<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

2023 blir krevende

Njord A-plattformen i solnedgang. Foto: Thomas Sola/Equinor
Reportasjer

Noe av det mest krevende journalistene i Kapital står overfor i løpet av året, er prognosene for neste år. Altså: Hvordan går det i 2023 med dagens briller? Det spennende for oss og leserne er at det vi sier i dag, er lett etterprøvet om et år. Vi bør ikke bomme for mye, for mange følger våre råd. Og når sant skal sies, bommet vi ikke mye med årets prognoser.

Vi ser på hele 19 forskjellige bransjer, grupper og makrotall, og dessverre ser det ikke så veldig lyst ut i 2023. Det meste går den gale veien. Ikke så mye, men litt.

Med den sterke prisveksten vi har, og den lønnsøkning de fleste kan regne med, tyder alt på en negativ reallønnsvekst (lønnsvekst minus prisvekst). Det er ikke så hyggelig for de som allerede sliter med store strømregninger, dyrere mat og høyere renter.

Husholdningenes verdier går også den gale veien, for alle er enige om at boligprisene skal ned (henger sammen med renteøkningene). Ned fem prosent? Åtte prosent? Eller ned 10 prosent?

Hvis alt går som det pleier, vil byggeaktiviteten avta med fallende boligpriser, og da kan vi kanskje se en opptur i 2024 og 2025 igjen. Her trengs tålmodighet.

Hyttemarkedet er også overbygget, så vi er litt pessimistiske der også. Og det er jo uendelig med tomter å ta av.

Aksjemarkedet? Vi klarer ikke helt å se lyset der heller. Det har gått nesten for bra i 2022, fordi alt innen energi, shipping og offshore gikk som en kule. Olje var tingen i år.

Men allerede mens dette skrives, har oljeprisen falt helt ned til 76 dollar pr. fat Brent-olje, mot helt opp mot 139 dollar tidligere i år. Skal det bli en rekyl tilbake? Mange eksperter mener det.

Næringseiendom. Se nøye på det. Med det rentehoppet vi får i år, og med all den gjelden gårdeierne har, vil selv leilighetskongen Ivar Tollefsen slite. Husleiene vil knapt dekke renteutgiftene, hvis det går som vi tror.

Selv kunsten som skal glede alle eierne, ser litt trist ut, men da blir det jo billigere for samlerne. Kanskje også litt mindre å gjøre for auksjonshusene.

Dog, det er noen lyspunkter i alle disse prognosene.

Men det må altså bli verre før det blir bedre – i 2023 og 2024.

God jul og god lesning!
Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør