<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oslo Børs legger bak seg en volatil handelsuke med store intradag kurssvingninger. Uken sett under ett er Hovedindeksen mer eller mindre uforandret, noe som gir en årsoppgang på nær to prosent. Men tilsiget av børsstøttende kvartalsrapporter florerer ikke, for å si det forsiktig – hverken tall fra seismikkselskapet PGS eller gjødselkjempen Yara, eksempelvis, leverer kursutløsende kvartalstall, tvert om. Internasjonal økonomi befinner seg, grovt sett, i en økonomisk hengemyr der flere råvarepriser, som oljen, også settes mer og mer under press. Dette hemmer naturligvis hardt en råvareintensiv markedsplass som Oslo Børs, og så langt i år er den toneangivende energisektoren ned med rundt ti prosent. Og så lenge det internasjonalt florerer en miks av rentefrykt, høye inflasjonstall, en rekke svake sentimentindikatorer – og altså flere råvarepriser under press – ligger det heller ikke an til noen maioppgang på Oslo Børs, spår vi. Vi utelukker heller ikke at førstekvartalssesongen har i seg flere kommende analytikernedjusteringer. Børsmotbakkene blir dermed stadig flere her hjemme der investorene bare må stålsette seg mot nye renteøkninger, så vel norske som utenlandske.

For rentetrykket, særlig det norske, er nå tiltagende – dette til toss for klare meldinger fra NAV om at arbeidsledigheten er økende. Den skakkjørte kronekursen gir nå massive inflasjonsimpulser opp mot norsk økonomi. De er såpass alarmerende, melder flere banker og meglerhus, at Norges Bank etter alle solemerker nå ved møtet den 4. mai vil se seg nødt til å heve rentebanen ytterligere, nettopp utløst av den svake kronen. Eksempelvis spår nå DNB Markets at Norges Bank må heve renten både i mai, juni, august og september, til styringsrenten har kommet opp i fire prosent. De ekstra rentehevningene skyldes ikke at norsk økonomi skyter fart, pekes det på, men kobles mot særlig svak kronekurs og stigende lønnspress. Når så oljeprisen svikter, hemmes kronekursen ytterligere – i sum mener vi det utover annet halvår ligger an til et rentenivå få av dagens aksjeinvestorer på Oslo Børs noensinne har opplevd. Under et slikt scenario gjentar vi derfor vårt tidligere børsbudskap om viktigheten for investorer å sitte på en balansert totalportefølje med et høyt innslag ledige kontanter. 

All makrostøy og press på råvarepriser til tross, en rekke teknologiselskaper, særlig fra amerikanske giganter som Microsoft og Meta, har levert svært så overbevisende kvartalsrapporter, kombinert med friske vekstprognoser. Her hjemme har en av fjorårets store børstapere, Kahoot!, opplevd et kraftig kursoppsving siste uker, støttet av flere oppjusterte kursmål. Børsverdenen er altså ikke helt bekmørk, men for Oslo Børs sin del er likevel vår hovedhypotese at det er en sannsynlighetsovervekt for ytterligere kurspress utover i mai, der investorene den kommende uken vil lytte ekstra varsomt til renteformaningene fra Norges Bank. 

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital