<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Retningsløsheten råder fortsatt på Oslo Børs, tatt i betraktning at Hovedindeksen siste uke er ned med rundt 0,2 prosent. Handelsvolumene er tilsvarende lave, og gir i det minste føringer om at selgerne i forholdsvis stor grad velger å sitte i ro. Så langt i år har Hovedindeksen gått rundt to og en halv prosent, men der særlig energiindeksen har vært under press. Svake råvarepriser har sendt delindeksen – som i fjor var en av børsens klare delindeksvinnere – ned med om lag ni prosent. Sammen med et fortsatt press på flere råvarepriser, kombinert med et tiltagende rente, og inflasjonspress opp mot så vel norsk som internasjonal økonomi, er det vanskelig å se for seg annet enn en ny svak børsuke i kombinasjon med lave handelsvolumer.

For rentekarusellen stopper ikke med det første. For eksempel spår Det internasjonale pengefondet, IMF, at den amerikanske sentralbanken vil se seg nødt til å heve renten minst to ganger til. Dette gir i så fall en styringsrente ved utgangen av året i intervallet mellom 5,25 og 5,50 prosent. Prognosene er altså klart over bankens egne anslag, ettersom den ved sitt forrige rentemøte tydelig indikerte at det ligger an til en pause i rentehevningene. Men IMF utelukker ikke enda hardere lut, og mener det er en reell fare for at Sentralbanken vil måtte heve styringsrenten signifikant mer enn det som nå forventes, nettopp for å nå tilbake til inflasjonsmålet. Dette vil i neste omgang øke faren for en bred amerikansk resesjon. På sin side avholder Norges Bank sitt neste rentemøte 22. juni, der det etter alle solemerker blir en ny oppjustering av rentebanen. Den svake kronekursen gir heftige inflasjonsimpulser, dessuten er arbeidsmarkedet overraskende sterkt, noe som i neste omgang gir et høyt lønnspress. Nav melder i dag at bare nær 49.000 personer var helt arbeidsledige i mai, tilsvarende 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Investorene på Oslo Børs går en høst i møte med flere norske renteøkninger.

Vi spår altså en forsiktig kommende børsuke, men der energiaksjer kan hente noe støtte etter en viss bedring i oljeprisen. Inn mot helgens OPEC-møte viser den styrke, i forventning om at kartellet gir tydelige signaler om at den vil kutte i produksjonen om siste måneders prissvekkelse biter seg fast. Oljemarkedet lar seg også oppmuntre av torsdagens lagertall fra amerikanske energimyndigheter (EIA), som indikerte at råoljeimporten tok seg opp i forrige uke. Og flere oljeaksjer er nå soleklare kjøpskandidater, melder SpareBank 1 Markets i dagens utgave av Finansavisen, og trekker spesielt frem Equinor, Aker BP og DNO.  

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital