<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ingen børspanikk - men voldsomme kursbevegelser venter

Kun en kvarting? Hva sentralbanksjef Ida Wolden Bache melder på torsdag førstkommende blir fulgt med argusøyne av investorene på Oslo Børs.  Foto: Iván Kverme
Reportasjer

– På overordnet plan er utfallsrommet ganske så stort på Oslo Børs. Makrosituasjonen er i klar disfavør av aksjer i sin alminnelighet, mens det likevel vil være enkelte investorgrupper som nå tenker litt mer i favør aksjer gitt Statistisk sentralbyrås budskap om en mer vennligstilt Norges Bank. Men det svake børssentimentet i USA gir isolert sett føringer om en forsiktig kommende uke på Oslo Børs, skrev vi på tampen av forrige uke. Men uken har vært enda tøffere på Oslo Børs, naturligvis utløst av dramatikken rundt Silicon Valley Bank og Credit Suisse – og i frykt for at dette skal kunne spre seg til en global finanskrise har det samtidig påført oljeprisen et hardt tilbakeslag. Hovedindeksen har korrigert ned rundt to og en halv prosent, noe som gir en opptur siden årsskiftet bare så vidt på plussiden. Men forrige uke har heller ikke oljerelaterte aksjer klart å motstå markedsuroen, noe imidlertid enkelte teknologiselskaper har gjort – og som på en god måte, mener vi, illustrerer at det er investorer som nå forsiktig posisjonerer seg inn mot vekstaksjer som sådan, da de ser konturene av fallende renter inn mot 2024. Kahoot!-kursen er eksempelvis opp med over syv prosent siste uke, og generelt sett tror vi – slik også investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning tidligere har uttalt i år – nemlig at flere av fjorårets børstapere gradvis vil vinne mer frem utover i 2023. 

På kort sikt gir bankstøyen et ganske så stort utfallsrom på de globale børsene, herunder Oslo Børs. Men noen ny finanskrise tror vi ikke er på trappene, slik også sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets argumenterer for i dagens utgave av Finansavisen. Vi ser heller konturene av en periode med mye børsstøy – fra flere kilder – og så vel generert fra fortsatt ugunstige rente- og inflasjonsdata, økt resesjonsfrykt  og mer press på råvarepriser. Men vi står altså ikke overfor en strukturell finanskrise, og fristes heller til å sammenligne dagens børsuro med tilsvarende trekk som under valutakrisen i 1992, Barings Bank-skandalen i 1994 og Asia-sjokket i 1998, for eksempel. Også disse hendelsene utløste brå, men kortsiktige, børsfall – men viste seg i ettertid heller å representere ganske så gode aksjekjøpsmuligheter. Det regulatoriske rammeverket som omgir finanssektoren er også sterkere enn det noen gang har vært, og vil i seg selv demme opp for nye spekulasjoner om en bred bankutløst finanskrise.  

Vi forventer høy markedsvolatilitet kommende børsuke. Oljeprisen har korrigert kraftig tilbake, og kommer sånn sett til å sette ytterligere press på de oljerelaterte aksjene, selv etter siste dagers kurskorreksjoner. Investorene vil også fremover holde hardt på lommeboken, likevel vil noen av dem fortsette å speide etter utbombede aksjer med et pågående godt kursmomentum, som Kahoot!-aksjen. Men alt i alt blir det en ganske så avmålt stemning på Oslo Børs også i dagene fremover, der naturligvis Norges Banks rentemøte førstkommende torsdag vil få mye oppmerksomhet.  


 Sigurd E. Roll, investoransvarlig Kapital