<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hydro-sjefen: – Jeg har opplevd dødsulykker

– Det verste en leder kan oppleve er at en ansatt ikke kommer hjem til sine kjære etter jobb. Jeg har selv opplevd dødsulykker, forteller Hydros Hilde Merete Aasheim, en av verdens mektigste forretningskvinner.

Hilde Merete Aasheim Foto: Norsk Hydro
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut er administrerende direktør i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Aasheim er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring som leder i industrien. Bak seg har hun 19 år i Elkem, og hittil 15 år i Norsk Hydro. I tillegg til rollen som konsernsjef, er Aasheim styreleder i Norsk Industri.

Jeg lærte tidlig som leder at man må orke å stå i det ubehagelige.
Hilde Merete Aasheim, Norsk Hydro

Hilde Merete Aasheim leder Norges nest største bedrift, og er med det ikke bare en av Norges mektigste personer, men også verdens 13. mektigste businesskvinne, ifølge Fortune Magazines kåring fra 2019. Hun har utmerket seg som en viktig forkjemper for en grønnere industri, og under hennes ledelse produserer Hydro verdens mest klimavennlige aluminium.

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Jeg står på skuldrene til en rekke dyktige og modige Hydro-ledere gjennom vår 115-årige historie. I mine yngre dager var det Gro Harlem Brundtland som inspirerte meg. Hun satte tidlig bærekraft på dagsorden. Ellers er jeg imponert over de mange unge ledertalentene, blant andre den klimabevisste møbelprodusenten Jan Christian Vestre og hvordan han har klart å kombinere bærekraft og lønnsomhet.

I mine yngre dager var det Gro Harlem Brundtland som inspirerte meg
Hilde Merete Aasheim, Norsk Hydro

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Ledelse handler om å sette retning og å jobbe i fellesskap. Det er en balansekunst hvor både hodet og hjertet må med. Jeg lærte tidlig som leder at man må orke å stå i det ubehagelige. Jeg tror på å dele og skape forståelse for virkeligheten – selv når virkeligheten er brutal – sette tydelig retning og levere resultater, i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Viktig ansvar: Fordi jeg selv har opplevd dødsulykker, er sikkerhet så viktig for meg. Sikkerhetsansvaret bærer jeg alltid med meg – hver dag, overalt, alltid, sier Hilde Merete Aasheim Foto: Hydro/Halvor Molland

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– Vi har benyttet oss mye av digitale verktøy, og det har vist seg å være en god måte å kommunisere med organisasjonen på. I krevende tider er det viktig å være synlig som leder. I coronatiden har vi hatt hyppige digitale allmøter, sågar fra mitt hjemmekontor. Det er spesielt når jeg skal nå 35000 ansatte i 40 land. Vi har lagt vekt på balansen mellom kraftfull håndtering av den akutte situasjonen, med fokus på helse og smittevern for ansatte, familie og lokalsamfunn, samtidig som vi har holdt hjulene i gang for å stå rustet for tiden etter corona.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Jeg synes den norske tillitsbaserte modellen fungerer svært bra, og det reflekteres i resultatene vi klarer å skape både innenfor det offentlige og i næringslivet i Norge.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– Vær synlig, lytt til innspill og ta organisasjonen på alvor. Gjennom dialog har man bedre forutsetninger for å skape felles forståelse og eierskap som er nødvendig for å oppnå resultater. Det er dette samspillet Hydro er tuftet på gjennom vår lange historie. Det må være takhøyde for diskusjoner, og det må være lov å være uenig, men når beslutningen er tatt, så står vi sammen.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Det kan være dager eller beslutninger hvor man føler seg mer alene enn til vanlig, men heldigvis har jeg et team rundt meg og en organisasjon som drar i samme retning og ønsker å få ting til.

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Mitt desidert tyngste ansvar som leder, er ansvaret for at alle kommer like hele hjem igjen. Det verste en leder kan oppleve er det motsatte, nemlig at en ansatt ikke kommer hjem til sine kjære etter jobb. Jeg har selv opplevd dødsulykker, og det er det uten tvil den vanskeligste og tyngste delen av lederjobben. Derfor er sikkerhet så viktig for meg. Sikkerhetsansvaret bærer jeg alltid med meg – hver dag, overalt, alltid.

Jeg har selv opplevd dødsulykker, og det er det uten tvil den vanskeligste og tyngste delen av lederjobben.
Hilde Merete Aasheim, Norsk Hydro

– Hva er det beste med å være leder?

– Å skape resultater sammen med organisasjonen.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Med så store endringer i samfunnet er man nødt til å endre seg. Hvis ikke faller du bakpå. Teknologi, innovasjon og kunnskapsutvikling er blant de viktigste virkemidlene for at Hydro skal være blant de beste i vår industri.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Mange blir ledere fordi de har gjort en god jobb som spesialist. Da er det lett at man fortsetter å være spesialist og ikke påtar seg rollen som leder i den første lederjobben. Som leder må man være opptatt av medarbeiderne sine, skape et team som sammen får jobben gjort. Mitt tips til unge som ønsker å bli ledere er å være bevisst på rollen som leder. Også må man jo like å jobbe sammen med folk! Med så store endringer i samfunnet er man nødt til å endre seg. Hvis ikke faller du bakpå.

Med så store endringer i samfunnet er man nødt til å endre seg. Hvis ikke faller du bakpå.
Hilde Merete Aasheim, Norsk Hydro