<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Flyktet fra “galehuset”

Påstander om overfakturering, usedvanlig mange klientklager, mystiske milliontransaksjoner gjennom klientkonto, varsel om trakassering og ansatte som rømte selskapet i frykt for å bli innblandet i noe ulovlig.

The firm: Beskrivelsene fra de ansatte, som jobbet i dette advokatfirmaet i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken i Oslo, er som tatt ut av thrillerne Heksejakt, Exit og The Firm.  Foto: Henrik Omtvedt Jenssen
John Hammervoll: Gründer av advokatfirmaet Hammervoll Pind, John Magne Swift Hammervoll, ligger helt i tetsjiktet i Norge hva gjelder klager fra misfornøyde klienter. Foto: Hammervoll Pind
Anders Pind: Advokat Anders Pind sluttet i det velrenommerte advokatfirmaet Thommessen og startet opp egen virksomhet i Hammervoll Pind, hvor han blant annet hadde omstridte Kennedy Holding og Indigo Finans på klientlisten. Foto: Hammervoll Pind

– Jeg håper firmaet går konkurs og at ledelsen brenner i helvete.

Tidligere ansatte i advokatfirmaet Hammervoll Pind sparer ikke på kruttet når de skal beskrive sine tidligere arbeidsgivere.

Kapital har valgt å gjengi uttalelsen anonymt, for i denne saken frykter kilder represalier. Uttalelsen er representativ og oppsummerer presist frustrasjonen som mange av de tidligere ansatte har over advokatselskapet, som ble startet i 2014 da den tidligere partneren og lederen for prosedyreavdelingen i det velrenommerte advokatfirmaet Thommessen, advokat Anders Pind, slo seg sammen med advokat John M. Swift Hammervoll. Hammervoll hadde siden 2006 drevet advokatfirmaet Hammervoll & Co.

Advokatene med egen bevilling ønsker ikke å ta saker de opplever som på, eller over, den etiske grensen, men opplever at dette ikke blir hensyntatt.
Sagt på et allmøte i 2017

Men det er ikke bare bekymrede ansatte som klager på advokatfirmaet, som flere internt har omtalt som “galehuset”. En utskrift fra Advokatforeningens disiplinærutvalg viser at hele 15 klienter har sendt inn klage på partner John Hammervoll bare de siste fem årene.

Så mange klager som 15 er høyst uvanlig, får Kapital bekreftet av Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Utsikt til Slottet: Hammervoll Pinds hovedkontor i Oslo går over de to toppetasjene i det attraktive kontorbygget Wergelandsveien 7 ved Slottsparken. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen

Ansatteflukt uten sidestykke

Høyst uvanlig er også ansatteflukten som advokatfirmaet opplevde i perioden 2018 og frem til sommeren 2019. Etter det Kapital erfarer, mangler den sidestykke i den norske advokatstanden. Til sammen sluttet 36 ansatte i denne perioden. Ti av disse var partnere, seks senioradvokater, åtte advokater, seks advokatfullmektige, og seks var ansatte i administrasjonen.

32 av de som sluttet jobbet ved Oslo-kontoret, som etter Kapitals opplysninger ved inngangen til 2018 talte 42 ansatte. Dvs. over 76 prosent av staben der forsvant i løpet av et drøyt år.

En rekke kilder opplyser til Kapital at flukten skjedde som følge av dyp misnøye, et “giftig” arbeidsmiljø og til dels frykt for egne karrierer.

– For egen del holder jeg samtlige av datidens partnere ved Oslo-kontoret kollektivt ansvarlige for et dårlig arbeidsmiljø. Ganske enkelt fordi jeg ikke kan peke på noen enkelte, sier dagens managing partner (MP) Sindre Aaserød i Hammervoll Pind om situasjonen i 2018.

For egen del holder jeg samtlige av datidens partnere ved Oslo-kontoret kollektivt ansvarlige for et dårlig arbeidsmiljø.
Sindre Aaserød, MP i Hammervoll Pind

Aaserød påpeker overfor Kapital at firmaets problemer i denne perioden gjaldt hovedkontoret i Oslo, og de ansatte i Bergen og Stavanger hadde liten kjennskap til det som skjedde der.

Suksesshistorien

Suksess utad: Sett fra utsiden har gründerne Anders Pind (t.v.) og John Magne Hammervoll (t.h.) bygget opp et formidabelt advokatfirma siden de startet opp sammen i 2014. Sett fra innsiden kan saken forholde seg noe annerledes. Foto: Hammervoll Pind

Den offisielle historien om Hammervoll Pind startet som en klassisk solskinnshistorie. I 2013 sluttet den renommerte advokaten Anders Pind som partner og toppadvokat hos advokatfirmaet Thommessen, et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer, og gikk inn i kompaniskap med haldenseren John Magne Hammervoll, som på den tiden drev det lille firmaet Hammervoll & Co.

Der Pind var en mann for de tunge sakene, hadde Hammervoll spesialisert seg på det vi kan betegne som lavterskels eiendomssaker. Sammen utviklet Hammervoll Pind dessuten et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim jus.

Raskt etter oppstarten skjøt forretningene fart.

Det første året omsatte selskapet for 22 millioner. Året etter økte omsetningen til 38 millioner. I 2016 rundet omsetningen 70 millioner, og selskapet kom i søkelyset til Finansavisen Jus. Avisen kunne melde at Hammervoll Pind siden oppstarten hadde hatt en organisk vekst på formidable 80 prosent.

– Vi har merket at det har gått veldig fort. Vi har fått flere ansatte, og fra og med i år slo vi oss også sammen med Ryger Advokatfirma i Stavanger, sa Anders Pind den gang.

Finansavisen rangerte da Hammervoll Pind på en 32. plass på listen over de største advokatselskapene i Norge, og spådde at de var på nippet til å bli medlem i 100 millioner-klubben over advokatselskapene med høyest omsetning, noe Pind også var overbevist om.

– Jeg tror nok vi passerer den grensen i løpet av utgangen av tredje kvartal i år. Målet er å bli landsdekkende. Vi vil før eller siden innta Trondheim og Tromsø, kommenterte han.

Spådommen var treffende nok. I 2018 kunne Hammervold Pind notere seg en samlet omsetning på over 111 millioner kroner, og firmaet kunne i samme periode melde om signeringer av flere renommerte advokater. I tillegg til hovedkontoret i Oslo hadde firmaet etablert et kontor i Bergen, fusjonert med Ryger Advokatfirma i Stavanger samt etablert en liten filial i Halden.

Brann i kulissene

Men mens alt utad så fint og flott ut, begynte det innad i advokatfirmaet å brygge opp til større problemer på Oslo-kontoret. Etter det Kapital har fått opplyst fra kilder, skal én utløsende årsak ha vært firmaets da nye administrasjonssjef som tiltrådte i 2016. Vedkommende hadde vært kollega med Anders Pind tidligere.

I 2017 ble den nye administrasjonssjefen forfremmet til daglig leder. Kapital er kjent med at det var betydelig misnøye blant mange ansatte rundt vedkommendes lederstil, samtidig var det ytret endel misnøye rundt oppførselen til daværende styreleder og gründer John Hammervoll. Denne misnøyen ble kommunisert til tillitsvalgte og den nye daglige lederen.

En utenforstående konsulent, som allerede var leid inn i forbindelse med firmaets pågående strategiprosess kalt HP2020, ble spurt av daglig leder om å arrangere et allmøte hvor de ansatte kunne få luftet sin frustrasjon.

Allmøtet ble arrangert den 14. desember 2017. Partnere og ledelsen, inkludert John Hammervoll, Anders Pind og daglig leder, fikk av habilitetsmessige årsaker og stilling ikke være til stede. Det fikk heller ikke Hammervolls unge kone, som på det tidspunkt var fullmektig i firmaet. De ansatte skulle få snakke fritt.

Møtet, som egentlig var planlagt å vare en times tid, endte opp med å vare i fem timer. Kapital har fått tilgang til referatet fra møtet, som ble underskrevet av begge firmaets tillitsvalgte på det tidspunkt.

Fryktet ulovlig virksomhet

Kritikken som rettes mot ledelsen i selskapet er sterk kost:

– Advokatene med egen bevilling ønsker ikke å ta saker de opplever som på, eller over, den etiske grensen, men opplever at dette ikke blir hensyntatt.

– Det forekommer innsalg til klienter der fullmektigen/advokaten mener partner overselger og gir klienten helt urealistiske forventninger. De ansatte opplever ikke å bli hørt når de tar dette opp.

– Advokater ber ansvarlig partner fjerne timer på en sak (siden ansatte ikke får fjerne egne timer), men partner fjerner ikke timene, og klienten belastes det som den ansatte oppfatter som urimelig eller uten forankring i sakens art og omfang.

Det forekommer innsalg til klienter der fullmektigen/advokaten mener partner overselger og gir klienten helt urealistiske forventninger.
Sagt på allmøtet i desember 2017

– Antall saker i nemnda (klager til Advokaforeningens disiplinærnemnd, red. anm.) ryktes både i domstolene og blant andre advokater.

– Det oppleves at daglig leder lyver i medarbeider- og lønnssamtaler. Flere etterprøvbare påstander viser seg å være usanne. Dette ødelegger tilliten.

– To av partnerne går ofte rundt i kontorlandskapet og snakker høyt i telefonen og er sjenerende. De oppleves som oppmerksomhetssyke og som at de ønsker å gjøre seg interessante. Det er med på å svekke respekten. Det nevnes store egoer og pissekonkurranse.

– Ikke alle advokatene opplever tillit til partnernes kompetanse på enkelte fagfelt, og mener det er viktig at de selv da kan diskutere sakene med en partner som sitter på nødvendig kompetanse, uten at det skal bli pissekonkurranse blant partnerne av den grunn.

– Enkelte partnere har gitt uttrykk for “steinalderholdninger” hva angår kjønnsroller.

– Ansatte opplever at partnere tester dem og driver med splitt og hersk.

– Partner i Hammervoll Pind blir brukt som dårlig eksempel på etikkurs for fullmektiger.

Satte et dypt støkk

De klart alvorligste forholdene advokater og fullmektiger opplyste om på allmøtet, var punktene som gikk på timeføring, oversalg og uetiske saker. Noen var endog redde for at de hadde gjort, eller kunne bli tvunget til å gjøre, noe ulovlig. Kapital har fått opplyst av flere som var til stede på møtet, at den aktuelle partneren det oftest refereres til er John Hammervoll selv.

Kapital er kjent med, og har kontaktet, den aktuelle konsulenten som skrev rapporten, men vedkommende har ikke ønsket å kommentere saken. Partnerne i Hammervoll Pind fikk, som nevnt, ikke være til stede på møtet, men Kapital er kjent med at de i ettertid har fått lese innholdet i referatet, og vi har forelagt ledelsen de alvorlige påstandene (se egen sak til slutt med Hammervoll Pinds tilsvar til saken). Utfallet av møtet har utvilsomt satt en dyp støkk i mange av advokatfirmaets ansatte. De første oppsigelsene begynte da også kort tid etter å tikke inn.

Omstridt kunde

Kapital er også kjent med at noe av bakgrunnen for den alvorligste kritikken i referatet knytter seg til arbeidet med en av firmaets storkunder – Indigo-grunnleggeren Thor Stian Kennedy Normann.

Gjennom flere artikler i 2017 avdekket Kapital hvordan hundrevis av småsparere, i hovedsak eldre mennesker, ble forledet til å investere sparepengene sine i Indigo Finans’ svært overprisede eiendomssyndikater.

Grunnleggeren av Indigo Finans, nå avdøde Normann og hans firma Kennedy Holding, var en av Hammervoll Pinds store kunder.

Kennedy Normann kontrollerte i sin tid en rekke selskaper gjennom Kennedy Holding, og disse selskapene refereres til som Indigo-gruppen.

Opprullingen i kjølvannet av Kapitals avsløringer førte til at Kennedy Holdings heleide datterselskap, Indigo Finans, ble politianmeldt og fikk stoppordre av Finanstilsynet, og Normann selv ble politianmeldt.

I august 2018 ble Kennedy Normann meldt død på Ibiza, og saken mot ham ble henlagt. Kennedy Holding ble satt under konkursbehandling i februar i fjor, og i kjølvannet fremkommer det endel interessante opplysninger som viser advokatfirmaet Hammervoll Pind fra kundenes side.

Les også: Investerings­rådgiverne” som rundlurte småsparere

Les også: Indigo-regnskapsfører stoppet av retten

Ansatte reagerte på oppdrag

Kapitals undersøkelser viser at til sammen ble det skutt inn ca. 200 millioner kroner i form av egenkapital og ansvarlige lån fra pensjonister og småsparere i eiendomssyndikatene som Indigo Finans tilrettela bare i perioden fra 2012 til 2015 – alt uten tillatelse som verdipapirforetak. I tillegg kommer pantelån fra banker på ca. 300 millioner kroner.

Det pågår fremdeles en større prosess med å få oversikt over hvor alle pengene er blitt av, og det er meldt inn betydelige krav fra fortvilte småinvestorer i både Indigo Finans og Kennedy Holding.

Advokat Anders Pind var fast advokat for Kennedy Normann siden 2017. I advokatfirmaet var det i hovedsak Anders Pind og John Hammervoll som var ansvarlige advokater for Kennedy Holding, men gjennom dem har flere av Hammervoll Pinds advokater og fullmektiger bistått Indigo-systemet.

Etter det Kapital erfarer, er det flere av dem som har reagert kraftig på disse oppdragene.

Stiller spørsmål ved fakturaer

Vil ha svar om klientkonto: – Noen transaksjoner synes klart virksomhetsrelaterte, som for eksempel én på ca. ti millioner kroner i 2017. Hvorfor betalingen skjedde via klientkontoen hos Hammervoll Pind, er ikke klart fra bilagene, sier bobestyrer for Kennedy Holding, advokat Johan Mølbach-Thellefsen. Foto: Dehn

Advokat Johan Mølbach-Thellefsen i Advokatfirmaet Dehn ble oppnevnt som bobestyrer for Kennedy Holdings konkursbo i 2019. Han har i egenskap av den rollen sett mange fakturaer fra Hammervoll Pind. Ifølge regnskapsmateriale som konkursboet har tilgang til, er det registrert hele 55 fakturaer fra Hammervoll Pind til Kennedy Holding – og det bare i 2018. Til sammen lyder disse fakturaene på litt over 4,2 millioner kroner, hvorav noe gjelder bistand i 2017.

Mølbach-Thellefsen har også bistått mange av selskapene avdøde Kennedy Normann kontrollerte gjennom Kennedy Holding, og han har også sett fakturaer for juridiske tjenester på vegne av disse selskapene. Flere av disse fakturaene stiller han spørsmål ved.

– Noen av av disse fakturaene har jeg sett som en direkte konsekvens av min rolle som bobestyrer, mens andre har jeg fått se fordi noen av småaksjonærene i de syndikerte selskapene har kommet til meg og spurt om hva dette er. Samlet er det fakturert for millionbeløp i perioden 2018 og 2019 . Det er vanskelig å forstå at selskapene har hatt behov for så omfattende juridisk bistand. sier han til Kapital.

– Har du noen konkrete eksempler?

– Hammervoll Pind bisto med å avholde en ordinær generalforsamling i et av “Indigo-selskapene”, Bertheusgården AS, i 2019. Deres bistand besto etter det jeg kan se i å hjelpe styret med å forberede og avholde en ordinær, enkel generalforsamling på to timer, samt å føre protokoll. Flere ansatte i Hammervoll Pind ser ut til å ha jobbet på saken, men det står ikke hvem. For oss er ikke det vanlig. Selve fakturaen kom på omlag 70.000 kroner inklusive moms. Jeg synes de har tatt seg godt betalt.

30 millioner via klientkonto

I siste innberetning fra konkursboet til Kennedy Holding til tingretten i mars i år skriver Mølbach-Thellefsen at det kan se ut som Kennedy Normann benyttet sin klientkonto hos Hammervoll Pind “slik andre nytter bankkonti”.

I juli i fjor sendte boet en forespørsel til Anders Pind og ba om en forklaring på bruken av klientkontoen i perioden 31. mai 2017 til 31. desember 2018. Han ba om å få en kopi av alle transaksjoner på klientkontoen. I forespørselen står det blant annet:

“Konkursboet har nå sett nærmere på klientkontoutdraget. Utdraget inneholder mange transaksjoner og betydelige beløp. I løpet av ett år har 30 millioner kroner gått inn og ut av [klient]kontoen. Teksten ved transaksjonene er borte. Flere transaksjoner gir inntrykk av oppgjør i de tvistene hvor Hammervoll Pind har bistått [...] Transaksjontekstene gir også inntrykk av betalinger som ikke er knyttet til tvistene eller Kennedy Holding AS’ virksomhet. Det gjelder for eksempel betaling til Jool Markets. Andre utbetalinger gir inntrykk av ikke å være relatert til selskapets virksomhet, som overføring av 950.000 kroner til XX (red.anm. Kennedy Normanns samboer), ST1 Norge, Self Storage Norge AS m.m.”

Mølbach-Thellefsen fikk tilsendt bilagene for en stund siden.

– Bilagene styrker min oppfatning av at klientkonto synes brukt slik andre bruker egen bankkonto, nemlig til å betale regninger.

Bilagene styrker min oppfatning av at klientkonto synes brukt slik andre bruker egen bankkonto, nemlig til å betale regninger.
Johan Mølbach-Thellefsen. bobestyrer Kennedy Holding

Savner svar fra advokatene

Uttalelsen i innberetningen skyldes disse 30 millionene som ble innbetalt til klientkontoen hos Hammervoll Pind. I 2018 er det mer enn 80 utbetalinger fra kontoen.

– Noen transaksjoner synes klart virksomhetsrelaterte, som for eksempel én på ca. ti millioner kroner i 2017. Hvorfor betalingen skjedde via klientkontoen, er ikke klart fra bilagene. Et annet eksempel er at Kennedy Holding var aksjonær i det Indigo-syndikerte selskapet Arendal Treningholding. Vi ser at selskapet tilbakebetalte kapital til Kennedy Holdings klientkonto hos Hammervoll Pind. Hvorfor skulle pengene dit og ikke til selskapet? undrer Mølbach-Thellefsen.

Bostyreren opplyser at det er flere utbetalinger fra klientkontoen som fremstår uklare. Han vet ikke om det er uttak for Normann privat eller hans virksomhet.

– Hammervoll Pind har ennå ikke svart på vår henvendelse omkring disse spørsmålene, eller andre henvendelser om Hammervoll Pinds avregningspraksis, sier han til Kapital.

– Hvilke andre henvendelser?

– Som styreleder fra høsten 2019 i ett av de syndikerte selskapene har jeg sett at Hammervoll Pind samler sitt honorar og deler det likt mellom flere selskaper. Det gjøres selv om bistanden gjelder ett enkelt selskap og ikke alle, og selv om selskapene har forskjellige eiere. Det har skjedd også der minst 50 prosent av bistanden gjaldt ett selskap. Hva var grunnlaget for å fakturere alle selskapene likt for bistand til ett? Det er mulig det er gode forklaringer på dette, men Hammervoll Pind har ikke svart på mine gjentatte spørsmål i tre måneder.

Fant avvik

Hvordan klientkonto brukes av advokatfirma er en omdiskutert praksis. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har i sin veiledning til den nye hvitvaskingsloven, som trådte i kraft i 2018, spesielt påpekt at advokaters klientkonto er spesielt egnet til å hvitvaske midler. Dette er noe de prøver å følge opp med kontroller.

I 2016 gjennomførte Tilsynsrådet et tilsynsbesøk hos Hammervoll Pind. I hovedsak konkluderte tilsynet med at de var fornøyd med rutinene til firmaet, men tilsynet avdekket også noen avvik som er verdt å nevne i denne sammenhengen. Disse gjaldt praksis rundt oppbevaring av klientmidler.

Det ble avdekket at firmaet avstemte klientbankkonti mot klientansvarsreskontroer på sumnivå. En klientansvarsreskontro er en underkonto til klientkontoene.

Hammervoll Pind hadde heller ingen konkrete rutiner for gjennomgang av eldre poster eller andre spesielle poster på kontoene.

Avvikene var av mindre art, og saken endte med at Tilsynsrådet erklærte seg fornøyd med tiltakene de ble presentert for. Tilsynsrådet skrev følgende i sitt avsluttende brev:

“Vi legger merke til at virksomheten, i brev av 7. august 2016 til bokettersynsrevisor, skriver at de umiddelbart vil bringe advokatvirksomhetens drift i samsvar med bokettersynsrevisors anbefalinger.”

Gjenganger i disiplinærsystemet

Så mange klager som 15 er høyst uvanlig.
Kåre I. Moljord, leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Når det gjelder de ansattes frykt for å bli involvert i en klagesak til Advokatforeningens disiplinærsystem for arbeid med saker hvor John Hammervoll er ansvarlig advokat, virker ikke den ubegrunnet.

Hammervoll har de fem siste årene blitt innklaget til Advokatforeningens disiplinærsystem, som består av lokale disiplinærutvalg og ankeinstansen Disiplinærnemnden, hele 15 ganger. De lokale disiplinærutvalgene, slik som Disiplinærutvalget for Oslo krets, er som regel førsteinstans, men siden Hammervoll ikke er medlem av Advokatforeningen, har mange av sakene gått direkte til behandling i Disiplinærnemnden.

Klager lenger tilbake i tid enn fem år er unntatt offentlighet, så det kan være snakk om flere klager enn de nevnte 15.

Kapital har vært i kontakt med leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg, Kåre I. Moljord, partner i Arntzen de Besche, for å høre nærmere hva som er vanlig for en advokat å pådra seg av klager i en femårsperiode.

– Har du noen kommentar til hva det vil si at en advokat er innklaget 15 ganger i Advokatforeningens disiplinærsystem?

– Selv en erfaren og forsiktig advokat kan risikere å bli klaget inn for Advokatforeningen, med rette eller urette, påpeker Moljord. – Det er ikke nødvendigvis vond vilje, men det kan skyldes noe så enkelt som forglemmelser. Det sagt, så mange klager som 15 er høyst uvanlig, sier han, men påpeker at han ikke kjenner til klagegrunnlagene i de aktuelle klagene.

– Usedvanlig høyt: Lederen for Advokatforeningens disiplinærutvalg, Kåre I. Moljord, forteller at det er sjelden at en advokat mottar så mange klager mot seg som 15, slik John M. Swift Hammervoll har fått. Foto: Arntzen de Besche

Felt to ganger

Til tross for den oppsiktsvekkende mengden er Hammervoll bare blitt felt to ganger. De fleste klagene, som går på salær, har blitt avvist. Den ene fellelsen gjelder brudd på god advokatskikk, og den andre gjelder nedsatt salær.

Bruddet på god advokatskikk omhandlet en barnebortføringssak i Østfold. Hammervoll ble felt på grunn av at han i en tidligere sak hadde bistått motparten han nå møtte i denne saken. Det ble anført at han slik sett hadde sikret en innsikt i forholdet motparten hadde med hans klient, som han ellers ikke ville ha hatt.

Den andre fellelsen gjelder en sak om nedsatt salær fra 2016. I en erstatningssak mot et forsikringsselskap beregnet Hammervoll et salær til klienten på 1,4 millioner kroner. Etter en anke fant Disiplinærnemnden at salæret ikke sto i rimelig forhold til arbeidets omfang, art og omstendighetene for øvrig slik de var redegjort for i tingrettens dom i den aktuelle saken. Det ble spesielt bemerket at tre advokater hadde jobbet med saken, og at disse for eksempel førte timer på forberedelse til hovedforhandling, utarbeidelse av sluttinnlegg og innledningsforedrag – sistnevnte flere ganger. Utvalget påpekte:

“Sett hen til denne organiseringen synes det uunngåelig at ikke dobbeltarbeid utføres.”

Saken endte med at salæret ble nedsatt med 500.000 kroner.

Spørsmål om ansattopplæring i retten

Kapital har også gjennomgått en rekke dommer tilknyttet John Hammervoll hvor det har blitt stilt spørsmål ved saksomkostninger. Her skal det for ordens skyld nevnes at det ikke er uvanlig at retten stiller spørsmål ved innmeldte saksomkostninger, men ved flere anledninger ser vi store uenigheter mellom rettens og Hammervolls vurdering av kostnader. Ofte kuttes saksomkostningene med flere hundre tusen kroner.

Måten timelistene er ført på, reiser også spørsmålet om det er fakturert for arbeid som i realiteten er egenopplæring av uerfarne fullmektiger.
Rettens bemerkning om Hammervolls sakskostnader

Et illustrerende eksempel på dette skjedde i en sak i Borgarting lagmannsrett i 2015. Saken handlet om heving av et huskjøp, og Hammervoll vant saken. Han leverte en saksomkostningsoppgave på omlag en million kroner. I dommen påpekes det:

“Det nedlagte timeantallet fra advokat Hammervoll og hans fullmektiger er utvilsomt svært høyt, selv når en ser på omfanget av saken og sakens spesielle sider.”

Retten viser til at arbeidet med saken ble påbegynt flere måneder før hovedforhandling, og stiller store spørsmål ved bruken av fullmektiger i saken.

“De fremlagte timelistene spesifiserer arbeidet blant annet til vurdering av strategi, forberedelse hovedforhandling og forberedelse/utarbeidelse av prosesskrift. Det er spesielt at dette arbeidet nedlegges allerede fra februar. Videre at det er hele tre advokater/fullmektiger som noterer timer på saken. Mye av dette arbeidet kan ikke anses nødvendig [...] Måten timelistene er ført på, reiser også spørsmålet om det er fakturert for arbeid som i realiteten er egenopplæring av uerfarne fullmektiger, eller at tidsbruken er så omfattende fordi fullmektigene er uerfarne.”

Saksomkostningene ble kuttet med om lag 500.000 kroner.

Lånt selskapet penger

Lever et luksusliv: John Hammervoll er en meget formuende mann. Han har personlig lånt Hammervoll Pind flere millioner kroner, og bor luksuriøst i strandkanten på Snarøya. Foto: Kapital

I strandkanten på Snarøya ligger noen av Oslofjordens flotteste eiendommer. En av dem tilhører John Hammervoll. Med årene har han blitt en meget formuende mann. I skattelistene for 2018 var han oppført med en inntekt på 2,2 millioner kroner, og en formue på 20,7 millioner kroner.

Kapital har fått opplyst at til tross for at Hammervoll Pind har hatt en voldsom vekst i omsetning, har John Hammervoll måttet låne firmaet penger. I årsregnskapet for 2018 er det ført opp 2,3 millioner kroner som gjeld til eiere. Kapital får bekreftet av dagens managing partner Aaserød at gjelden oppført i regnskapet er gjeld til John Hammervoll.

– John bidro med et likviditetslån i Hammervoll Pinds oppstartsfase, opplyser han. 

– Det var et galehus

Kapital er kjent med at flere av de ansatte som i dag har sluttet, etter hvert bare omtalte arbeidsplassen sin som galehuset.

– Ja, for det var virkelig et galehus der på slutten. Folk ville bare vekk. Ingen vil bli assosiert med et slikt firma. Det er flaut, og det er ødeleggende for karrieren, sier en tidligere ansatt til Kapital.

Det var virkelig et galehus der på slutten. Folk ville bare vekk. Ingen vil bli assosiert med et slikt firma. Det er flaut, og det er ødeleggende for karrieren.
Tidligere ansatt i Hammervoll Pind

Kapital har identifisert alle som sluttet i Hammervoll Pind i den aktuelle perioden i 2018 og våren 2019, og har hatt kontakt med 18 av dem, deriblant flere av partnerne. Flere har fortalt om et firma hvor sentrale skikkelser har store mangler i sitt etiske kompass. Kapital har gått med på at de tidligere ansatte her er anonymisert. Det gjør vi fordi vi ellers ikke ville fått dem i tale. De er generelt bekymret for sine karrierer, og for eventuelle reaksjoner fra Hammervoll Pind, og fordi at hovedhensikten med kontakten primært var å bekrefte forholdene som kommer frem i referatet fra allmøtet. Bortsett fra tre bekrefter alle Kapital har snakket med dette.

– Det referatet viste for alvor den grunnleggende misnøyen i firmaet. Du kan si at referatet var begynnelsen på det som ble til en dominoeffekt av oppsigelser fra høsten 2018. Når først noen sluttet, ble det lettere for de andre å følge etter, sier en annen tidligere ansatt.

De som ikke bidro med eksplisitte beskrivelser av sine egne opplevelser, bekreftet saksforholdet generelt ved å opplyse at de kjente seg igjen i det som ble beskrevet i referatet. Kapital har også spurt flere av dem om hvordan koblingen mot Indigo-systemet ble sett på i selskapet.

– Alle lurte litt på dette med koblingen til Indigo, men vi fikk aldri noen skikkelige svar.

De tre som ikke bekreftet historien som tegnes ut fra referatet, opplyste at deres jobbskifte var motivert av karrierehensyn, og at de ikke hadde noe å utsette på sin tidligere arbeidsgiver.

Endel av det de tidligere ansatte forteller om er grove personkarakteristikker, og vil ikke bli gjengitt her, men mye går på det som mange opplever som klart ulovlige forhold og ting de var ukomfortable med. Flere bekrefter at de har kjennskap til at det ble ført flere timer enn ansatte var fortrolig med på saker, og flere bekrefter at klienter ble fakturert for mer enn de skulle. I alle disse tilfellene står John Hammervoll sentralt. I tillegg er flere sterkt kritiske til hvordan daglig leder håndterte de ansatte.

Varslet om trakassering

I etterkant av allmøtet fortsatte bare problemene på Hammervoll Pinds Oslo-kontor. Dette kom tydelig til uttrykk da to ansatte sommeren 2018 leverte et varsel til ledelsen om at de mente seg trakassert av daglig leder. Varselet speilet mye av kritikken som fremkom på allmøtet. Varslingssaken endte høsten 2018 med at den daglige lederen fortsatt hadde styrets tillit, men vedkommende fikk kritikk for noen av forholdene.

Det har vært noen rokeringer av roller i selskapet etter alt dette. Anders Pind har gått av som managing partner og har blitt erstattet av Sindre Aaserød i den rollen. I stedet har Pind rykket opp som styreleder etter John Hammervoll, som har trukket seg fra styreledervevet, men  fortsatt er styremedlem. 

Bekrefter dårlig arbeidsmiljø: – Det bekreftes at det i store deler av 2018 og i begynnelsen av 2019 var et dårlig arbeidsmiljø i Oslo, sier dagens managing partner Sindre Aaserød. – At tidligere ansatte i dag beskriver det som et “galehus”, kan vel vanskelig tilskrives én partner. Foto: Privat

Hammervoll Pind svarer på kritikken:

Både John Hammervoll, Anders Pind og daglig leder er kjent med at det i saken rettes kraftige beskyldninger mot dem og har blitt forelagt kritikken. De har ikke selv villet kommentere  forholdene, men har henvist til dagens managing partner, Sindre Aaserød.

– Er dagens styre i Hammervoll Pind, og du som managing partner, kjent med referatet etter allmøtet på Oslo-kontoret den 14. desember 2017?

– Referatet ble gjort kjent for deler av styret omtrent ett år senere. Jeg ble kjent med det i mars 2019, og, etter ønske fra ansatte i Oslo sendte jeg den deretter til samtlige partnere. De ansatte ved Oslo-kontoret hadde opprinnelig krevd at referatet ikke skulle gjøres kjent for partnerne.

– Overfor Kapital beskrives driften på Oslo-kontoret forut for de mange oppsigelsene som et “galehus”. Har ledelsen/styret i Hammervoll Pind en forklaring på at så mange sentrale medarbeidere i firmaet, og da spesielt på Oslo-kontoret, valgte å slutte gjennom 2018 og våren 2019?

– Det bekreftes at det i store deler av 2018 og i begynnelsen av 2019 var et dårlig arbeidsmiljø i Oslo. Noen sluttet som følge av dette. At tidligere ansatte i dag beskriver det som et “galehus” kan vel vanskelig tilskrives én partner. For egen del holder jeg samtlige av datidens partnere ved Oslo-kontoret kollektivt ansvarlige for et dårlig arbeidsmiljø. Ganske enkelt fordi jeg ikke kan peke på noen enkelte. HP startet høsten 2014 med rundt ti hoder ved ett kontor i Oslo. Tre år senere bestod firmaet av ca. 80 personer fordelt på tre kontorer i tre byer. Avskalling var vi forberedt på, og ble også varslet om i 2017 av datidens managing partner. Det er ulike grunner til at partnere og ansatte i Oslo sluttet i den aktuelle perioden. Enkelte sluttet på grunn av misnøye og/eller mistrivsel, de fleste andre sluttet av andre årsaker.

– Hvordan forholder ledelsen seg til kritikken og påstandene som kom frem i referatet?

– For dagens ledelse er dette snøen som falt i fjor. Det som ikke fungerte ble håndtert, vi foretok endel interne riktige grep, og vi har tatt lærdom av dette. Vi opplever ikke noe av det som beskrives der som et problem i dag.

– På promillenivå

– Hvordan ser ledelsen/styret i Hammervoll Pind på de mange klagene på John Hammervoll opp mot påstandene som kommer frem fra de ansatte i referatet?

– Tatt i betraktning av at John i samme 5-årsperiode har hatt rundt 700 saker, anser vi ikke dette som problematisk. Ser man på John Hammervolls samlede antall saker over en 20-årsperiode og antall klager, så er antallet på promillenivå. Han har i løpet av disse 20 årene blitt felt 2 ganger på grunnlag av for høyt salær. Etter noen års erfaring så skjønner advokater etter hvert at klager må påregnes.

– Det går frem av referatet at fullmektiger mener de har gjort arbeid som de ikke etisk kan stå inne for. Det går også frem at dette blant annet er knyttet til timeføring.

– Jeg håper virkelig ikke at nåværende eller tidligere ansatte har gjort arbeid som de mener er uetisk eller ført timer som det ikke er grunnlag for. Det har ingen ansatte formidlet til selskapets tidligere eller nåværende ledelse. Dersom ansatte har gjort dette, enten på saker for John eller andre partnere, så ville det ha hatt betydning for arbeidsforholdet.

– Har ansatte hatt grunn for å frykte å bli innklaget til disiplinærnemnden for saker hvor de ikke har vært ansvarlig advokat?

– Å bli innklaget til disiplinærmyndigheter av klienter som av ulike årsaker er misfornøyd med den bistand som er ytt, er noe som alle advokater må være forberedt på – enten klagen er berettiget eller ikke. At også advokater som ikke er saksansvarlig kan klages inn skjer, men heldigvis sjelden, all den tid klienter uttrykkelig får oppgitt den advokat som er ansvarlig.

– Det ble opplyst at ansatte opplevde at klienter ble gitt “urealistiske forventninger”, og at de ikke ble hørt når de tok dette opp. Er det tilfellet?

– At advokater seg imellom er faglig uenige om en sak er noe som skjer på daglig basis. Hvorvidt en advokat innfrir sine løfter til en klient, eller om en klients forventninger innfris, blir til syvende og sist en vurdering som klienten må ta.

– Vi har underfakturert 

– Er ledelsen/ styret i Hammervoll Pind trygg på at partnere i firmaet ikke har overfakturert for juridiske tjenester?

– Til min store misnøye må jeg konstatere at partnerne i Hammervoll Pind i lang tid har drevet med underfakturering. Selskapet omsatte i 2019 for ca. 100 millioner med 25 millioner i overskudd. Normen i advokatbransjen ligger på omtrent 50 prosent overskudd.

– Til min store misnøye må jeg konstatere at partnerne i Hammervoll Pind i lang tid har drevet med underfakturering.
Sindre Aaserød, managing partner Hammervoll Pind

Angående kundeforholdet til Thor Stian Kennedy Normann og hans selskaper, bekrefter Aaserød at de har bistått Kennedy Holding og flere av de tilknyttede selskapene. Aaserød opplyser at bobestyrer er gitt informasjon om håndteringen av disse klientmidlene på vanlig måte.

– Hvordan forklarer ledelsen/styret i Hammervoll Pind den betydelige aktiviteten på klientkontoen til Kennedy Holding AS?

– Vi dessverre ikke mulighet til å kommentere klientforhold eller disponeringer på våre klientkonti. Informasjon og dokumentasjon om bevegelsene på den aktuelle konto er oversendt til bobestyrer, så spørsmål om denne må rettes til ham. Generelt er bevegelser på 30 millioner ikke unormalt.

– Har denne kontoen vært brukt som Kennedy Normanns private bankkonto?

– Vi har, som sagt, ikke mulighet til å kommentere klientforhold.

– Er ledelsen/styret i Hammervoll Pind trygg på at klientkontoer hos firmaet ikke er blitt misbrukt?

– Ja, det er vi helt trygge på. HP bruker nærmere 1 million kroner i året på revisjon. Håndtering av klientkonti er en sentral del av revisjonen. I tillegg gjennomfører Tilsynsrådet jevnlig bokettersyn hos advokatfirma. Det er også gjort i HP – uten merknader.

Nye rutiner og etikkråd

Aaserød opplyser at det er satt i verk en rekke tiltak som følge av problemene i 2018/2019. Firmaet har etablert et etikkråd, hatt en gjennomgang av arbeidskontrakter, etablert en mentorordning, gått igjennom varslingsrutiner, samt gjennomført ledertrening og partnergruppetrening med organisasjonspsykolog.

– Vi har gjort endringer i ledelsen og omstrukturert driften av firmaet. Utover meg har ingen partnere lenger en aktiv rolle i den daglige drift eller ledelse. Vi har i løpet av det siste året tatt inn tre nye partnere og ti nye ansatte i Oslo. Vi har det siste året ikke fått noen signaler om misnøye eller mistrivsel, hverken blant ansatte eller partnere, men opplever at miljøet er bra. 

Aaserød har blitt gjort oppmerksom på ordlyden i sitatene som inneholder til dels sterk kritikk av den tidligere ledelsen. Angående varslingssaken i etterkant av allmøtet, og håndteringen av den, bemerker Aaserød kort at saken ble behandlet i henhold til firmaets retningslinjer. Det ble funnet at daglig leder ikke hadde gjort noe galt, og at Aaserød understreker at vedkommende i dag er uerstattelig for firmaet.

Bak fasaden: Hammervoll Pinds hovedkontor i Oslo i Wergelandsveien 7 ser staselig ut, men det interne livet på kontoret var langt fra rosenrødt i perioden 2018 og våren 2019. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen