<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Proptech-selskapet Plaace vil fylle opp bygulvet

Selskapet Plaace har laget en webløsning der de matcher gårdeiernes behov med riktige handelskonsepter for å skape pulserende gater i små og store byer. De første pilotkundene tester nå ut proptech-plattformen.

Plaace med to a'er: De tre gründerne som vil hjelpe gårdeiere med å finne de riktige leietagerne – og omvendt – er fra venstre: Peter Sørholt, Snorre Jordheim Myhre og Tobias Martinsen.  Foto: Nils Juell
Reportasjer

Med en helt fersk dataplattform inviterer Plaace inn gårdeiere, meglere og potensielle leietagere for å skape den riktige kombinasjonen i bygatene. Hvor bør en klesforretning eller en bar etablere seg? Hvilke nye leietagere bør en bygård ha for å skape den riktige miksen?   Listen med betalende pilotkunder omfatter flere av de mest kjente gårdeierne og leietagerne i landet. Her finner vi blant annet Ivar Tollefsen og Heimstaden pluss Scala Eiendom med 20 kjøpesentre spredt over hele Norge, pluss meglerhuset Akershus Eiendom. Av leietagere finner vi blant annet Døgnvill, restaurantkjeden Sumo (hvor Herkules Capital nylig kjøpte 52 prosent), og flere av Askeladden & Cos konsepter. Møller Eiendom har også vært med og bidratt i etableringen av et selskap som så dagens lys gjennom et program ledet av investeringsfondet Antler.

Med som investorer har Plaace også fått på plass StartupLab, Gunnar Rydning med bakgrunn fra Verdane Capital, og Peter Anker med like tung historie i Clarkson Platou. Til sammen ble det hentet inn 13 millioner kroner i to runder i fjor, inkludert lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Men daglig leder Snorre Jordheim Myhre vil ikke ut med hvilken prising de ferske investorene måtte gå med på i emisjonen. Myhre og de to medgründere Tobias Martinsen og Peder Sørholt er fortsatt de største aksjonærene i selskapet.

– Tre store problemer

Myhre har bakgrunn som konsulent innenfor varehandelen, og det var denne erfaringen han tok med seg da trioen møttes gjennom Antler i fjor. Antler beskrives gjerne som en selskapsgenerator: Fra en stor bunke med ideer og konsepter velges det ut en liten håndfull prosjekter som får både finansiell og praktisk støtte.

– Jeg har et veldig engasjement for bygulvet, at restauranter og butikker skal etablere seg i gode nabolag, sier Myhre. – Derfor lurte vi på hvorfor det likevel finnes så mange tomme lokaler og hvorfor det er så vanskelig å fylle dem opp. Og så vet vi at netthandelen blir mer og mer utbredt, og vi lurte på hvordan situasjonen i bygatene ville utvikle seg etter hvert som det ble enda mer netthandel. Det var utgangspunktet vårt.

Det er også mange leietagere som sliter med å komme igjennom til gårdeierne, særlig de som starter for første gang.
Snorre Jordheim Myhre, Plaace

Trioen gjennomførte 50 intervjuer med ulike aktører før coronaen kom i februar i fjor, der de snakket med gårdeiere, leietagere og meglere i alle former og størrelser.

– Men da hadde dere ikke noe produkt, noen dataplattform?

– Nei, vi hadde bare en skisse for hvordan et slikt produkt skulle se ut. Vi gikk derfor ganske bredt ut i markedet for å komme opp med en løsning som det var etterspørsel etter.

Og nesten alle aktørene Myhre & Co snakket med sa det samme: – Det er tre store problemer.

– Det første er at det er liten transparens i markedet, liten synlighet. Finn.no er selvfølgelig en aktør, men mange gårdeiere kvier seg for å legge ut annonser her fordi det er veldig varierende kvalitet på henvendelsene de får. Det er også mange leietagere som sliter med å komme igjennom til gårdeierne, særlig de som starter for første gang. Det er krevende å finne ut hvilke lokaler som er ledige og når de blir ledige. 

Fylle opp gatene igjen: Plattformen til proptech-selskapet Plaace skal hjelpe til med å få på plass de riktige butikkene og restaurantene i bygatene. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Det andre punktet handlet om utrygghet rundt beslutningene. – Mye er basert på magefølelse, sier Myhre. – For det tredje er dette er en gammeldags bransje med prosesser der det finnes et stort effektiviseringspotensial.

Hvilke restauranter finnes der?

Nettløsningen eller plattformen til Plaace etablerer en møteplass der alle disse aktørene kan møtes. – Der kan leietagere lage en profil der de fremhever hvorfor de er en ettertraktet aktør, og så bruker vi den profilen overfor gårdeiere som også legger ut sine eiendommer. Hvilket område er det riktig å etablere seg i, hva mangler i et område, hva er markedsgrunnlaget? Dette er spørsmål som vår plattform kan gi svar på, sier Myhre.

Han trekker også frem coronaen som et utgangspunkt. – Med nedstengninger av gater er det mange som vil slite. Det gjelder ikke minst i de “småbyene” som bydelene nå utgjør i byer som Oslo og Bergen. Jeg har studert i London og likte mye av atmosfæren i bydelene der. Det har vært en veldig oppblomstring av nye restauranter og butikker i slike områder de siste ti årene, også i Oslo, og vi er litt bekymret for hvordan det kommer til å se ut igjen etter coronaen.

– Jobber dere også med kommunene, med etater som vil etablere helt nye og bilfrie byer?

– Nei, vi har ikke vært kontakt med noen av kommunene, men det er absolutt en aktør å snakke med. Vi vurderer også å snakke med andre som er interessert i å få bylivet til å fungere. For eksempel Virke og NHO, men pr. i dag er det primært leietagere, de som drifter gårdene og gårdeierne vi snakker med, sier Myhre.

Lillo Gård i Nydalen er et eksempel på hvilke prosjekter Plaace har jobbet med. – Dette er et relativt nyetablert lokalt senter med en veldig høy andel av servering. Der har vi gjort en analyse av hvilken sammensetning av leietagere som er riktig for dem.

– I plattformen kan man gå inn i et spesielt område i for eksempel Oslo og se på næringsstrukturen der. Hva mangler, hva er det for mye av? Hvilke restauranter finnes der, hvilke barer? Hva omsetter de for?

Men de kan betale hvis de vil ha bedre data, hvis de for eksempel vil se hvilke konkurrenter som allerede finnes i konkrete områder og hva de omsetter for.
Snorre Jordheim Myhre, Plaace

I den andre enden av verdikjeden er Askeladden & Co et eksempel på en virksomhet som har brukt Plaace. Askeladden eier og drifter flere svært ulike kjeder, inkludert massasjeklinikken Squeeze og pizzakjeden Digg. – Vi har anbefalt de ti neste stedene i Oslo der disse bør etablere seg. Hvor har de best forutsetning for å lykkes?

Sikter mot UK og Tyskland

Plaace er en nettside, en webtjeneste, ingen app. – Den er mer som LinkedIn, der du logger deg inn og lager en profil.

– Og hva er businessmodellen?

– Vi legger opp til en tosidig abonnementstjeneste. Leietagerne er de som gårdeierne er mest interessert i, og disse får i utgangspunktet gratis tilgang til plattformen og til ledige lokaler. Men de kan betale hvis de vil ha bedre data, hvis de for eksempel vil se hvilke konkurrenter som allerede finnes i konkrete områder og hva de omsetter for, sier Myhre.

Gårdeierne derimot må betale for å få tilgang til plattformen og for å kunne presentere seg der. – De kan også betale for tilgang til mer data. Vår business er mest basert på den avanserte pakken.

– Men dere har ikke hatt inntekter ennå?

– Pilotbrukerne har betalt et par hundre tusen kroner for å være med, de betaler en engangssum, forteller Myhre, men i løpet av fem år er målet å få en omsetning på mellom 50 og 70 millioner kroner i det norske markedet. I løpet av disse årene skal Plaace også være etablert i Storbritannia og Tyskland.

– Kan jeg som privatperson gå inn på portalen?

– Nei, det er en profesjonell plattform, det er viktig for gårdeierne at det er profesjonelle og seriøse aktører de møter på plattformen, avslutter Myhre.