<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Statsbygg-sjefen: – Vi må øke endringsevnen i arbeidslivet

Harald V. Nikolaisen mener at norsk arbeidsliv ikke er effektivt nok. – Vi må øke endringsevnen og evnen til å ta i bruk ny teknologi i årene som kommer, sier han til Kapital 

Tettere digital dialog: For Statsbyggs konsernsjef er det veldig effektivt og hensiktsmessig å bruke de nye digitale verktøyene til å få en tettere dialog enn tidligere.  Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet 

 

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste deltaker er Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. 

Nikolaisen er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk ved NTNU fra 1986 til 1991. Han har i tillegg en mastergrad i prosjekt- og virksomhetsledelse fra handelshøyskolen BI. På 1990-tallet jobbet Nikolaisen i Statoil, og i 2009 ble han utbyggingsdirektør i Jernbaneverket. Han holdt denne frem til han ble Statsbyggs administrerende direktør i 2013. 

Corona har gjort at Statsbyggs toppsjef har brukt mye mer tid enn normalt på kommunikasjon med de ansatte gjennom sosiale medier. Det er blitt helt nødvendig, og han sier at det er en vane han vil ta med seg videre.

– Det viser seg jo at det er veldig effektivt og hensiktsmessig å bruke disse nye digitale verktøyene til faktisk å få en tettere dialog enn det vi hadde før. Statsbygg er en organisasjon som er spredt over et stort geografisk område, og jeg har lært mye jeg kommer til å ta med meg også etter corona, presiserer Nikolaisen i intervjuet med Kapital.  

Det er alltid potensiale for forbedringer og effektivisering – det blir enda viktigere for vår konkurranseevne i tiden som kommer.
Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Jeg har ingen enkeltperson som ikon eller forbilde. Både ledere og folk flest har både gode og dårlige sider. Men det er jo interessant å følge med på hvordan ledere takler enkeltsituasjoner, det er mye å lære av det.

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Jeg har jobbet i andre land, for eksempel Australia, og jeg er veldig glad i den norske modellen. Vi har et tillitsbasert arbeidsliv, hvor det er lite formelt hierarki, og vi har et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte. 

Nikolaisen peker på at denne modellen virker godt fordi vi har mange kompetente og motiverte arbeidere i Norge. 

– I tillegg er det viktig som leder å ta beslutninger og tørre å gjøre feil, det er bedre med to beslutninger enn ingen. Det er viktig å sørge for at det blir tatt beslutninger slik at vi kommer oss videre - og at det er en drive i organisasjonen. Samtidig må man ha et godt samarbeid med de ansatte. 

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– Det har vært helt ekstraordinære tider. Jeg har vært veldig overrasket over hvor raskt både måten vi driver ledelse på og selve organisasjonen har tilpasset seg. Det har blitt veldig store forandringer, men samtidig har vi klart å tilpasse oss, det er veldig bra. 

- Hvilke kriser har corona skapt?

– Alle kriser skaper usikkerhet, både i privatlivet, men også i jobbsammenheng. Det er alltid krevende når endringer skjer veldig brått. Da må man være tydelig i kommunikasjonen, hvordan skal vi nå innrette oss? 

Statsbyggs strategi under corona har vært å minimere de økonomiske skadevirkningene for de ansatte. Dette har selskapet gjort ved å holde prosjektene i gang, og å få oppgaver ut til leverandørene, forteller Nikolaisen. 

– Det har vært krevende å kommunisere dette tydelig og samtidig gi de ansatte trygghet for at det er trygt å gjøre det på denne måten. Det er viktig å være klar i kommunikasjonen i en slik krevende situasjon.

Med spektakulær utsikt: Et av de mest profilerte oppdragene til Statsbygg i år har vært starten på rivingen av Y-blokka. Foto: Heiko Junge

Om du faktisk skal ha et nært og godt samarbeid med de ansatte så må du kunne lytte til gode råd og endre oppfatning, ellers blir det bare tomme ord.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Nei, norsk arbeidsliv må øke endringsevnen og evnen til å ta i bruk ny teknologi i årene som kommer. Vi har gode forutsetninger for dette med kompetente arbeidstakere, høy grad av digitalisering i samfunnet og et tillitsbasert arbeidsliv. Det er alltid potensiale for forbedringer og effektivisering – det blir enda viktigere for vår konkurranseevne i tiden som kommer.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– Noe av det som er bra hos oss i Norge, er at vi har en stor grad av gjensidig tillit. Det tror jeg er viktig. Du må ha tillit til folks intensjoner, og du må betrakte de ansatte som viktige medspillere. De er like interessert i at bedriften skal lykkes som ledelsen. Ta de ansatte på alvor, og lytt til deres innspill eller ta eventuelt nye valg dersom du får negative tilbakemeldinger på en beslutning. Jeg har jo sagt at det er bedre med to beslutninger enn ingen, det betyr også at du må være villig til å endre standpunkt. Hvis du faktisk skal ha et nært og godt samarbeid med de ansatte må du kunne lytte til gode råd og endre oppfatning, ellers blir det bare tomme ord.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Både ja og nei. I hverdagen som toppleder opplever jeg at jeg er en del av et veldig bra team i min ledergruppe. Derfor opplever jeg ingen ensomhet i hverdagen, snarere tvert imot. Jeg jobber tett på mange flinke folk, og vi har det morsomt og jobber godt som et team. Men det er jo også slik at til syvende og sist står du alene hvis det skal tas kontroversielle beslutninger eller om det skjer noe dramatisk. Da må du klare å stå i det alene. Dette kan kanskje oppleves som ensomt for noen, jeg opplever det ikke slik, men du må kunne tørre å stå i det på egen hånd.

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Jeg har hatt forskjellige typer lederjobber i forskjellige bransjer, men det er klart at det som virkelig er fellesnevneren for når det er vanskelig er når det handler om liv og helse. Hvis det skjer en ulykke der folk enten blir hardt skadet eller i verste fall dør. Det er den største utfordringen du kan ha, når folk ikke kommer friske hjem fra jobb.

– Ellers vil jeg si at den største utfordringen er når det skjer noe totalt uventet, som du ikke har planlagt for. Det skjer jo heldigvis ikke så ofte, men innimellom skjer det noe som ingen hadde forutsett, som du bare må takle der og da. Det er klart at det er noe av det mest krevende i lederrollen, synes jeg.

Jeg er sjelden fornøyd og ønsker at vi skal utvikle oss videre.

– Hva er det beste med å være leder?

– Det beste med å være leder er vel antageligvis at du har veldig stor påvirkningskraft. Med det følger selvfølgelig et ansvar, og et ønske om å påvirke. Men da får du være med på å ta viktige beslutninger for fremtiden, det er utrolig inspirerende. Du får også muligheten til å jobbe sammen med veldig mange flinke folk.

Forbedringspotenisale: – Norsk arbeidsliv må øke endringsevnen og evnen til å ta i bruk ny teknologi i årene som kommer. Foto: Trond Isaksen

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Jeg er kanskje ikke den rette til å svare på dette selv, men jeg er opptatt av endring, dynamikk og at vi skal være frempå og ambisiøse. Derfor tror jeg nok at jeg for mine ansatte og mine lederkollegaer fremstår som innovativ nok, tidvis kanskje litt i meste laget. Jeg er sjelden fornøyd og ønsker at vi skal utvikle oss videre. Jeg tror at en utfordring for ledere er å skaffe seg litt rom fra hverdagens detaljer og se litt framover og være litt kreative. Ledere må tørre å se framover, de må tørre å ha ambisjonene og gi uttrykk for vilje om hvor vi ønsker å være.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Det er tre viktige ting. Du må gjøre en god jobb i den jobben du har. Så må du skaffe deg en god sjef, det er viktig for utviklingen at du jobber sammen med folk og for ledere som du trives med og har tillit til.

Det siste tipset er å gripe muligheten når den kommer. – Ikke vær redd for å prøve. 

Ikke vær redd for å prøve. 
Harald Vaagaasar Nikolaisen