<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Advokatforeningen til klassekamp i høringsinnspill

Advokatforeningen mener at alle selv bør få velge om de vil være med i spleiselaget når et selskap skal rekonstrueres, kommer det frem i høringsinnspill til en ny rekonstruksjonslov. 

Store endringer: – Noen av disse endringene er omfattende og kan få vidtrekkende følger for partene i en rekonstruksjonsprosess, sier Frank C. Aase om lovforslaget som har vært på høring.  Foto: Sturlason
Reportasjer

13. januar 2023 ble et forslag til endringer i konkursloven, dekningsloven og panteloven sendt på høring. Målet var at en permanent lov om rekonstruksjon skulle tre i kraft allerede i sommer, og erstatte den midlertidige rekonstruksjonsloven som utløper 1. juli i år. 

– Da vi så høringsnotatet, var vår første tanke at det kom til å ta mye tid å sette seg inn i temaene som tas opp og gi et tilstrekkelig gjennomtenkt og konstruktivt innspill til lovforslaget.