<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ganske ny hytte? Da kan formuesverdien være for høy

Den skattemessige formuesverdien på fritidseiendommen din skal maksimalt være 30 prosent av reell markedsverdi. Er den høyere enn det, risikerer du for høy formuesskatt.

FOR MYE FORMUESSKATT: For høy skattemessig formuesverdi på fritidsboligen kan gi for høy formuesskatt.  Foto: Iván Kverme / Finansavisen
Reportasjer

For de fleste med eldre hytter er den skattemessige formuesverdien på fritidseiendommen langt under 30 prosent av reell markedsverdi. Dette fordi Skatteetaten baserer sine anslag på historiske tall, det som tidligere ble kalt ligningsverdi.

I enkelte år justeres denne, for eksempel ble det for skatteåret 2014 besluttet at denne skulle økes med 10 prosent for alle fritidseiendommer.

Opp 25 prosent i år

I år er det klart for en ny justering.

– Vær klar over at Skatteetaten for inntektsåret 2022 har foretatt en økning av den skattemessige formuesverdien med 25 prosent fra i fjor, sier Gry Fremstad, advokat i Nordea Private Banking.

Siden økningen i 2014 har det vært en lang periode uten økninger, og den nye økningen for inntektsåret 2022 skal dermed ta opp i seg prisveksten for flere år.

Nybygde hytter rammes

Men for nye hytter kan det komme galt ut. En nyoppført fritidseiendom skal ha en skattemessig formuesverdi på 30 prosent av antatt markedsverdi eller maksimalt 30 prosent av byggekostnad inklusive tomt det året den ble tatt i bruk. Det betyr at en hytte som ble oppført i 2021 for 5 millioner kroner, fikk en skattemessig formuesverdi på 1,5 millioner kroner for inntektsåret 2021. I 2022 har plutselig hytta fått en skattemessig formuesverdi på ca. 1,9 millioner kroner. Dersom det ikke har vært prisstigning det siste året, vil dermed skattemessig formuesverdi nå utgjøre mer enn 30 prosent av markedsverdien.

Også fritidseiendommer oppført i 2014 eller kort tid før vil kunne rammes, ettersom de har vært gjenstand for begge prisjusteringene.

Krev nedsettelse

– Dersom dette medfører at skattemessig formuesverdi for fritidseiendommen overstiger 30 prosent av dokumentert markedsverdi, kan du kreve at verdien settes ned til 30 prosent av dokumentert markedsverdi. Det kan du for eksempel gjøre ved å innhente en ny verditakst eller meglervurdering på fritidseiendommen, sier hun.

Står du i fare for å betale formuesskatt, bør du altså kreve formuesverdien nedsatt i disse tilfellene. Dette gjøres i skattemeldingen under punktet “Bolig og eiendeler”. 

Betaler du ikke formuesskatt, er det ikke nødvendigvis noe stort poeng å betale for en takst eller innhente en meglervurdering. For i motsetning til verdien på boliger vil ikke den skattemessige formuesverdien på fritidseiendommen som utgangspunkt påvirke eiendomsskatten på denne. Fritidseiendommer får nemlig en egen eiendomsskattetakst fastsatt av kommunen.

Det er også planlagt at skattemyndighetene skal ta i bruk en ny metode, basert på kunstig intelligens, til å fastsette skattemessig formuesverdi på fritidseiendommer i Norge. Dette vil trolig skje fra tidligst 2024 eller 2025, og kan bety at veldig mange av de som har lav formuesverdi i dag vil få en høyere skattemessig formuesverdi.