<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Finit tar en del av egenkapitalen

Fintech-selskapet Finit skal stille med inntil ti prosent av finansieringen for førstegangskjøpere av boliger. Et fond med institusjonelle investorer skal tjene på verdistigningen av boligene.

Finit Foto: Tonje Sofie Eriksson
Reportasjer

Men timingen kunne nok vært adskillig bedre. Det innrømmer også gründer og daglig leder Benjamin Haskel i Finit Technologies. – Appetitten for å investere i boligmarkedet er litt lunken akkurat nå som følge av de makroøkonomiske utsiktene. 

Finits idé er å tilby enda et alternativ for førstegangs boligkjøpere til å komme seg inn i boligmarkedet. – Vi går inn med inntil ti prosent av kjøpesummen, mens kjøperen bare må stille med fem prosent i egenkapital, sier Haskel.

I retur skal Finit ha 25 prosent av avkastningen som skapes i boligen.

– Problemet vi forsøker å løse er at det i dag er en million leietagere i Norge, og antallet øker med 15.000 hvert år. Samtidig får 50 prosent hjelp av foreldrene til å kjøpe sin første bolig. Men vi ser at mange av disse leietagerne har god jobb, god gjeldsbetjeningsevne, og er godt egnet til å eie en bolig.

Vi er et teknologi- og plattformselskap, vi stiller ikke opp med kapital.
Benjamin Haskel, Finit

– Men de mangler egenkapital?

– Ja, og det er der vi kommer inn med et tredje alternativ som skal supplere konsepter som Deleie og Leie-til-eie. Interessen for disse alternativene har økt kraftig bare det siste året.

Henter nye penger

Finit Technologies har rollen som teknologi-plattform og som forvalter, men pengene som skal brukes til å investere i boligene, skal hentes inn via fondet Finit Impact Fund. – Vi er et teknologi- og plattformselskap. Vi stiller ikke opp med kapital. Her skal vi få med institusjonelle investorer i eiendomsfond som vi setter opp, forteller Haskel.

– Disse fondene kan kapitaliseres opp av profesjonelle investorer som pensjonsselskaper, investeringsfond og family offices, mener han.

– Hvor langt har dere kommet i den prosessen?

– Vi jobber med å bygge proof of concept og er i kontakt med en rekke aktuelle aktører.

Haskel har et svært langsiktig mål om å ha 30.000 kunder i løpet av ti år, noe som igjen vil kreve over ti milliarder kroner i forvaltningskapital.

– Det er realistisk?

– Ja, i utlandet ligger man gjerne foran Norge på finansiell innovasjon, og hvis du ser til USA og Tyskland, er boligkapital en etablert investeringsklasse. Mange institusjonelle investorer har dette som en del av investeringsporteføljen sin. I Norge satser vi på å få med noen av disse investorene etter som de ser at dette er en attraktiv investeringsklasse med stor sosial effekt, sier Haskel.

Den første kontakten mellom Finit og potensielle boligkjøpere skjer via nettportalen, Finit.no. Finit Technologies har etter etableringen i fjor høst hentet inn to millioner kroner i såkornkapital og er nå ute etter penger til selskapets egen drift og produktutvikling.

– Hvor mye er dere ute etter nå?

– Det er litt usikkert. Vi må se an markedet litt, men et betydelig høyere beløp enn det vi så langt har hentet inn, svarer Haskel.

Ingen ekstra gebyrer

Det første en potensiell boligkjøper gjør, er å legge inn alle personlige og økonomiske data på Finit-portalen. – Da gjør vi en investeringsanalyse for å sjekke om han eller hun tilfredsstiller kriteriene for å kjøpe en bolig med Finit. Hvis de får aksept, sender vi kunden videre til BN Bank, som da vurderer boliglånet.

– Da må de låne i BN Bank?

– Ja, det er vår samarbeidspartner. Hvis de får ja der, har de fullfinansiering til å kjøpe sin første bolig. Med alle rettigheter og plikter det innebærer.

– Men Finit skal tjene på verdistigningen?

– Finit har rett til å få tilbake investeringen, pluss 25 prosent av avkastningen når boligkjøperne ønsker å kjøpe oss ut eller selge boligen.

– Det er den eneste “kostnaden”? Ingen gebyrer eller avgifter?

– Nei, vi tar oss bare betalt av kundene på én måte. Kundene beholder de øvrige 75 prosent av avkastningen. De kan også kjøpe oss ut når som helst.

– Hvordan beregnes prisen hvis kunden vil kjøpe dere ut?

– Kundene har sin egen portal der de kan logge seg inn, hvor vi oppdaterer markedsverdien av boligen hver måned basert på integrasjon mot tredjeparts leverandører av boliginformasjon.

– Vil kundene kjøpe dere ut etter hvert eller når de eventuelt selger leiligheten?

– Vi anbefaler kundene å kjøpe oss ut så snart de har spart opp 15 prosent av egenkapitalen på egen hånd. Da vil de ikke lenger måtte dele en eventuell økning i prisen på boligen med Finit.

Finit som forvalter

Men Finit har absolutt ikke truffet blink med timing på lanseringen. Nå handler det mye om hvor mye boligprisene antagelig vil falle.

Vi tror at mye av boligprisfallet er unnagjort til våren, og da vil det bli mer attraktivt å investere i bolig, både for oss og kundene våre.
Benjamin Haskel, Finit

– Vi har fått inn mange søknader etter at vi lanserte i september, og flere av disse er det også aktuelt å kjøpe sammen med. Men vi har anbefalt dem å vente litt med boligkjøpet, forteller Haskel.

Finit har vært nøye med å videreformidle makroøkonomenes spådommer om at boligprisene kan falle med ti prosent de neste to–tre årene. – Alle har vært i den situasjonen at de kan vente litt, og da har vi oppfordret dem til å gjøre det. Vi tror at mye av boligprisfallet er unnagjort til våren, og da vil det bli mer attraktivt å investere i bolig, både for oss og kundene våre.

– Hele poenget er jo at vi sitter i samme båt som kundene. Vi har nøyaktig de samme incentivene som kundene vi kjøper en bolig sammen med.

– Dere taper sammen med kunden?

– Nettopp, vi har en felles interesse av å avvente til det blir mer klarhet i hvordan økonomien og boligmarkedet utvikler seg.

Haskel tror likevel at de første avtalene kommer til å bli signert i løpet av fjerde kvartal.

– Men hva skjer hvis noen vil selge med tap?

– Da har vi en begrensningsperiode på tre år. Kunden kan ikke kjøpe oss ut til en pris under vår opprinnelige investering før etter denne perioden på tre år. For å beskytte investorene vil en slik treårsperiode redusere mye av markedsrisikoen i boligmarkedet.

– Hvis kundene likevel vil kjøpe dere ut, skal dere ha igjen hele investeringsbeløpet innen disse tre årene har gått?

– Det stemmer.

Fondet eller fondene skal sitte igjen med eventuelle prisøkninger på eiendommene.

– Selskapet Finit Technologies får ikke noe av dette?

– Vi er en typisk forvalter. Våre inntekter er i hovedsak forvaltningshonorarer på den investeringsporteføljen som til enhver tid er på plass, sier Haskel. – Vi fakturerer fondene hvert kvartal.