<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hele verden fargelegges fra Sandefjord

Med Jotun på den ene siden av den gamle fylkesgrensen og Bamble på den andre er det ingen overraskelse at det blir mye industri og produksjon når vi skal oppsummere næringslivet i Vestfold og Telemark. 

Reiseglad pingvin: Jotun er den suverent største bedriften i Vestfold og Telemark og er til stede med sine farger i over hundre land.  Foto: Per Løchen/NTB
Reportasjer

Malingprodusenten Jotun er den overlegent største bedriften i det nye fylket. Selskapet har fabrikker i 23 land og passerte ved årsskiftet for første gang 10.000 ansatte. Jotun er også norskeid, i hvert fall så lenge Orkla blir sittende på sin eierandel på over 40 prosent. Den andre dominerende eieren er Gleditsch-familien i Sandefjord, og styreleder Odd Gleditsch har med sin eierandel vært en gjenganger på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Norges største selskaper - fylke for fylke

 

Kapital har hvert år den mest komplette oversikten over landets 500 største selskaper i sommernummeret. Nå bringer vi de oppdaterte og komplette listene fylke for fylke.

Det nest største selskapet i Vestfold og Telemark finner vi i det tradisjonelle industrikonglomeratet som omgir Porsgrunn, og her må vi ut av landet for å finne eieren. Eramet er et fransk industrikonsern som er verdensledende på produksjon av manganmalm og manganlegeringer – som igjen er en viktig del av aluminiumproduksjon. Eramet Norway har sitt hovedkontor og et av sine anlegg i Porsgrunn, men er også på plass i Sauda og Kvinesdal.

I Tønsberg holder et langt mer anonymt selskap til, men danskeide Glander International Bunkering er faktisk blant de ledende globale leverandørene av drivstoff til skip og rederier.

Norsk og amerikansk

Vi må fortsatt holde oss til utlandet når vi beveger oss nedover på listen fra Vestfold og Telemark. Also er et sveitsisk selskap som leverer hele pakken av IT-løsninger med tilstedeværelse i 23 land.

Bak selskapsnavnet Sofia skjuler det seg derimot et helnorsk selskap med tyngdepunkt innenfor biler og lastebiler. Sofia eier blant annet kjedene Volmax og Bil-Service Personbiler, begge med Volvo og Renault som sine viktigste merker, men Sandefjord-selskapet er også involvert i næringseiendom.

Det er stort sett i byene det meste skjer i Vestfold og Telemark, og Horten er ikke noe unntak. Det norskeide selskapet J. C. Broch & Co er via datterselskapet Norautron en av Nordens største elektronikkprodusenter, og i fergebyen har også den amerikanske giganten General Electric et av sine tallrike datterselskapet. GE Vingmed Ultrasound forsyner norske sykehus med IT-systemer og utstyr for ultralyd og diagnostikk.

Tømmer fra Larvik

I Horten handler det om teknologi, i Larvik om trevirke. Treschow-Fritzøe er et konglomerat med alt fra skogdrift og byggevarehandel til eiendomsforvaltning og stenindustri, mens Bergene Holm har syv produksjonssteder som forvandler tømmerstokker til listverk og annet treverk. Begge de to selskapene er norskeide, og bilentusiasten Michael Stang Treschow er syvende generasjons eier i Larvik.

Syvende generasjon: Stein, skog, programvare og sportsbiler er med i den omfattende virksomheten til Michael Stang Treschow og selskapet Treschow-Fritzøe. Foto: Iván Kverme

Inovyn og Ineos er to navn som er godt kjent i Grenland, Bamble og Herøya, begge tilhører petrokjemiselskapet Ineos med fabrikker i til sammen 26 land. Ineos er opprinnelig et britisk selskap, som nå har hovedkvarter i Sveits, og har blant annet overtatt Norsk Hydros virksomhet i området. Lut- og PVC-produsenten Inovyn Norge er størst av konsernets virksomheter her i landet.

Til sammen har Ineos-virksomhetene i Grenland en omsetning på 3,7 milliarder kroner.

Bare en kvinne på toppen

Bortsett fra Sparebank 1 BV er Borgestad   det eneste børsnoterte selskapet med hovedkontor i Vestfold og Telemark. Men de største og viktigste virksomhetsområdene for investeringsselskapet ligger utenfor Norges grenser. Kjøpesenteret Agora Bytom ligger i Polen, mens Höganäs Borgestad er et svensk konsern som produserer ildfaste produkter.

Bortsett fra industrien i Grenland holder som sagt de aller fleste større selskapene i fylket til i byene. Et av de svært få unntakene er Saga Shipholding, med adresse Nøtterøy. Dette er et rederi der også Borgestad har vært involvert, men selskapet er nå eid av japanske Nippon Yusen Kaisha.

Bredden er stor, også på vestsiden av Oslofjorden, men tyngdepunktene ligger på industri og produksjon. Er det også derfor Vestfold og Telemark er en av likestillings-verstingene? Administrerende direktør Anne Berg Behring i Coop Vestfold og Telemark er i hvert fall den eneste kvinnelige toppsjefen i fylket.