<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Følte oss ikke velkommen

Den unge jusstudenten Kimiya Sajjadi har den siste tiden gjort seg bemerket som mangfoldsekspert, gründer og daglig leder av selskapet Big Enough Global. Selskapet gir næringslivet råd om hvordan rekruttere og beholde flerkulturelle.

Student: Den unge jusstudenten Kimiya Sajjadi står bak konsulentselskapet Big Enough Global, som blant annet har advokatselskapet Thommessen som hovedsamarbeidspartner.  Foto: Siv M. Bjelland
Jobb

I Kapitals nettspalte Gründerpraten blir vi bedre kjent med Norges yrende gründermiljø.

Denne uken møter vi gründer Kimiya Sajjadi, som står bak konsulentselskapet Big Enough Global.

– Min kollega og jeg følte oss ikke velkommen, eller at det var plass til oss, forteller Sajjadi om opplevelsen hun hadde som flerkulturell på jusstudiet da hun besøkte flere selskaper i forbindelse med deres bedriftspresentasjoner.

Managing partner i Thommessen, deres nåværende hovedsamarbeidspartner, uttrykte likevel at det var et ønske om økt flerkulturelt mangfold i bransjen.

Hvordan kunne vi være ønsket, men samtidig ikke føle oss velkomne?
Kimiya Sajjadi, gründer og daglig leder i Big Enough Global

– Vi forstod at det manglet en bro mellom næringslivet og flerkulturelle. Hvordan kunne vi være ønsket, men samtidig ikke føle oss velkomne?

Dette spørsmålet ble startskuddet for Sajjadis konsulentselskap Big Enough Global (BEG).

Bistår bedrifter med å bli attraktive for flerkulturelle

Selskapet skal hjelpe bedrifter med å bli mer attraktive arbeidsplasser for unge, flerkulturelle. De ansatte har selv personlig erfaring som ung med minoritetsbakgrunn, og de kombinerer dette med faglig kunnskap for å skape løsninger.

– Vi jobber mot privat og offentlig sektor og rådgir hvordan de kan rekruttere og beholde flerkulturelle, forteller Sajjadi, og utdyper: 

– Måten vi jobber på konkret er å gi tilbakemeldinger på hva som kan forbedres i rekrutteringsprosesser, employer branding, og det sosiale miljøet. Ledelsen spiller en viktig rolle i dette arbeidet, så vi tilbyr også rådgivning for hva de kan gjøre i egen bedrift for å oppnå dette målet.

Selskapet har allerede jobbet med flere, store bedrifter, inkludert Sparebank 1, Deloitte, PwC, Amedia, og Kameo.

– Ser på sin minoritetsbakgrunn som en byrde

Foruten å bistå bedrifter er BEGs andre “misjon” å hjelpe unge med minoritetsbakgrunn. Da “mange unge ser på sin flerkulturelle bakgrunn som en byrde”. Bedriften arbeider derfor med å hjelpe dem å bli bevisst hvorfor og hvordan deres bakgrunn kan bli brukt som et konkurransefortrinn i arbeidslivet.

– Vi jobber med holdningsendring hos flerkulturelle. Hvordan få dem til å innse at deres bakgrunn er en styrke og hvordan bruke den i arbeidslivet. Det handler om mindset. I tillegg må vi også være bevisst våre egne fordommer, og søke oss inn steder hvor det mangler representasjon.

Mangfoldsarbeid blir for generelt og vagt. Dette ønsker vi å gjøre noe med.
Kimiya Sajjadi, gründer og daglig leder i Big Enough Global

Sajjadi forteller at rådgivningen deres består av konkrete tiltak og delmål.

– Vi ser på spesifikke ting som at man bør merke maten med svin/halal/kosher, og ha bilder av ulike mennesker på sosiale medier. Mangfoldsarbeid blir for generelt og vagt. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Kundene våre skal kunne føle en trygghet for hva de skal implementere, hvordan og når, sier hun.

Rådgiver: Gjennom selskapet Big Enough Global har gründer og daglig leder Kimiya Sajjadi gitt store selskaper som Sparebank 1, Deloitte, PwC, Amedia, og Kameo råd om hvordan rekruttere og beholde flerkulturelle. Foto: Siv M. Bjelland

Fryktet selskapet skulle gå konkurs

– Hva er det beste med å være gründer?

– Friheten, varierte arbeidsoppgaver, adrenalinrushet, og det store ansvaret.

– Hva har vært mest utfordrende på din gründerreise?

– Kanskje å føle på ensomhet. Du har ikke en leder eller organisasjon å lene deg på. Det var også veldig utfordrende da vi i januar ikke hadde noen inntekter, og følte at selskapet skulle gå konkurs. Vi jobbet hver eneste dag uten å vite om det var lys i enden av tunnelen. Vi studerte til klokken tre–fire, så satt vi til kvelden og jobbet. Heldigvis løsnet det, og nå går det kjempebra. Men det visste vi ikke da. Det som til tider er utfordrende, er tanken på om vi overlever.

– Hva skiller din arbeidsdag fra å være en ansatt?

– Jeg har ikke vært ordentlig ansatt før. Men jeg tror den store forskjellen er mengde arbeid, og at ingen er der for å ta deg imot hvis det går galt. En annen stor forskjell er også ansvar og risiko. Jeg har risikoen og ansvaret for alt, som arbeidstager har du ikke det.

Jeg har risikoen og ansvaret for alt, som arbeidstager har du ikke det.
Kimiya Sajjadi, gründer og daglig leder i Big Enough Global

– Hva har vært det viktigste for deres suksess?

– Det må være konsistent arbeid over lang tid; støttespillerne mine, herunder familie, venner og alle i næringslivet som har stilt opp som mentorer og sparringpartnere; og at jeg jobber med noe jeg elsker og brenner for.

– Hvilke fem råd vil du gi de som nå skal starte sin gründerreise?

– Gjør noe du brenner for. Jobb konsistent og hardt hver dag; resultatene kommer. Pass på din mentale og fysiske helse, uten dem fungerer du ikke langsiktig. Ta vare på menneskene rundt deg. De er det lett å glemme når man går i boblen sin. Spør om hjelp når du sitter fast. Og just do it – bare start. Jeg kunne absolutt ingenting om hverken mangfold eller det å være gründer da jeg startet. Du lærer mens du går.

Kjenner du en spennende gründer vi burde ta en prat med?

Tips oss her!