<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Et tilfredsstillende år: – Vi har ikke omsetningstallene for hele 2021 ennå, men året ser ut til å ha vært tilfredsstillende. Omsetningen ser ut til å ende over nivået fra 2020 på 40,3 mrd., forteller administrerende direktør i Apotekerforeningen, Per T. Lund. Foto: Erik Johansen

Solgte hurtigtester for 400 mill.

Coronapandemien har ført til at salg av smittevernsprodukter har skutt i været. En friskere befolkning legger imidlertid en demper på inntektene. – Vi er i stor grad på linje med tidligere år, opplyser en av Norges største apotekkjeder.

Da coronapandemien traff Norge, var det mange som løp til apotekene for å fylle medisinskap og sikre seg smittevernsprodukter. Siden er det blitt solgt millioner av munnbind, tonnevis av antibac og etter hvert også en rekke hurtigtester.

Til tross for en enorm etterspørsel etter produkter som nærmest ikke fantes i norske apoteker før den kinesiske byen Wuhan ble satt på verdenskartet, viser de overordnede tallene at landets apoteker har lagt bak seg nok et relativt normalt år. 

Når vi ser på det store bildet i apotekdriften i 2020 – omsetning, antall kunder og legemiddelbruk – skiller ikke året seg nevneverdig ut, ifølge Apotekforeningen, bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge. Det samme gjelder for 2021, opplyser foreningens administrerende direktør, Per T. Lund.

– Coronaen har satt sitt preg på apotekbransjen, men trolig i mye mindre grad totalt sett enn mange andre bransjer. Det aller meste av legemiddelbruken er upåvirket av pandemien, og kronisk syke bruker de samme legemidlene, sier Lund.

Visse produkter har opplevd voldsom etterspørselsvekst, mens andre varer har falt en god del tilbake. Samlet sett er apotekenes inntekter på linje med tidligere år, melder samtlige av de største apotekkjedene.

Venter rekordhøye inntekter

Landets apoteker innkasserte totalt 40,3 milliarder kroner i 2020, en økning på nærmere syv prosent fra året før, viser tall fra Apotekforeningen. Tallene for 2021 er ikke klare helt ennå, men de er ventet å ligge noe over 2020-nivået, informerer foreningssjefen.

– Vi har ikke omsetningstallene for hele 2021 ennå, men året ser ut til å ha vært tilfredsstillende. Omsetningen ser ut til å ende over nivået fra 2020, sier han.

Vil utvide horisonten: – Det er ikke mulig å overleve som apotek ved bare å selge reseptlegemidler. Apotekene har et sterkt ønske om å kunne satse mer på helsefaglig rådgivning, sier administrerende direktør i Apotekerforeningen, Per T. Lund. Foto: Apotekerforeningen

Dersom Lund får rett, innebærer det historisk høyt salgstall for bransjen. I 2015 var den totale omsetningen på 30,4 milliarder kroner, mens det i fjor ble solgt for ti milliarder mer. Dvs. en økning på over 33 prosent. Tilsvarende forbedring er ikke gitt å finne i det samlede overskuddet, presiserer foreningssjefen.

– Vi har ikke omsetningstallene for hele 2021 ennå, men året ser ut til å ha vært tilfredsstillende. Omsetningen ser ut til å ende over nivået fra 2020.
, Per T. Lund, direktør i Apotekerforeningen

– Det har stort sett vært realvekst i apotekomsetningen hvert år i det siste, så sånn sett settes det også rekord hvert år. Men det sier ikke nødvendigvis noe om utviklingen i inntjeningen i bransjen, sier Lund, som ikke utarbeider dette tallet.

Utsolgt i løpet av få timer

Siden covid-19 gjorde sitt inntog her til lands, har smittevernsprodukter som knapt var etterspurt før, blitt revet vekk fra hyllene. Sommeren 2021 ble hurtigtester for første gang tilgjengelig i apotekene, og i løpet av et halvt år ble det solgt tester for 400 millioner kroner, informerer Apotekforeningen.

Munnbind og hurtigtester har toppet salgslistene på nett til Norges største apotekkjede, Apotek 1, forteller pressesjef Silje Ensrud. På tredjeplass finner vi engangskluter til babyer.

– Salget av selvtester for covid-19 har vært det mest etterspurte produktet. Her har etterspørselen vært helt enorm til tider, og vi har sett at apotek har gått tomme for produktet i løpet av noen timer, sier Ensrud.

Voldsom pågang: Sommeren 2021 kom hurtigtester til salgs i apotekene. Ved utgangen av året var det solgt mange millioner tester for 400 millioner kroner i norske apotek. Foto: Erik Johansen

Men selv med millioner av smittevernsprodukter solgt utgjør tilsynelatende inntektene ikke en spesielt stor andel. Kun to prosent av inntektene til Apotek 1 i forrige regnskapsår kommer fra smittevernsprodukter, opplyser pressesjef Ensrud. Med en totalomsetning på 13,1 milliarder kroner i fjor solgte Apotek 1 dermed smittevernsprodukter for drøyt 260 millioner kroner.

Den største inntektskilden til apotekene er det reseptpliktige legemidler som står for. I 2020 dro denne kategorien inn 68 prosent av totalen, viser tall fra Apotekforeningen. Andre varer, primært helseprodukter og velvære, stod for 24 prosent, mens reseptfrie legemidler utgjorde åtte prosent. Det er ventet at fordelingen i 2021 er tilnærmet lik.

Årlige inntekter for apotekbransjen

År   Omsetning i mrd. Endring i %
 2020   40,3 6,98%
2019 37,6 2,73%
2018 36,6 4,57%
2017 35 6,71%
2016 32,8 7,89%
2015 30,4
Kilde: Apotekforeningen

Aldri vært så friske før

Samtidig som smittevernprodukter har gått unna som varmt hvetebrød, har andre varer opplevd fall i etterspørselen. Det skyldes de mange smittevernstiltakene som har gitt en generelt friskere befolkning, og dermed satt en brems på etterspørselen etter andre varer. Det gjelder spesielt produkter knyttet til influensa og forkjølelse, opplyser samtlige av de største apotekkjedene i Norge, dvs. Apotek 1, Vitusapotek og Boots Apotek, som har nærmere 1.000 apoteker i landet.

– I pandemiperioden har noen typiske kategorier tilknyttet infeksjoner og særlig virusinfeksjoner hatt en negativ utvikling i perioder med strenge restriksjoner i samfunnet. Dette er naturlig knyttet til at økt smittevern påvirker alle typer smittsomme infeksjoner, sier farmasøyt og kommunikasjonssjefen i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune:

– Hvordan har corona påvirket regnskapet deres?

– Pandemien har ført til noe nedgang i kategorier som forkjølelse, feber og smerte, samt oppgang i smittevern, vitaminer og kosttilskudd. Summa summarum har vi cirka like mye negativ som positiv innvirkning på regnskapet fra pandemien. Omsetningen i apotek har i stor grad vært på linje med tidligere år, sier Thune.

Normal utvikling: - Vi har ca. like mye negativ som positiv innvirkning på regnskapet fra pandemien. Omsetningen i apotek har i stor grad vært på linje med tidligere år, sier Anne Margrethe Thune, kommunikasjonssjef i Boots Norge. Foto: Boots Norge/Alliance Healthcare Norge

Apotekkjedens siste finansår strekker seg fra september 2020 til utgangen av august 2021. Med 150 apoteker i porteføljen viser det nyeste regnskapet en totalomsetning på 4,3 milliarder kroner, en økning på 1,9 prosent sammenlignet med året før.

Norsk Medisinaldepot (NMD) som eier landets 300 Vitusapoteker, økte inntektene med snaut 2,5 prosent til 11,3 milliarder kroner i fjor.

– Salg av smittevernsprodukter som hurtigtester, munnbind og desinfeksjon har naturlig nok hatt en økning. Samtidig har vi totalt gjennom pandemien hatt en betydelig nedgang i salg av varer knyttet til forkjølelse og influensa, ettersom befolkningen generelt har vært mindre syke de siste 1 ½ årene, sier pressetalsperson for Vitusapotek, Ann Brita Grøndahl.

Salg av smittevernsprodukter som hurtigtester, munnbind og desinfeksjon har naturlig nok hatt en økning. Samtidig har vi totalt gjennom pandemien hatt en betydelig nedgang i salg av varer knyttet til forkjølelse og influensa.
Ann Brita Grøndahl, pressetalsperson for Vitusapotek

Et betydelig bedre regnskapsår

Apotek 1, som er Norges største apotekkjede med 447 apoteker, har lagt bak seg et rekordsterkt år. Gjennom siste regnskapsår omsatte kjeden for 13,1 milliarder kroner, en økning på 9,2 prosent fra året før. Overskuddet endte på 594 millioner kroner, opp 31 prosent. Årsaken til de gode tallene er sammensatt, ifølge Ensrud.

– 2019/20 var et svakere finansår, hvor vi tapte et kommunalt anbud på leveranser til hjemmesykepleie i 70 kommuner. I 2020/21 opplevde vi generelt en vekst i markedet, vi økte vår markedsandel, og resultatet ble samtidig påvirket av reduserte finanskostnader knyttet til lavere konsernintern gjeld, sier hun.

2020 var imidlertid et dårligere år for apotekkjeden enn det “coronafrie” året 2019, når det gjaldt både inntekter på 12 milliarder og overskudd på 570 millioner.

Corona, influensa og skabb – mest lest

Et segment som uten tvil har fått et kraftig løft under pandemien, er nettapotekene. Ved inngangen til 2021 var det 16 rene nettapotek i Norge, ifølge tall fra Statens Legemiddelverk. Det er to flere enn de to foregående årene. Rene nettapotek omfatter apotek som har en nettside med handlekurv for bestilling av legemidler, forteller Katherine Notvik, seniorrådgiver kommunikasjon i Statens Legemiddelverk.

– Nettsiden skal ha en logo med lenke til Legemiddelverkets oversikt over godkjente nettapotek. Varene kan bestilles for hjemsending, for henting på postkontor eller gjennom post i butikk. I tillegg kan varene bestilles for henting på apotek, sier Notvik.

Topp tre: De mest etterspurte produktene til Apotek 1 på nett i 2021 var hhv. munnbind, hurtigtester og engangskluter til babyer, opplyser pressesjef Silje Ensrud. Foto: Apotek 1

I 2019 hadde Apotek 1 litt over 20.000 unike besøk i sitt nettapotek. Året etter økte dette tallet med 22 prosent til nærmere 24.700 unike besøk, og i 2021 steg tallet med nesten fem prosent.

På apotekkjedens nettapotek kan kunder blant annet handle produkter og chatte med farmasøyter. 2 av 3 som handler på nett velger imidlertid å plukke opp produktene på sitt nærmeste apotek, forteller pressesjefen.

– De mest solgte reseptbelagte legemidlene på nett i 2021 har vært Paracet og allergimedisinene Aerius og Cetirizin. De mest leste fagsakene har dreid seg om corona/smittevern, influensa/forkjølelse og skabb, sier Ensrud.

Apotekkjedens nettapotek avsluttet finansåret med et positivt driftsresultat, forteller Ensrud. Hverken Statens Legemiddelverk eller Apotekforeningen sitter på samlede salgstall fra apotekenes netthandel.

30.000 besøk om dagen

Farmasiet har ingen fysiske apotek og driver kun på nett. – Nettapoteket har opplevd voldsom vekst de siste årene, forteller daglig leder i Farmasiet, Elisabeth Haug. I løpet av 2021 har nordmenn vært innom Farmasiet nærmere 11 millioner ganger, noe som tilsvarer mer enn 30.000 besøk om dagen.

– Det er for tidlig å dele regnskapstallene for året, men jeg kan røpe at vi vokser mer enn de 30 prosentene som er spådd for netthandel generelt. Med det fortsetter vi sterk vekst, og ser at vaner er i ferd med å endres også i en tradisjonell bransje som apotek, sier Haug.

Høyt trykk: – Det er for tidlig å dele regnskapstallene for året, men jeg kan røpe at vi vokser mer enn de 30 prosentene som er spådd for netthandel generelt, forteller daglig leder i nettapoteket Farmasiet, Elisabeth Haug. Foto: NTB

Med en omsetning på 327 millioner kroner i 2020 er det dermed ventet at Farmasiet har dratt inn over 100 millioner kroner mer i 2021. Bunnlinjen var imidlertid negativ i 2020, med et tap på over 100 millioner kroner. Det er ventet rødt resultattall i 2021 også, for det vil ta noen år før nettapoteket er lønnsomt, forteller Farmasiet-sjefen.

– Å være utfordrer i en etablert bransje koster, og investeringene til Farmasiet er fortsatt høye. Vi vil tidligst være lønnsomme i 2025, men vi forventer et betydelig lavere underskudd i 2021 sammenlignet med 2020, sier Haug.

Forundret over liten påvirkning

Hvis vi ser tilbake på apotekbransjen 2021 er det spesielt én ting som overrasker, ifølge sjefene i Apotekforeningen og Farmasiet.

– Det mest overraskende er kanskje at apotekene i så pass liten grad har blitt direkte berørt av pandemien, sier Lund, som får støtte av daglig leder i Farmasiet.

– Den store overraskelsen er nok at svingningene er så små i hva vi selger mest av, til tross for pandemi og høy generell vekst, sier Haug.

– I 2021 fikk vi et stadig sterkere fotfeste på tradisjonelle apotekvarer, og hvis vi ser bort fra smitterelaterte produkter, er det de samme produktene vi selger mest av hver måned gjennom året. Det er da alt fra Viagra til Omega 3, reseptfrie legemidler for tørr hud og ikke minst reseptbelagte midler som man kan få levert rett hjem på døren, sier nettapoteksjefen, som får støtte av Lund:

– Det mest overraskende er kanskje at apotekene i såpass liten grad har blitt direkte berørt av pandemien. Jeg er også overrasket over at vi måtte jobbe i over ett år før myndighetene forsto at apotekene kunne gi et viktig bidrag i coronavaksineringen, sier Lund. Her fikk apotekene imidlertid gjennomslag til slutt.

Kan ikke leve av å selge legemidler

Mot slutten av 2021 gav myndighetene grønt lys for at også apotekene kan sette vaksinen mot det herjende viruset. Når det gjelder 2022, ser apotekene lyst på hva året vil bringe.

– Vi ser svært optimistisk på 2022, da vi vet at apotekbransjen er en konservativ bransje, med høyt potensial for enklere og bedre kundeopplevelser, sier Haug i Farmasiet.

Jevnt over har leveringssituasjonen vært god og stabil når det gjelder legemidler under hele pandemien, og det ventes ikke store forandringer her i 2022, opplyser Apotekforening-sjefen Lund. Det er et annet område som byr på større utfordringer, mener han.

– Den største utfordringen bransjen står overfor, er at den statlig regulerte avansen på reseptlegemidler blir kuttet, blant annet fordi den aldri blir prisjustert. Det fører til at inntjeningen på apotekenes hovedkategori – reseptlegemidler – stadig svekkes. Det er ikke mulig å overleve som apotek ved bare å selge reseptlegemidler, som faktisk er apotekenes hovedformål, sier Lund, som ønsker at apotekene kan bidra på flere områder:

– Apotekene har et sterkt ønske om å kunne satse mer på helsefaglig rådgivning, og der finnes det muligheter som vi vil fortsette å utforske. I tillegg er vaksinasjon, både mot influensa, corona og andre sykdommer, et spennende felt der apotekene skal satse videre i år, sier han.

Reportasjer