<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Slik ser den normale hverdagen ut

Med ferske konkurser og permitteringer er Kapitals oversikt over Norges 500 største bedrifter en beskrivelse av det som for bare noen måneder siden var normalen for norske bedrifter.

Fra dollar til kroner: Kapitals liste omfatter også selskaper der de opprinnelige regnskapstallene blir presentert i dollar eller euro. John Fredriksen kontrollerer flere av disse, og i tabellen har vi brukt 2019-kursen til Norges Bank for å konvertere tallene.  Foto: INTS KALNINS
Reportasjer

I disse coronatider er fjorårets tall allerede blitt en fjern fortid som mange selskaper ikke lenger kjenner seg igjen i. Utsatte frister for innlevering av regnskaper har også gjort at mange ikke har satt inn alle tenkelige ressurser for å få tallene klare før sommerferien, men vårt arbeid med å hente inn tallene har gått overraskende greit. Noen selskaper har likevel slitt med å få tallene klare, og spesielt har vi sett dette for de større utenlandske oljeselskapene.

De børsnoterte selskapene er alltid de enkleste, giganter i norsk målestokk som Equinor, Telenor og Orkla har tallene klare i god tid før vi setter inn støtet mot resten av landets næringsliv. For å hente inn resten av tallene har Brønnøysund, tallrike eposter og like mange telefonsamtaler også i år lagt grunnlaget for den omfattende listen på de neste sidene over Norges 500 største bedrifter. Listen presenterer som alltid det mest oppdaterte tverrsnittet av landets næringsliv på denne siden av sommeren.

Det er hvert år knyttet stor spenning til hvor stor omsetning selskapene må ha for å komme med på listen. I år finner vi Coop Helgeland, med en omsetning på 1,02 milliarder kroner, som nummer 500.

Døtre er unntak

Vi har ikke med helseforetak eller ideelle organisasjoner på listen over Norges 500 største bedrifter. Det normale er at vi heller ikke inkluderer tall fra datterselskaper. Men ingen regel helt uten unntak. Dersom tallene for konsernet eller morselskapet ikke er klare, lar vi datterselskapet representere virksomheten. Vi tar også med Møller Mobility Group og ikke morselskapet Aars, og vi har med Nordic Choice Hotels fremfor Petter Stordalens holdingselskap Strawberry.

Som vanlig har vi dessuten også med tall fra endel selskaper der konserntallene ikke rapporteres inn til Brønnøysund. Dette er utenlandskregistrerte selskaper som oppfyller betingelsene at de både er notert på Oslo Børs og at de i tillegg har dominerende norske eiere. Felles for flesteparten av disse er at tallene rapporteres i dollar eller euro, og da har vi brukt Norges Banks snittkurser for 2019 i omregningen til norske kroner (se notene).

Gjengivelse av listen er ikke tillatt uten godkjennelse av Kapital. Enhver henvisning til listen skal dessuten merkes med kildereferanse til Kapital.

Definisjoner

Omsetning er i bank definert som brutto renteinntekter pluss sum andre inntekter. I forsikring er det premier for egen regning pluss netto finansinntekter og andre inntekter. For shippingselskaper er det bruttoomsetningen før reiseavhengige kostnader. Resultat er ordinært resultat etter finansposter, minus skatter. I bank er driftsresultatet før tap og avsetninger til tap, mens det i forsikringsselskapene er etter overskuddsandel til livkunder, og før skadeavsetninger.