<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Slik sparer du tusener av skattekroner

Her er skatteekspertenes oversikt over fradragene og endringene mange glemmer, men som kan kutte skatten med betydelige beløp. 

Få dager igjen: Skattemeldingen må snart sendes inn.  Foto: Silje Sundt Kvadsheim / Finansavisen
Reportasjer

Om bare noen dager skal skattemeldingen være sendt inn. Fristen er 30. april, men siden dette er en søndag, og 1. mai er en fridag, regnes det i år ikke for sent om man leverer til og med tirsdag 2. mai. 

Kapital har snakket med Per-Ole Hegdahl i Danske Bank, Gry Fremstad i Nordea og Kjell Magne Ryland i Skattebetalerforeningen og fått deres beste tips til fradragene det er spesielt lønnsomt å huske på. 

Mer informasjon om hvert sjekkpunkt, og hvordan du kan endre eller klage på dette, finner du ved å trykke på lenkene under. 

Hva er huset verdt? 

Det første tipset er der det er mye å spare for dem det gjelder: Å kreve nedsettelse av boligverdien dersom skatteetaten tror at markedsverdien på boligen din er høyere enn den faktisk er. 

Dersom Skatteetaten mener at boligen din er verdt 2 millioner kroner mer enn reell markedsverdi, kan du få 9.500 kroner ekstra i formuesskatt. Er det en sekundærbolig som er oppført med for høy verdi i skattemeldingen, er effekten enda større: Her vil 2 millioner kroner i for høy verdi gi en ekstra formuesskatt på hele 18.050 kroner.

I tillegg kan den samme feilen føre til at man må betale for mye i eiendomsskatt

Dyr hytte

Også formuesverdien på fritidsboligen kan være for høy, og gi en for stor skatteregning. Fritidsboliger har en annen verdsettelsesmetode i skattemeldingen enn boliger, og det er spesielt ganske nybygde hytter som risikerer en for høy formuesverdi i år. Det skyldes at alle fritidsboliger sjablongmessig har fått økt sin skattemessige formuesverdi med hele 25 prosent fra skatteåret 2021 til skatteåret 2022. 

Forvaltningskostander

Et punkt det er viktig å sjekke i år, er om det er benyttet riktig skattesats på utbytte. For da statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem, ble mange overrasket: Regjeringen valgte nemlig å øke skattesatsen på utbytte, samt gevinst og tap på aksjer, med umiddelbar virkning fra 6. oktober 2022.

Dette ble gjort ved at oppjusteringsfaktoren ble økt fra 1,6 til 1,72, og skattesatsen økte dermed fra 35,2 prosent til 37,8 prosent fra og med denne dagen.

– Det er derfor lurt å kontrollere at det er benyttet korrekt oppjusteringsfaktor på mottatte gevinster og utbytter, avhengig av om transaksjonstidspunktet var før eller etter 6. oktober, sier Gry Fremstad, advokat i Nordea Private Banking.

Hun påpeker at det er mulig å kreve fradrag i alminnelig inntekt for blant annet årsgebyr på VPS-konto, honorar til private banking og honorar til aktiv forvaltning og kostnader ved refinansiering. 

Inntektsfradrag og skattefradrag

Skatt kan oppleves som vanskelig for mange, blant annet fordi det er så mange ulike begreper. 

– For å kunne utnytte for eksempel pensjonsfradraget maksimalt er det lurt å forstå forskjellen på inntektsfradrag og skattefradrag, sier Per-Ole Hegdahl i Danske Bank. 

Hegdahl refererer til et triks, der ektefeller ved å endre fordelingen av kapitalinntekter mellom seg kan sørge for å utnytte det pensjonsfradraget hver pensjonist får på en mest mulig optimal måte.  Spesielt er dette aktuelt for ektepar der en av partene har lave pensjonsinntekter. 

– Et inntektsfradrag er enten en kostnad eller en lovbestemt fradragsrett som kan føres mot andre skattepliktige inntekter eller gevinster i skattemeldingen, sier Hegdahl. 

Eksempler på inntektsfradrag kan være en utleiebolig som må males eller på annen måte vedlikeholdes, eller utgifter forbundet med oppholdsbetaling for barn i barnehage.

Inntektsfradraget reduserer alminnelig inntekt, og fordi skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent, bidrar for eksempel foreldrefradraget som er på 25.000 kroner for ett barn til å redusere skatten med 5.500 kroner.

Et skattefradrag derimot er et fradrag i skatten, og er regulert i skatteloven kapittel 16.

– BSU og pensjonsfradraget er eksempler på slike fradrag, sier Hegdahl.

For BSU er skattefradraget for 2022 20 prosent av innskutt beløp opp til 27.500 kroner, maksimalt 5.500 kroner.

– Men for å få fradrag i skatt må en en person ha inntekter som utløser skatt. Har man null i inntekt, kan man heller ikke nyttiggjøre seg av et lovbestemt skattefradrag som pensjonsfradraget, sier han.

Reisefradrag

I de fleste fradragsposter er det liten endring fra et år til et annet, for eksempel når det gjelder foreldrefradrag. Men i år er det ett fradrag som har fått en stor endring: Reisefradraget. 

– En stor endring i årets skattemelding gjør at mange flere kan kreve reisefradrag i skattemeldingen, sier Per-Ole Hegdahl i Danske Bank.

Endringen består av at nedre grense for å kreve reisefradrag er kraftig redusert, samtidig som kilometersatsen er satt opp. 

Andre fradrag

Det er også en rekke andre fradrag det er lurt å sjekket at har kommet med i skattemeldingen, som foreldrefradrag og fradrag for fagforeningskontingent. 

– Det er en rekke opplysninger det er verdt å sjekke for den enkelte skattebetaler. Først fordi vi som skattebetalere har et ansvar for å påse at alle opplysningene om oss er korrekte, dernest fordi det kan være penger å spare, sier Ryland i Skattebetalerforeningen.

Ikke for sent: Selv hvis du har mottatt skatteoppgjør vil du kunne gjøre egenrettinger i skattemeldingen i inntil tre år, sier Kjell Magne Ryland i Skattebetalerforeningen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Skattebetalerforeningen / Skattebetalerforeningen

At skattemeldingen er blitt automatisert og digitalisert gjør det enklere for de fleste kjapt og enkelt å trykke på send inn. Men faren kan være at man er litt for kjapp: slik at man enten glemmer å sjekke at man får med alle fradrag man har krav på, eller at man glemmer å rapportere inn det som ikke allerede er innrapportert.

Risikerer tilleggsskatt

Glemmer man å rapportere inn opplysninger som ikke blir rapportert av andre, risikerer man tilleggsskatt.

– Eksempler på ting du må legge til selv er skattepliktig utleie, formue eller inntekter i utlandet, privat dagmamma og gevinst, tap og formue i kryptovaluta, sier han.

– Hva gjør man hvis man allerede har sendt inn skattemeldingen, men oppdager at man har glemt å få med et fradrag?

– Har du sendt inn skattemeldingen for 2022 allerede, men ikke har fått skatteoppgjøret, kan du gjøre endringer og sende inn på nytt, sier han.

– Og har du mottatt skatteoppgjør, vil du kunne gjøre egenrettinger i skattemeldingen i inntil tre år.