<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Gahr Støre: – Metoo var min vanskeligste lederutfordring

Metoo-sakene fra 2018 er noe av det vanskeligste Jonas Gahr Støre har vært gjennom som leder. – Det var nødvendig å kombinere klare beslutninger med riktig prosess, sier han til Kapital. 

Ikke bare i fotballen: Støre mener det beste med å  være leder er å se andres gode resultater. – Det gir en veldig god følelse å kunne spille andre gode Foto: Tore Meek
Ledelse

Etter at han tok over lederposisjonen i Arbeiderpartiet i 2014 har Jonas Gahr Støre vært gjennom mye i denne rollen. Selv trekker han fram Metoo-sakene fra 2018 som en spesielt utfordrende situasjon han måtte håndtere. 

– Det var nødvendig å kombinere klare beslutninger med riktig prosess. Der skulle vi ta hensyn til sårbare varslere, og utfallet var smertefullt for mange, forteller Støre. 

Kapital-sommer: Lederintervjuet

I sommer intervjuer Kapital norske samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut i Lederintervjuet er lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Gahr Støre er utdannet statsviter ved Institut d'Études Politiques de Paris fra 1981-1985. Han har vært stortingsrepresentant siden 2009. 2005-2012 var han utenriksminister for Stoltenberg-regjeringen, etter dette var han helse- og omsorgsminister frem til 2013, da de borgerlige partiene ble valgt. I 2014 tok han over som leder av Arbeiderpartiet etter Jens Stoltenberg, en stilling han fortsatt sitter i.

Tolstoj skriver i Krig og Fred om det han kalte Kutzonovs uovervinnelige forbundsfeller: «Tålmodighet og tid». Jeg er enig, det er viktige ressurser for å lede.
Jonas Gahr Støre, Arbeirderpartiet

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Om jeg ikke har et forbilde, så har flere ledere inspirert meg, ledere jeg selv har jobbet for. I politikken først og fremst Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, og i embedsverket sjefen på Statsministerens kontor på 1990-tallet; Bjørn T. Grydeland.

Men det er ikke bare ledere han selv har jobbet for som Støre ser opp til. 

– Jeg tenker ofte på Nelson Mandela, han som klarte å lede et helt folk utenom blodbad og borgerkrig. Mandela hadde også et forbilde som leder, den russiske general Kutzonov fra Napoleons-krigen. Tolstoj skriver i Krig og Fred om det han kalte Kutzonovs uovervinnelige forbundsfeller: "Tålmodighet og tid". Jeg er enig, det er viktige ressurser for å lede.

Og i politikken, huske på at det faktisk riktige gjerne også er det taktisk riktige, i lengden.

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Ikke en filosofi fra en bestemt skole. Men det viktige for meg er å bygge motivasjon om felles mål, og å få det beste ut av folk ved å gi dem stor tillit og handlingsrom. Og i politikken, huske på at det faktisk riktige gjerne også er det taktisk riktige, i lengden.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– I Arbeiderpartiet har jeg hatt mange og jevnlige samtaler med tillitsvalgte og med ordførere landet rundt for å holde oss samlet om mål og forankre beslutninger. I Stortinget har jeg jobbet for å samle bredest mulig enighet blant partiene om mer rettferdige og treffende løsninger.

– Som leder er korona-tiden spennende og utfordrende. Det er en tid hvor det er desto viktigere å være tett på og støttende til kolleger som skal ta viktige beslutninger.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Overordnet er vi blant de mest effektive og produktive i verden. Men produktiviteten viser fallende kurver. Det henger sammen med teknologiske endringer, men er også knyttet til arbeidsmiljø. Medvirkning, ansvar og tillit i arbeidshverdagen fremmer effektivitet. Autoritær ledelse og økende forskjeller fører til det motsatte.

«Flokken først» er en viktig regel.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– Involvere og dele arbeid, med både strategi, mål og hva som skal til. Nordmenn forventer med rette medansvar. Og så; være tilgjengelig og forstå at hver ansatt også har et hjemmeliv. "Flokken først" er en viktig regel.

En utfordrende tid: Støre har i Stortinget jobbet med å samle partiene rundt mer rettferdige og treffende løsninger. Foto: NTB Scanpix

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Nei og ja. Nei, fordi jeg i min lederrolle veldig sjelden er alene, det er mange som er tett på, fra media til medarbeidere. Og ja, fordi noen beslutninger må jeg, og bare jeg ta. Det kan ligge en ensomhet i det. Men det er en ensomhet jeg ofte kan trives med.

Vanskelig, men noe av det mest meningsfulle jeg har gjort.

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

Utenom Metoo sakene har Støre en lederutfordring som han mener har vært like hard. – Det var som stabsjef i Verdens Helseorganisasjon, da Gro Harlem Brundtland skulle ta over i 1998. Vi måtte endre en hel organisasjonskultur, motivasjon, sette nye mål, og trekke et stort mangfold med. Vanskelig, men noe av det mest meningsfulle jeg har gjort. 

– Hva er det beste med å være leder?

– Det beste er å se resultater, og å oppleve at du får til resultater gjennom, og med andre. Det gir en veldig god følelse å kunne spille andre gode, ikke bare i fotballen!

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Svaret bør aldri bli ja, ledere kan alltid bli mer innovative. Min erfaring er at det kan fremmes gjennom stor takhøyde for de som jobber tett på deg. De har plikt og rett til å si hva som er bra, og like viktig, hva som kan bli bedre - og hvordan.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Test først i det små, det er etterspørsel etter ledelse mange steder, fra det uformelle til den tillitsvalgte. Og så, kjenn etter helt ned i magen; trives du med ansvaret? Hvis ja , heia deg, ta lederansvar, og hvis nei; heia deg da også, la det være!

Og så kjenn etter helt ned i magen; trives du med ansvaret?
Jonas Gahr Støre, Arbeirderpartiet

Les også: 

Antler-sjefen: – Vi fikk 1.567 forretningsideer på to uker