentestøy til tross, en sektor som går klar av nye pengepolitiske grep fra Norges Bank er oljeservicesektoren. Vi har tidligere omtalt Rystad Energys spådom om at sektoren som sådan står foran en flerårig supersyklus, og budskapet har ikke mistet tyngde gitt en serie sterke fjerdekvartalsrapporter, som fra seismikkselskapet TGS. Bare siden årsskiftet er TGS-aksjen opp med nær 40 prosent, men på rekke og rad kommer det nå oppjusterte kursmål som følge av de lyse industriutsiktene. Sektoroppsvinget blir heller ikke mindre av en oljepris på full fart mot 90 dollar fatet, en utvikling som reflekterer så vel gjenåpning av den kinesiske økonomien, lave globale lagre samt at russerne nå vil kutte oljeproduksjonen med en halv million fat pr. dag som svar på vestlige pristak. 

Vi tror en fornyet rentefrykt vil sende Hovedindeksen ned kommende uke, da mange investorer vil se seg nødt til å tone ned sine samlede aksjeinnehav. Dog lever oljeservicesektoren mer eller mindre sitt eget liv, og vil fortsette å gjøre det klart bedre enn det øvrige markedet også i tiden som kommer.   

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital