<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Avgjørende kvartalstall rett rundt hjørnet

Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Reportasjer

Børsen ligger paddeflat, uken sett under ett, tatt i betraktning at Hovedindeksen knapt har beveget seg en millimeter. Siden årsskiftet er Oslo Børs så vidt i pluss, og illustrerer godt hvor usikre investorene er på børsåret 2023, samlet sett. Men med en oljepris som viser ytterligere styrke – støttet blant annet av litt flere optimistiske etterspørselsprognoser når den kinesiske økonomien nå åpnes fullt opp – fortsetter den ledige investeringskapasiteten som er i markedet å strømme opp rundt oljeserviceaksjene. Sektoren får også mer og mer støtte av analytikerne, der det fortløpende tikker inn nye estimatoppgraderinger med tilhørende utsikter til høyere kurser. Blant annet oppjusterte nylig Barclays kursmålet på seismikkselskapet TGS til 200, fra tidligere 185 kroner, mens kursmålet til undervannsentreprenørselskapet Subsea 7 ble hevet til 160, fra tidligere 140. Begge de nye kursmålene er klart over dagens nivåer – og vi tror flere oppjusteringer venter innenfor hele bredden av oljeservicesegmentet i etterkant av fjerdekvartalsrapportene som straks kommer på bordet. Og mer oljeservicefest venter på Oslo Børs, tror vi, nettopp i takt med de mer fremoverlente prisprognosene som nå tikker inn: – Oljeprisen har mye mer å gå på. Kina sendte oljeprisen ned i høst, men nå kommer landet til å sende den til himmels. Hvor høyt prisen vil gå vet jeg ikke, men jeg har lyst til å kjøpe, sier råvaresjef i SEB, Bjarne Schieldrop, til dagens utgave av Finansavisen

Tross en frisk oljepris er altså investorene forsiktige i sin børsadferd. Det henger i stor grad sammen med et fortsatt svært uklart makrosentiment, der man enn så lenge blir servert prisstigningstall, globalt som her hjemme, milevis over inflasjonsmålene. Selv om Norges Bank nå valgte å holde styringsrenten i ro på 2,75 prosent, varsles en ny hevning i mars. Det pengepolitiske bakteppe er uansett hvordan man vrir og vender på det i disfavør aksjer, og med unntak av den berettigede oppturen oljeservicesektoren nå opplever, vil ikke fortsatt høye inflasjonssifre og stigende renter gi aksjemarkedet rom for kollektivt å kunne vende oppover, tror vi. Den kommende resultatsesongen vil uansett være svært avgjørende for tilstanden på Oslo Børs i det minste for første halvår – det vil den også være for det amerikanske aksjemarkedet. Mens teknologikjemper som Microsoft og Amazon nå kutter voldsomt i antall årsverk, forventer likevel analytikerne i snitt at inntjeningen blant S&P 500-selskapene skal opp med over fem prosent i år, målt mot 2022-nivåene. Nevnte oppsigelser, som kommer i lys av utsikter til svakere omsetning enn ventet, kan dermed gi føringer om at estimatene på Wall Street er for høye – og sånn sett gi rom for fjerdekvartalsskuffelser, i sin tur hemmende for den almenne børsstemningen også her hjemme.

Vi oppfordrer investorene til en fortsatt forsiktig adferd på Oslo Børs, der globale som norske kvartalstall blir en viktig rettesnor for den videre utviklingen her hemme. Oljeprisen forblir sterk, og gir god støtte til hele oljeservicesektoren. 

Sigurd E. Roll, investoransvarlig Kapital