<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Norges 500 største bedrifter

I år er det 45 år siden Kapital for første gang publiserte en oversikt over Norges største selskaper, en liste som med tiden har utviklet seg til å bli en viktig temperaturmåler for norsk økonomi.

Reportasjer

Aldri tidligere har vi publisert mer dramatiske tall enn i år. Norges 500 største bedrifter står fortsatt for en betydelig andel av verdiskapningen i landet, men i coronaåret 2020 sank deres totale omsetning betydelig. Enda mer sank de samlede resultatene. 

Til tross for enorme støttepakker fra regjeringen falt bedriftenes resultater med cirka 70 prosent. Tallene viser med all tydelighet hvilke enorme utfordringer næringslivet står overfor, selv om pandemien nå er på retrett. 

Listen viser også en usedvanlig stor nedgang i statens skatteinntekter fra nærings­livet. Det er med andre ord iøynefallende tilstander til norsk økonomi å være.