<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Telenor-sjefen: – Skaff deg internasjonal erfaring

– Først og fremst bør du få deg internasjonal erfaring så tidlig som mulig, sier Sigve Brekke til unge som ønsker å bli ledere. 

Skaff deg internasjonal erfaring: Telenor-sjefen mener det beste unge kan gjøre for å bli toppledere er å skaffe seg erfaring fra kulturer som er ulike deres egne i en ung alder.  Foto: Telenor
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet 

 

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut er konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. 

Brekke har en master i offentlig administrasjon fra Harvard. Han er tidligere politiker for Arbeiderpartiet, på 80-tallet var han generalsekretær for AUF og senere statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 1995 til 1996. Brekke startet ved Telenors Singapore-kontor i 1999, og han ble administrerende direktør for det majoritetseide thailandske teleselskapet DTAC i 2002. Fra 2008 var Brekke leder for Telenor i Asia og stasjonert i Bangkok, han tok også over som konsernsjef i Telenors indiske selskap Uninor 2010. 

Fra 2015 har Brekke vært konsernsjef i Telenor.   

–Du bør få deg internasjonal erfaring så tidlig som mulig, både utdannings- og arbeidserfaring. Fra kulturer som er helt annerledes enn der du vokste opp. Det vil gi deg perspektiver på ledelse som vil være svært nyttig selv om du ender opp som leder i ditt eget land, er Brekkes oppfordring til aspirerende ledere.

Brekke har selv lang internasjonal erfaring, men siden han ble konsernsjef i 2015 har han holdt til i Norge. 

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Jeg har ingen direkte forbilder, men har alltid vært inspirert av personer som drives av å skape bedre samfunn for alle. Det gjelder politikere, og også næringslivsledere som er drevet av et "purpose" og en tro på at også næringslivet har et samfunnsansvar utover kun det finansielle.

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Min erfaring er at det virker best å omgi seg med personer som på sine områder er bedre enn meg, og så bruke teambygging og ansvarliggjøring som viktige ledelsesprinsipper.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– Det viktigste vi har gjort er involvering og informasjon. 90 prosent av våre 19.000 ansatte har sittet på hjemmekontor i flere uker, og for å kjøre våre operasjoner med 187 millioner kunder i ni forskjellige land i Norden og Asia har det vært viktig å raskt sørge for at alle bidrar, selv om vi ikke har hatt mulighet for å møtes fysisk. 

Samtidig har de planlagt hvordan de best mulig kan ta med seg den siste tidens lærdommer inn i den nye normalen, forteller Brekke.

– Video konferanser har for meg vært et godt virkemiddel for å snakke direkte til alle våre ansatte globalt, og spesielt våre 650 øverste ledere.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Ja, det synes jeg. Det er høy effektivitet i det norske arbeidslivet, og jeg oppfatter at mange bedrifter som er i konkurranseutsatte bransjer greier seg veldig godt i en åpen økonomi med tøff internasjonal konkurranse.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte

Digitalisering: Brekke har pratet til Telenors ansatte gjennom videoskjermen Foto: Telenor

– Mangfold, respekt og kommunikasjon er nøkkelordene. I Telenor arbeider vi mye med mangfold. Det være seg erfaring, kultur, kjønn, alder, men også et eget "Open Mind"-program for å inkludere medarbeidere som har falt utenom det ordinære arbeidslivet. Mangfold er viktig for oss for å skape sterke team og få fram de beste ideene i en stadig raskere endringstakt i bransjen vår. Respekt dreier seg om å ha respekt for alle uavhengig av status, kultur eller bakgrunn, og med dette bygge flate strukturer og raske, dynamiske beslutningsprosesser. Og kanskje det viktigste, enkelthet og gjentagelse i kommunikasjon og historieformidling kan det aldri bli for mye av.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Det å sitte med det overordnede ansvaret kan oppfattes som ensomt, men i en ledelse er du aldri alene dersom du evner å bygge lagånd og ansvarliggjøring blant medarbeidere dine.

Det beste med å være leder er å være i en posisjon der du kan utvikle andre ledere. Det opplever jeg som inspirerende

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Den kanskje vanskeligste lederutfordringen jeg har hatt var Telenors investering i India. Vi ble truffet av flere utforutsette begivenheter som resulterte i at vi til slutt måtte trekke oss ut.

– Hva er det beste med å være leder?

– Det beste med å være leder er å være i en posisjon der du kan utvikle andre ledere. Det opplever jeg som inspirerende, og også en av de tingene jeg som leder kan ha størst innflytelse på.

Få vil greie å gjøre all innovasjon på egenhånd, og vinnerne er de som greier å forme partnerskap med flere andre aktører.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Jeg tror ingen ledere kan si at de er innovative nok. I en verden med raske endringer, hvor nye digitale plattformselskaper utfordrer de etablerte forretningsmodellene, så er kanskje nysgjerrighet den aller viktigste lederegenskapen. I tillegg tror jeg at framtidens innovasjon kommer til å skje i partnerskap med andre. Få vil greie å gjøre all innovasjon på egenhånd, og vinnerne er de som greier å forme partnerskap med flere andre aktører.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

–  I tillegg til å skaffe internasjonal erfaring, bør du bygge en bred erfaringsplattform. Lær deg litt om mest mulig, ledelse i dag og i framtiden er mer og mer kompleks og du trenger derfor en bred kunnskaps- og erfaringsplattform.

Lær deg litt om mest mulig
Sigve Brekke