<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oslo Børs - renter og atter renter

Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Reportasjer

Mens børsoptimistene har satt sitt klare preg på Oslo Børs siste uker, i første rekke fordi stadig flere investorer har ment at rentemedisineringen så vel internasjonalt som her hjemme går mot veis ende, har den siste uken vært preget av et klart sentimentskifte. Og den utløsende faktoren er nye, klare renteformaninger fra verdens sentralbanker om at inflasjonskampen på ingen måte er over. Også Norges Bank er livredde for å komme bakpå og hevet i går styringsrenten med 50 basispunkter til 3,75 prosent. De høye pris- og lønnstallene, kombinert med en svært ekspansiv finanspolitikk og en fortsatt svak kronekurs, trigger fortsatt altfor høye prisstigningsrater – og mer lut må til, mener Sentralbanken, når den nå også hever rentebanen ytterligere. Forretnings- og sparebankene vil følge etter, og Norges Bank predikerer at boliglånsrenten vil øke til om lag 5,4 prosent i løpet av 2024, et nivå svært få husholdninger så for seg bare for kort tid siden. De pengepolitiske realitetene er altså klarere enn på lenge – renten kommer mer opp, og vil bli der i lengre tid, all den tid det synes så krevende å få bukt med summen av alle inflasjonsdriverne. Dette setter et klart press på Oslo Børs utover i annet halvår – og det stadig høyere rentenivået er, tror vi, særlig utfordrende for eiendoms- og vekstaksjer i tiden som kommer.

Siste uke har Hovedindeksen på Oslo Børs kommet ned med rundt tre prosent, noe som gir en opptur så vidt på plussiden målt mot årsskiftet. Oljeprisen vaker i spennet mellom 74 og 76 dollar, og får liten drahjelp av kinesiske data som viser at det økonomiske oppsvinget etter pandemien ikke synes å bli så bredt som tidligere antatt. Energisektoren på Oslo Børs kommer således under særlig stort press, og er siste uke ned med fire prosent. Og aksjestrategene er nå – med rette –forsiktige i sine børsspådommer. Danske Bank har nettopp uttrykt bekymring for særlig amerikanske aksjer, da man frykter at seneste tids renteoppganger for alvor vil sette sitt preg på USA-økonomien utover høsten. DNB Markets skriver i en ny strategioppdatering at de økende realrentene fortsetter å legge trykk på selskapenes P/E-multipler. Det pekes særlig på at risikopremien på aksjer er på tilsvarende nivåer som før finanskrisen i 2008, og man mener dermed at prisingen av børsmarkedet som sådan er høy. Og meglerhuset utelukker ikke at for at verdsettelsen skal  normaliseres igjen, må enten aksjekursene falle, eller så må man igjennom en lengre periode med lav avkastning mens inntjeningen tar igjen prisingen.

Alt i alt ser vi for oss en svak kommende børsuke, der rentene biter – spesielt knyttet til investorenes allmenne risikoakseptgrad, kombinert med økt press på selskapenes nåverdi av de fremtidige frie kontantstrømmer. Det svake børssentimentet ser man tydelig også på tynne handelstall. I et selskap som Aker, eksempelvis, med en markedsverdi på hele 45 milliarder kroner, ligger omsetningen nå i snitt – målt etter flere timers handel – på bare noen få tusen aksjer. Den tynne annenhåndsomsetningen på Oslo Børs vitner i stor grad om at mektige institusjonelle investorer nå for alvor verner om sine kontanter. 

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital