<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Økokrim-sjefen: –Unge bør vurdere grundigere om de faktisk vil lede

Økokrim-sjef Pål Lønseth mener det beste med å være leder er muligheten til å være drivkraft og øverste arkitekt for en stadig endring til noe bedre. Men han advarer om at det er et tungt ansvar som følger med. 

Bør vurderes ordentlig: – En utfordring med ledelse er at det er ensomt i den forstand at øverste leder uansett sitter med ansvaret for valg som blir tatt, sier Lønseth. Foto: Privat
Ledelse

Lederstillinger omtales ofte som en livsstil. Stillingene krever ofte tilgjengelighet nærmest 24 timer i døgnet, mye ansvar, og de blir også til tider beskrevet som svært ensomme.  Til tross for at han selv er leder, mener den nye sjefen for Økokrim, Pål Lønseth, at unge virkelig bør vurdere om de faktisk vil ha lederansvar eller ikke.  

Kapital-sommer: Lederintervjuet

 

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut er Pål Lønseth, nåværende sjef i Økokrim. 

Lønseth er utdannet candidatus juris fra Universitetet i Bergen. Han har vært blant annet dommerfullmektig ved Asker og Bærum herredsrett (2000–2001), statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter (2001–2005) og juridisk rådgiver for FN i Afghanistan (2005–2006). I tillegg har han vært statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet fra 2006–2009. Han var statssekretær (AP)  for justis- og beredskapsminister Grete Faremo fra 2009 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. I 2013 ble han partner og leder for granskningsenheten i PwC i Norge. I juni 2020 ble han utnevnt til sjef for Økokrim. 

– Det viktigste er kanskje at man tenker grundig igjennom om man faktisk ønsker å bli leder. Jeg tror noen blir det uten å ha tenkt gjennom om man faktisk vil like arbeidsoppgavene og arbeidsmengden som følger med, sier Økokrim-sjefen. 

Stor tro på involvering

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Jeg har ingen spesielle forbilder, men tar nok med meg elementer fra mange gode ledere jeg har hatt opp gjennom årene. Jeg stort sett vært heldig med mange dyktige ledere over meg, både i offentlig og privat sektor. Men jeg har også observert episoder som jeg ikke synes har vært håndtert veldig godt, og jeg håper jeg har tatt med meg lærdom fra slike tilfeller også.

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Jeg har stor tro på å involvere medarbeidere bredest mulig, både enkeltvis og gjennom tillitsvalgte. Da får man et best mulig grunnlag for å kunne jobbe sammen i fellesskap mot en retning. 

Jeg har stor tro på å involvere medarbeidere bredest mulig, både enkeltvis og gjennom tillitsvalgte.
Pål Lønseth, Økokrim

Lønseth sier han er opptatt av at ansatte og ledelse skal operere som en enhet, et "vi". Men samtidig skal ansatte på alle nivåer ha rom og mulighet til selvstendig løsning av oppgaver.

– Det handler om å ha trygget til å gi ansvar og anerkjennelse, og styrke nok til å ta ansvar når noe går i feil retning. Man må stå for noe, både innad og utad. Vingling tar seg sjelden godt ut, selv om det må være lov å justere litt kurs underveis også. Og så tror jeg gode ledere må være veldig tilgjengelige for organisasjonen og involvert i den daglige virksomheten. Hvis man fjerner seg fra den blir man fort irrelevant som leder også.

– Hvordan har du utøvd lederskap i "disse coronatider"?

– Jeg tror det er viktig å være tilgjengelig og synlig som leder. I coronatider er det ekstra krevende fordi man ikke har de vanlige formelle og uformelle kontaktpunktene med de ansatte. Heldigvis lever vi i en tid hvor digitale møteflater avhjelper utfordringene noe. 

Byttet til offentlig sektor: Pål Lønseth ble den nye sjefen i Økokrim godt inne i pandemien. Foto: NTB Scanpix

Flittig bruk av disse verktøyene er noe Lønseth har jobbet med å lære seg gjennom våren. Han forteller også at han snakker mye mer en-til-en på telefon enn det han gjorde før. 

– I kommunikasjonen er det viktig å være ærlig på utfordringene, sier han.

Det gjelder å være tilpasningsdyktig

I mars jobbet Lønseth fortsatt i privat sektor. Der var det viktigst for ledelsen å sikre en trygg arbeidsplass, ettersom stor personlig usikkerhet kunne følge om bedriftens oppdragsmengde falt drastisk. Situasjonen i offentlig sektor er annerledes. 

– I den delen av offentlig sektor jeg kjenner vil oppgavene bestå og heller bli flere. Oppi dette gjelder det å være tilpasningsdyktig for nye muligheter og utfordringer. Det gjelder for begge sektorer. Det krever hard arbeid å prøve å være i forkant av endringene som vil komme, og forberede organisasjonen på det.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Jeg tror det definitivt er rom for økt effektivitet. I arbeidet med å forbedre effektivitet tror jeg imidlertid man som leder må vokte seg for å gå for raskt frem slik at man skader det utrolig viktige samarbeidet mellom ledelsen og ansatte. Jeg er helt sikker på at effektiviteten vil stupe hvis den tilliten som i stor grad er særegent for norsk arbeidsliv kastes ut med badevannet.

Jeg tror det definitivt er rom for økt effektivitet.
Pål Lønseth, Økokrim

– Har du noe tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– Vær tilstedeværende, åpen, ærlig og ikke minst aktivt lyttende til ansattes synspunkter. Husk at du som leder kan lære mye av de ansatte. Mitt utgangspunkt som leder er at du får et bedre beslutningsgrunnlag hvis du skaper gode arenaer for dialog.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Den er ensom i den forstand at det er øverste leder som uansett sitter med ansvaret for beslutninger som tas, men det er sjelden jeg føler på det i det daglige. Med et godt lederteam rundt seg tror jeg ikke man trenger å føle på en slik ensomhet.

Den hardeste utfordringen: Den vanskeligste lederutfordringen han har hatt er helt klart tiden som statssekretær i justisdepartementet under terroren 22. juli 2011, og ukene og månedene etterpå, deler Økokrim-sjefen. Foto: Bendik Haug Aurdal

Den vanskeligste lederutfordringen

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Det er klart tiden som statssekretær i Justisdepartementet under terroren 22. juli 2011, og ukene og månedene etterpå. Jeg satt naturligvis ikke med det øverste ansvaret, men som en del av den politiske ledelsen i departementet var det en veldig krevende tid også rent ledelsesmessig. 

Etter terrorangrepene var justisdepartementets fysiske infrastruktur ødelagt, flere ansatte var døde eller skadet, og hele departementet var naturlig nok sterkt preget av hendelsene på Utøya, forteller Lønseth. 

Det er ikke slik at vi er best i alt her på berget
Pål Lønseth, Økokrim

– Det var en situasjon som er egnet til å lamme enhver ledelse, men vi klarte i fellesskap å håndtere det. Stort sett på en god måte, tror jeg.

– Hva er det beste med å være leder?

– Det er muligheten til å være drivkraft og øverste arkitekt for en stadig endring til noe bedre. Sette kurs og sammen med sine ansatte hele tiden skape noe enda bedre; en bedre organisasjon, en bedre arbeidsplass for alle, bedre resultater.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Jeg er sikkert ikke innovativ nok – er noen det? Men jeg prøver å se muligheter til forbedringer hele tiden. Man må bruke tid på å holde seg oppdatert på de forhold som påvirker virksomhetens mulighetsrom og utfordringer. 

Økokrim-sjefen prøver også å få med seg hva som skjer internasjonalt. 

– Jeg tror det er sterkt undervurdert av mange ledere. Det er ikke slik at vi er best i alt her på berget. Man kan hente ideer og inspirasjon fra mange steder som hele tiden kan bringe en videre.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Det viktigste er kanskje at man tenker grundig gjennom om man faktisk ønsker å bli leder. Hvis man etter den refleksjonen fortsatt ønsker å bli leder må man gå inn i det med et bevisst forhold til det å lytte til sine folk og å jobbe ut resultater gjennom sine ansatte. Skap et godt team rundt deg som er mest mulig mangfoldig i forhold kompetanse og bakgrunn. Ikke vær redd for forskjeller. Det vil være en styrke.