<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Med håp. Ikke frykt

"Det er viktigere enn noen gang at vi får hjulene som utgjør maskineriet i verdens turistnæring, til å rulle igjen", skriver Vibeke Holth i sin leder til vårens reisemagasin. 

Åpner opp: Reiselivsbransjen har vært blant de hardest rammede under pandemien. Nå skal vi ut å reise igjen. Foto: Mystique
Leder

Mens krigen raser i Ukraina, og antall sårede og døde fortsetter å stige i tusentalls – samtidig som millioner er drevet på flukt, føles det surrealistisk å utgi et reisemagasin hvor vi tar for oss grønn luksus, hotellåpninger og en rekke av verdens fineste reisemål.

Men vi gjør det likevel.

Det er viktigere enn noen gang at vi får hjulene som utgjør maskineriet i verdens turistnæring, til å rulle igjen. Reiselivsbransjen har vært en av de hardest rammede under pandemien. Bare i 2020 falt inntektene fra den globale turistnæringen med 51 prosent. Enda brattere var nedgangen i inntektene fra luksussegmentet. Der opplevde aktørene i 2020 en nedgang på 54 prosent.

Tallene for 2021 er ennå ikke klare, men lystige er de garantert ikke.

FNs turistorganisasjon, UNWTO, anslår at pandemien har satt 100 millioner jobber i spill. Skulle vi slutte å reise nå, eller unngå å skrive om og markedsføre andre reisemål, vil dette føre til ytterligere tap av arbeidsplasser. Det tjener ingen, ei heller befolkningen i Ukraina.

– Etter to år med covid-19-pandemien har mennesker, så vel som våre samfunn og økonomier, lidd nok. Vi har ikke råd til at dette fortsetter. Vi må bygge opp igjen og se på fremtiden med håp, ikke frykt.

Dette sa lederen for FNs turistorganisasjon, Zurab Pololikashvili, i februar. Pololikashvili kommer selv fra Georgia, et land som har ligget i konflikt med Russland i lang tid. Han uttalte videre dette:

– Vi må ikke la politiske spenninger bli til en menneskeskapt krise som undergraver vår kollektive fremgang. Turisme er den viktigste broen for å bygge forståelse. Den har en unik evne til å fremme fred mellom og blant folk overalt.

Turisme er den viktigste broen for å bygge forståelse. Den har en unik evne til å fremme fred mellom og blant folk overalt.
UNWTO-sjef Zurab Pololikashvili

Pololikashvili har vært en pådriver for turismen som fattigdomsbekjemper, og han har tidligere uttalt: – Sektoren vår gir dem [de fattigste] muligheten til å tjene til livets opphold. Å tjene ikke bare en lønn, men også verdighet og likhet. Jobber innen turismen styrker også folk og gir dem en sjanse til å være en del av eget samfunn – ofte for første gang.

Det er mye visdom i Pololikashvilis ord. Dessverre er det ikke tilrådelig å reise til Ukraina nå, og antagelig ikke på en stund fremover heller, men når freden en gang senker seg og minene er ryddet bort, skal vi være blant de første til å banke på døren til dette fascinerende landet i øst, bli bedre kjent med befolkningen og forhåpentligvis utforske noen av Ukrainas mange kulturskatter.

Forhåpentligvis. For det er ikke gitt at disse historiske og viktige kulturskattene, som dere kan se et lite utdrag av på s. 16 og 17 i reisemagasinet, vil overleve Putins bomber og granatskyts.

Den store trenden i reiselivsbransjen nå er fortsatt bærekraftig turisme. Fremdeles er miljøet og nye løsninger på klimaproblemene i fokus, men også reiselivsnæringens påvirkning på lokalsamfunnet og befolkningen blir tillagt større vekt. Her står ivaretagelse av kulturarven og tilskudd til lokalbefolkningen sentralt. Det er derfor ikke utenkelig at Ukraina, når russiske bakkestyrker en gang har trukket seg ut, vil oppleve en fantastisk strøm av turister som på ulikt vis vil være med og bygge opp landet og sørge for at de kulturskattene som er igjen, blir tatt ekstra godt vare på.

Krig og ebbende pandemi til tross: Mye av optimismen er nå tilbake i reiselivsnæringen. Dette gjenspeiles bl.a. i antall nye hoteller som forventes å åpne i år. Som dere kan lese om på s. 54, har vi tatt en titt på noen av de mest lovende.

Også blant annonsører, både i Kapital og Kapital Reise, opplever vi stor optimisme. Pågangen fra annonsører har vært så stor at vi av plasshensyn dessverre ikke har fått med alle. Vi liker å tro at det også har en sammenheng med at vi fra påske har gått over til et nytt og større format med ukentlige utgivelser.

Fremover vil dere den ene uken få “vanlige” Kapital slik magasinet har eksistert i 51 år, men i et nytt og større format. Og den andre uken vil Kapital komme ut som et spesialmagasin hvor vi presenterer dybdejournalistikk om et tema vi vet våre lesere er spesielt opptatt av. Kapital Reise, som fremover vil komme ut fire ganger pr. år, er et slikt magasin. Med en sterk økning i opplaget, og samdistribusjon med Finansavisen, er Kapital Reise nå blitt et av Skandinavias største reiselivsmagasiner.

Vi håper dere vil finne reiseinspirasjon og -glede på de neste sidene.

God påske!

Vibeke Holth

Redaktør