<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hammervoll siktet for grov økonomisk utroskap

Politiet har siktet to personer, deriblant partner og gründer i advokatfirmaet Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll, for grov økonomisk utroskap. Fornærmede er en velstående eldre kvinne.  

Siktet: Partner i Hammervoll Pind, John Hammervoll, er blant annet kjent som en av forsvarerne i den såkalte Lime-saken. Foto: Foto: Hammervoll Pind

Påtaleansvarlig, politiadvokat Susie Langsem Bergstrand i Oslo politidistrikt, bekrefter overfor Kapital at de har siktet to advokater for grov økonomisk utroskap.  Den fornærmede er en eldre kvinne, som etter det Kapital kjenner til skal være svært formuende. Forholdet strekker seg fra 2016 til mars i år. 

Kapital er kjent med at den ene av de siktede er partner og gründer i Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll.

Kapital har i både denne og forrige utgave av Kapital avdekket flere oppsiktsvekkende forhold hos advokatfirmaet Hammervoll Pind i Oslo. Advokatfirmaet opplevde at 32 av 42 ansatte sluttet på hovedkontoret i Oslo i løpet av 2018 og våren 2019. Mye som følge av en sterk misnøye. Det kom blant annet frem i en intern rapport at tidligere ansatte har følt seg tvunget til å føre opp for mange timer på saker, og at de var redde for å kunne bli innblandet i noe ulovlig.

Avviser siktelsen

– Hammervoll er selvfølgelig helt avvisende til siktelsen, og det bygger nettopp på at han har hatt et advokatoppdrag for denne kvinnen, som har ønsket hans bistand til å ivareta sine økonomiske interesser både så lenge hun hadde rettslig handleevne og fra det tidspunkt hun skulle bli vergetrengende som fremtidsfullmektig, et privat vergearrangement i medhold av vergemålsloven, sier Hammervolls advokat, advokat Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden. 

Sentralt i saken ligger spørsmålet om den eldre kvinnen fullt ut har vært klar over hva hun gjorde i møte med de to advokatene. 

– Det foreligger legeerklæringer fra klientens lege gjennom mange år, der legen gjentatte ganger og senest i fjor høst bekrefter at hun har samtykkekompetanse i både personlige og økonomiske/ juridiske spørsmål, sier Brosveet og påpeker: 

– Politiets siktelse bygger på en forutsetning om at klienten har vært uten rettslig handleevne i hele perioden fra 2016. Det er vi trygge på at vil tilbakevises gjennom grundig dokumentasjon i saken.

Representerer Hammervoll: Advokat og partner i Elden, Anders Brosveet, forteller at hans klient er helt avvisende til siktelsen. Foto: Iván Kverme

– Blir snart sjekket ut

Hammervoll Pind er kjent med siktelsen mot John Hammervoll, men de mener han snart vil bli sjekket ut av saken. 

– Vi er kjent med siktelsen. Vi legger til grunn at John Hammervoll blir sjekket ut av saken så snart sakens dokumenter er gjennomgått. John Hammervoll har for øvrig ikke vært verge i denne saken. Det er en annen advokat fra et annet advokatfirma som er oppnevnt som verge, opplyser managing partner i Hammervoll Pind, Sindre Aaserød.

Strafferammen for grov økonomisk utroskap er fengsel i inntil seks år.