<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Norge er en miniputt – Kina dominerer

En rekke av de europeiske landene med kystlinje er i gang med å sette opp offshore vindparker. Men ingen kan måle seg med utbyggingstakten som finner sted i Kina.

Fortsatt en miniputt: Norge er blant et dusin europeiske land som har satt opp vindturbiner ute i havet, men antall installerte ”vindmøller“ begrenser seg til to. Shell har alliert seg med flere europeiske samarbeidspartnere, og satte i fjor opp turbinen TetraSpar utenfor Karmøy. Lenger ut i horisonten er den andre såvidt synlig. Foto: Jan van Kessel/Shell
Reportasjer

Kineserne er svært ivrige etter å markere eierskap til havområdene utenfor landet, og et av virkemidlene er å sette opp vindturbiner. Dette førte til at Kina sto for den overlegent største økningen i installert havvindkapasitet i fjor.

Ved utgangen av 2021 nådde den samlede kapasiteten til globale havvindparker 57 gigawatt. Ifølge tall fra årsrapporten til Global Wind Energy Council økte kapasiteten i løpet av fjoråret med 21 gigawatt. Av dette installerte Kina hele 17 gigawatt, 80 prosent av alle de nye prosjektene, og endte året med en samlet kapasitet på 27,7 gigawatt.

Kinesernes iver etter å bygge ut gjorde at kapasitetsøkningen i 2021 var tre ganger så høy som året før, og det er ikke forventet at veksten i året vi nå er inne i vil bli i nærheten like høy. Offshore vindkraft sto ved utgangen av 2021 for syv prosent av de samlede utbyggingene av vindkraft, tilsvarende 57 gigawatt.

Rolig i USA

I Asia bygde også Vietnam og Taiwan ut ny havvindkapasitet i 2021, med i alt cirka 900 megawatt, men utover disse tre landene var Europa det eneste kontinentet med økning av kapasiteten. USA er det eneste landet i Amerika med havvindparker, men det ble ikke bygget nye i løpet av 2021.

Til gjengjeld sto USA for den største delen av den nye kapasiteten som i fjor ble tildelt i form av auksjoner. Til sammen endte tildelingene på 19,4 gigawatt med ny kapasitet. USA sto for 8,4 gigawatt og Europa for 7,8 gigawatt.

Storbritannia er den overlegent største utbyggeren av havvindparker i Europa. Ifølge tall fra bransjeorganet WindEurope hadde kontinentet ved utgangen av 2021 en kapasitet på 28,3 gigawatt, og av dette sto britene alene for 12,7 gigawatt. Tyskland er nummer to på listen med 7,7 gigawatt, fulgt av Nederland og Danmark med henholdsvis 3,0 og 2,3 gigawatt.

Tolv europeiske land

Til sammen lister WindEurope opp tolv europeiske land som er i gang med havvind, men på denne listen finner vi også svært marginale land som Frankrike, Spania og Norge. Norge har faktisk to turbiner i sjøen utenfor Karmøy. Den ene ble plassert ut av Equinor for over ti år siden, mens den andre er langt nyere og ble satt ut i fjor høst. TetraSpar er en flytende turbin der Shell har fått med seg samarbeidspartnere for å teste ut vindforholdene. Turbinen har en kapasitet på fire megawatt.

I alt var det bare tre eurpeiske land – i tillegg til miniputten Norge – som satte opp nye installasjoner i 2021. Kapasiteten økte med 3,3 gigawatt, og igjen tok britene den klart største biten med 2,3 gigawatt. Danmark og Nederland var de to andre europeiske landene med nye havvindparker. I alt kom det i gang seks nye havvindparker med til sammen drøyt 400 turbiner – eller “vindmøller”, som det kalles på folkemunne.

WindEuropa forventer at det vil bli bygget ut nye havvindparker med 27,9 gigawatt kapasitet i årene til og med 2026. Storbritannia vil fortsatt være størst med 10,8 nye gigawatt, mens Frankrike vil rykke opp blant de største utbyggerne. Havvind vil da stå for 24 prosent av det totale markedet for vindkraft i Europa.