<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

NHH-rektor: – Følg dine interesser

–Jeg mener at man bør følge sine faglige interesser og bygge kompetanse knyttet til disse, er Øystein Thøgersens tips til unge som vil bli ledere. 

Har fulgt interessene: – Lederambisjonene kom senere og minst like mye grunnet mitt engasjement for NHH og et ønske om å bidra i utviklingen, som av et ønske om å bli leder. Foto: Eivind Senneset
Ledelse

Som rektor ved Norges Handelshøyskole, en av Norges fremste utdanningsinstitusjoner, er Øystein Thøgersen involvert med flere av Norges flinkeste studenter. NHHs økonomi- og administrasjonutdanning er kjent for å skape norske næringslivsledere, og studiet var i år det mest populære blant søkerne. Thøgersen har i intervju med Kapital delt sine personlige tanker om ledelse.  

Kapital-sommer: Lederintervjuet

 

I sommer intervjuer Kapital norske samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut er sittende rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Øystein Thøgersen. 

Øystein Thøgersen er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI, men han tok sin doktorgrad på NHH i 1995, der han siden 2004 har vært professor. Fra 2004-2009 satt også Thøgersen i hovedstyret i Norges bank, i tillegg var han styreleder for SNF, Samfunns og næringslivsforskning, fra 2015-2017. I august 2017 ble Øystein Thøgersen rektor for NHH, en stilling han har holdt siden.

–Jeg mener at man bør følge sine faglige interesser og bygge kompetanse knyttet til disse. Når man får muligheten til å lede står man da best rustet til å bli en engasjert og faglig sterk leder, sier Thøgersen til Kapital.

For min egen del har jeg fulgt mine interesser utdannings- og karrieremessig.
Øystein Thøgersen, NHH

– Hvem er ditt forbilde som leder? 

– Jeg har nok ingen spesifikke forbilder som leder, men jeg har lært av flere flinke ledere som jeg har møtt og samarbeidet med opp gjennom årene. En jeg har stor respekt for, og som jeg har lært mye av både om ledelse og økonomifaget, er tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem.

– Har du en ledelsesfilosofi? 

– For meg er det viktig å sikre god og tydelig kommunikasjon. For min del innebærer det å være tilgjengelig for, lytte til og ha en god dialog med studenter og ansatte i ulike deler av organisasjonen, og med eksterne aktører. I tillegg mener jeg det er svært viktig å utarbeide og kommunisere felles mål som hele organisasjonen kan jobbe sammen mot.

Som leder har jeg i denne perioden vært særlig opptatt av at studenter og ansatte skal ha det bra på alle måter også i en slik ekstremsituasjon.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”? 

– NHH ble på samme måte som alle andre utdanningsinstitusjoner "stengt ned" i midten av mars. Vår største utfordring, som jeg mener at vi som organisasjon klarte godt, var å legge robuste planer for tiden fremover og å få til en umiddelbar overgang til nettbaserte opplegg for alle deler av vår utdanningsaktivitet. I likhet med de fleste andre virksomheter måtte flesteparten av funksjonene bli håndtert fra hjemmekontor. Som leder har jeg i denne perioden vært særlig opptatt av at studenter og ansatte skal ha det bra på alle måter, også i en slik ekstremsituasjon. 

Thøgersen presiserer at selv med de utfordringene corona bød på, var det essensielt å holde hjulene i gang på NHH.

– Etter hvert som vi har kunnet løfte blikket og se fremover, til tross for de ekstraordinære omstendighetene, har vi også jobbet mer med hvordan vi best sikrer læring og utvikling når det gjelder bruk av teknologi i "blended learning" og "blended working". Vi må uansett gjøre mye annerledes på grunn av corona.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Som makroøkonom kan jeg slå fast at produktivitetsnivået til arbeidskraften i Norge ligger høyt sammenlignet med andre land. Det at avstandene mellom medarbeidere og ledelse er relativt små i Norge blir ofte dratt fram som en forklaringsfaktor for den høye effektiviteten.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– De ansatte ved NHH innehar enorm kompetanse og kunnskap på sine ulike områder, og de har mange gode ideer og forslag til hvordan vi som organisasjon og handelshøyskole skal utvikle oss videre. For meg er det svært viktig å være tilgjengelig og lyttende, både for å lære av de ansatte og for å kunne bidra til at de får realisert sine visjoner. NHHs eksistenserklæring er dessuten "sammen for bærekraftig verdiskaping", og det understreker viktigheten av å jobbe sammen.

Holdt hjulene i gang: Som flere andre institusjoner, måtte NHH ta i bruk nettbasert undervisning i år. Foto: NHH

Det er både en krevende og ikke minst givende utfordring.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette? 

– Etter tre år som rektor ved NHH kan jeg ikke si at jeg føler meg ensom. Jeg ser likevel hvorfor man kan si dette, men ensomhet har så langt ikke vært en nevneverdig utfordring for meg som rektor.

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Det må være å lede Norges Handelshøyskole i Bergen, med klare ambisjoner om å ta nye steg som internasjonalt anerkjent handelshøyskole. Det er både en krevende og ikke minst givende utfordring.

– Hva er det beste med å være leder?

– Det å få være med å kunne påvirke i så stor grad.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Innovasjon er viktig både for ledere og for en handelshøyskole som NHH. I inneværende strategiperiode har vi ved NHH fått til fornyelse på flere viktige områder. Det uttrykker innovasjonskraft, men kanskje burde vi som organisasjon og jeg som leder vært enda mer innovative.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– For min egen del har jeg fulgt mine interesser både utdannings- og karrieremessig. Jeg utdannet meg til siviløkonom og senere til makroøkonom med doktorgrad fra NHH. Lederambisjonene kom senere, og de var minst like mye grunnet i mitt engasjement for NHH og et ønske om å bidra i utviklingen, som av et ønske om å bli leder.

Thøgersen tipser derfor ungdommen til å ta de mulighetene som presenterer seg. – Gode ledere har dessuten et reelt ønske om å bidra og en interesse for folk rundt seg, noe man kan utvikle uten å sitte i en lederstilling.

Gode ledere har dessuten et reelt ønske om å bidra og en interesse for folk rundt seg
Øystein Thøgersen, NHH