<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
En glad laks: Kenneth Jarl Andersen er Strawberry og Petter Stordalens representant i styret i Atlantic Sapphire. Lakseoppdrettsselskapet har de nest høyeste honorarene til styremedlemmer i børsnoterte selskaper.  Foto: Iván Kverme

Forsiktig økning i styrehonorarene

Det er absolutt måtehold når valgkomiteer og generalforsamlinger i de børsnoterte selskapene vedtar honorarer for styremedlemmene. I år økte snitthonorarene med mellom to og tre prosent.

Dette moderate løftet var likevel bedre enn økningen for styrelederne, der det gjennomsnittlige honoraret faktisk ble redusert fra 610.000 til 600.000 kroner. Årets forslag fra valgkomiteene endte med at de aksjonærvalgte styremedlemmene fikk en økning i sine honorarer på i snitt tre prosent til 310.000

Karriere