<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

NEL-sjefen suverent på topp

NELs konsernsjef Jon Andre Løkke er suverent best betalt av konsernsjefene på børsen. Ingen av toppsjefene lønnes like dårlig som statsministeren.

Løft med opsjoner: Opsjonsprogrammet i NEL ga konsernsjef Jon Andre Løkke rekordhøy avlønning i 2020.  Foto: NTB scanpix
Ledelse

NEL   er et av de mest turbulente selskapene på Oslo Børs, en av de mest turbulente aksjene. I år har kursen svingt mellom 21 og 35 kroner, og i fjor var kursen helt nede i åtte kroner. Men det er nettopp aksjer og opsjoner som løftet konsernsjefens totale lønn i fjor til et nivå ingen av Løkkes kolleger er i nærheten av.

Grunnlønnen i 2020 lå på 2,7 millioner kroner – slett ikke i toppsjiktet – men med 52 millioner kroner i pluss fra et opsjonsprogram endte den totale avlønningen på 56 millioner kroner. Til sammenligning endte 2019 med en sum på 4,2 millioner.

Nummer to på listen er TGS Nopecs   konsernsjef Kristian Johansen. Hans samlede honorar i 2020 endte på 20,5 millioner kroner (2,181 millioner dollar). Grunnlønnen var på fem millioner kroner, men denne ble også toppet av bonuser og verdien av aksjene fra selskapets LTI-ordning (Long Term Incentive) på til sammen 14 millioner kroner.

På pallen: Tore Torvund i REC Silicon var i 2020 blant de tre best betalte konsernsjefene i selskaper notert på Oslo Børs. Her er han avbildet ved Yulin-fabrikken i Kina. Foto: Hans Iver Odenrud

Sistemann på pallen er REC Silicons   konsernsjef Tore Torvund. Hans grunnlønn ligger med 7,6 millioner kroner enda et hakk høyere enn de to nevnte, men han må nøye seg med bonuser og aksjer for 8,6 millioner, slik at hans samlede avlønning i 2020 endte på 18,4 millioner kroner.

Sjekket drøyt 80 selskaper

Kapital har gått igjennom årsberetninger og lønninger fra selskapene som har kommet med årsberetninger så langt i år. Og vi har utelukkende holdt oss til hovedlisten. Det samlede utvalget endte på drøyt 80 selskaper, og vi har utelukkende konsentrert oss om konsernsjefene. I den store listen har vi tatt med de 50 med høyest honorering. I flere selskaper lønnes resten av ledelsen, eller i hvert fall deler av ledelsen, høyere enn konsernsjefen, men disse er ikke med på vår liste.

Og som sagt, ingen av konsernsjefene fra vårt utvalg, absolutt ingen av dem, har en årslønn som er lavere enn Erna Solberg. Statsministeren fikk en lønnsøkning ved siste oppgjør på drøyt 50.000 kroner, men drøyt 1,7 millioner er langt unna det noen av børsens konsernsjefer sitter igjen med. Og så får man bare diskutere hvem som har størst ansvar – og den lengste arbeidsdagen.

De mest heftige lønnspakkene består, akkurat som i tilfellene nevnt ovenfor, av en grunnlønn supplert med bonuser i form av kontanter, opsjoner og aksjer. På toppen av dette kommer en som regel liten post for naturalytelser og andre ytelser pluss pensjonskostnaden.

Hvordan disse tallene blir presentert varierer fra selskap til selskap. For de fleste konsernsjefene får vi i detalj vite hvordan de er blitt honorert punkt for punkt. Noen gjør det imidlertid langt enklere, langt mer kortfattet, med Subsea 7   som det beste eksempelet. I årsberetningen leser vi kort og effektivt at den ferske konsernsjefen John Evans, han ble ansatt i januar 2020, fikk utbetalt 9,4 millioner kroner (en million dollar) i 2020. Tallet inkluderer grunnlønn, bonus og naturalia, men vi leser også at beløpet ikke omfatter aksjer fra de programmene der konsernsjefen er med. Hans forgjenger Jean Cahuzac mottok til sammenligning 17,6 millioner kroner (to millioner) dollar) i 2019.

Aker kuttet lønnen

To av konsernsjefene har en grunnlønn på over 10 millioner kroner. Høyest av alle ligger Akers   toppsjef Øyvind Eriksen, med 10,9 millioner kroner. Det tallet er betydelig lavere enn de 18,5 millioner han satt igjen med i 2019, og dette skyldes ene og alene pandemien. Aker er det selskapet som har foretatt de kraftigste grepene på grunn av Covid-19, og årsberetningen konstaterer at Eriksen i fjor fikk utbetalt halv lønn fra 1. april og ut året.

Halverte lønnen: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker fikk halvert grunnlønnen fra april og ut året på grunn av pandemien. Foto: Bård Gudim

Hans bonuser, hans variable avlønning, ble også kraftig redusert i 2020 – fra 11,4 millioner kroner til en drøy håndfull med tusenlapper. I sum ga det et fall i den samlede avlønningen fra 30 millioner i 2019 til 11 millioner i 2020.

DNBs   konsernsjef Kjerstin Braathen er den andre med en grunnlønn på over 10 millioner kroner. Da har vi summert hennes faste lønn med det som i regnskapet beskrives som fastlønnstillegg – og ender på 10,3 millioner kroner. Tilsvarende for 2019 var på 6,3 millioner kroner, og denne solide lønnsøkningen var med på å løfte den samlede avlønningen fra 9,6 millioner kroner til 14,5 millioner. I det beløpet har vi også tatt med opptjent pensjonskostnad på 800.000 kroner.

Av de 50 best betalte konsernsjefene finner vi bare ytterligere tre kvinner. Takket være bonuser og aksjeprogrammer kommer Kristin Skogen Lund i Schibsted   opp i 10,5 millioner kroner, da har vi også for henne inkludert pensjonskostnaden. Norsk Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim endte året med 9,1 millioner kroner, igjen inkludert pensjon.

Ingen endring: Bare fire kvinner er med på listen over de 50 best betalte konsernsjefene i selskaper notert på Oslo Børs, Entras Sonja Horn er en av de fire. Foto: Eivind Yggeseth

Sonja Horn ble ansatt som konsernsjef i Entra   i juni 2019, og i sitt første hele år som konsernsjef hadde hun en samlet avlønning på 6,1 millioner kroner.

Store pensjonsforskjeller

Kjerstin Braathens grunnlønn økte med 62 prosent, og ingen av de andre konsernsjefene kunne matche det i 2020. Nærmest kommer Raymond Carlsen i Scatec   med et løft på 44 prosent og Sondre Gravir i Sats   med en økning på 35 prosent.

I den andre enden har vi allerede nevnt Øyvind Eriksens lønnsnedgang, men han var ikke den eneste med reduksjon av grunnlønnen i 2020. Craig Jasienski i Wallenius Wilhelmsen   måtte tåle en reduksjon på 12 prosent, det samme som Mons Aase i DOF DOF.

I snitt hadde konsernsjefene en økning i grunnlønnen på to prosent, men hvis vi holder spesialtilfellet Øyvind Eriksen og Aker utenfor, lå lønnsøkningen på seks prosent.

Vi har tatt med de periodiserte pensjonskostnadene i våre tall, og de beløpene som settes av til konsernsjefene varierer like kraftig som grunnlønn og bonuser. Steinar Sønsteby i Atea   og Ivan Windheim i Mowi   må nøye seg med minimumsbeløpet på 66.000 kroner, mens vi finner de høyeste beløpene i et par sparebanker.

Takket være en reforhandlet pensjonsavtale fikk konsernsjef Rune Fjeldstad i Sparebank 1 BV  økt avsetningen til pensjon med to millioner kroner til tett oppunder seks millioner. Den samme reforhandlingen ga det samme løftet til Geir Bergskaug. Han er konsernsjef i Sparebanken Sør og fikk økt pensjonsavsetningen til 4,5 millioner.

Nyansatt i Equinor

Vi har som sagt konsentrert oss om de 50 best betalte konsernsjefene på vår liste. Et trenet øye vil se at det mangler en drøy håndfull selskaper, og dette skyldes i første rekke at selskapene i skrivende øyeblikk ikke har publisert årsrapporten.

Et hull på listen: Equinors ferske konsernsjef Anders Opedal ble ansatt i slutten av 2020 og er derfor ikke med på listen over de best betalte toppsjefene i børsnoterte selskaper. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Men hullene kan også forklares med at det skjer nyansettelser. Og det gjelder selvfølgelig det største hullet i vår tabell, tallene for Equinors   konsernsjef. Anders Opedal ble ansatt i november i fjor, her kan vi derfor bare referere til hans forgjengers tall. Eldar Sætre satt i 2019 igjen med en samlet årslønn på 15 millioner kroner – inkludert fastlønn på 9,5 millioner og samlede bonuser på 5,5 millioner.

Andre nyansettelser i 2020 inkluderer Johnny Tsolis i Axactor   , Amund Tøftum i AF Gruppen   og Kjetel Digre i Aker Solutions   . Med utgangspunkt i deres forgjengeres avlønning vil alle disse også havne på listen over de best betalte konsernsjefene på Oslo Børs.