<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Milliardanlegg: Vecturas anlegg på Gjelleråsen er i høy grad automatisert. Siden coronakrisen satte inn, har de opplevd til dels store systemsvikt. Foto: Iván Kverme

Vinimportører og Vectura uenig om skadeomfang av systemsvikt

Unico Real Wines og flere andre vinimportører kartlegger nå skadeomfanget etter Vecturas systemsvikt under coronapandemien. Samtidig er Vinmonopolet bekymret for om Vecturas systemer makter en ekstremjul. 

Vinimportør Geir Gjerdrum har hatt travle dager den siste måneden. Ikke fordi, som du kanskje skulle tro, at salget i hans selskap Unico Real Wines og Autentico har gått bra under coronakrisen. Men fordi mye av det han har solgt i denne perioden har blitt annullert av Vinmonopolets største distributør, Vectura. 

– Vi jobber nå med å gjøre et estimat, men det er vanskelig å få full oversikt. Coronakrisen gjør det vanskelig å se hvor mye som er nullet ut, men det vi uansett kan slå fast pr. nå, er at Vectura har levert utrolig dårlig på flaskeplukk, sier han til Kapital. 

Erstatningskrav: Vinimportør Geir Gjerdrum i Unico Real Wines og Autentico jobber nå med å gå igjennom tall fra Vinmonopolet og Vectura før han vil levere et erstatningskrav. Foto: Autentico

Det vi uansett kan slå fast pr. nå, er at Vectura har levert utrolig dårlig på flaskeplukk.
Geir Gjerdrum, vinimportør

Feil i anlegg til 1,2 mrd. 

Kapital kunne i august fortelle om store problemer hos Vectura. Selskapet er Vinmonopolets største distributør og står for mellom 50 og 53 prosent av alle viner som blir solgt til Vinmonopolet i løpet av et år. 

Alt dette blir ekspedert en halvtimes kjøretur fra Oslo sentrum, på Vecturas enorme lageranlegg på Gjelleråsen. For å gi omfanget et bilde tilsvarer størrelsen på lageret fire fotballbaner fylt til randen med drikkevarer. Ved utgangen av 2019 håndterte Vectura rundt 13.000 forskjellige produkter på vegne av importører herfra. 

Anlegget er toppmoderne, som en sier. Vectura har de siste årene brukt 1,2 milliarder kroner på å gjøre anlegget helautomatisk, og deri ligger også problemet. I løpet av året har det nemlig vært store problemer med systemet for flaskeplukk. 

Administrerende direktør Roar Ødelien hos Vectura har tidligere forklart overfor Kapital at systemet slet med å ta unna den kraftige veksten de opplever under coronapandemien.

– Spesielt er det maskinen som plukker enkeltflasker som skaper stopp i leveransen til Vinmonopolets kunder. Vi har sett oss nødt til å kansellere kundeordrer på enkeltflasker, da én flaske faktisk kan blokkere for 30 paller i en utgående ordre, sa han i august. 

Bestillingsutvalget og “fine dining”

Det som i praksis skal ha skjedd, er at Vectura har prioritert volum når muligheten til å plukke enkeltflasker har blitt vanskelig. Salgsvinnere og Bag in box sendes på paller, mens bestillinger på under en kasse har blitt nedprioritert. Det vil igjen si at de har prioritert ordre til polets basisutvalg, mens bestillingsutvalget har blitt skadelidende.

Forenklet sagt kan du si at 90 prosent av salget på Vinmonopolet går gjennom basisutvalget – varer skal være i polets butikker. Men 90 prosent av polets utvalg finner du i bestillingsutvalget.

– Av alle flaskene vi har levert, er det ca. 203.000 fra bestillingsutvalget som ikke har blitt levert, altså ca. 0,6 prosent. Heldigvis har Vinmonopolets butikker totalt sett fått 99 prosent av det de har bestilt,  påpekte Ødelien i august.

Men denne lille prosentandelen som Ødelien viste til, utgjør etter det Kapital forstår en betydelig andel av tilbudet i bestillingsutvalget. Kapitals egne undersøkelser viser at systemfeilen hos Vectura så langt i år har påvirket 50 prosent av tilbudet i bestillingsutvalget. Gjennomsnittsprisen pr. flaske i bestillingsutvalget ligger på rundt 250 kroner, og med det utgangspunktet tilsvarer 203.000 flasker verdier for opp mot 60 millioner kroner.

I tillegg rammet problemene salget direkte til hotell, restaurant og catering-bransjen (Horeca), eller såkalt fine dining, om du vil.

Automatisert: Store deler av Vecturas anlegg er automatiser, og det er feil i systemet som har ført til problemene. Foto: Iván Kverme

Usikkerhet rundt omfang

Gjerdrum er én av flere vinimportører som siden slutten av juli har prøvd å få en oversikt over de tapene selskapene hans kan være påført. For ham er det delen av porteføljen som består av viner til bestillingsutvalget som er berørt - og det er gjerne dyr vin. Tar vi utgangspunkt i Vinmonopolets egen definisjon av dyr vin, begynner den på 300 kroner og oppover. 

Frem til nylig har han basert seg på tall fra Vinmonopolet, som har hjulpet importørene med å gå gjennom nullede ordre i bestillingsutvalget. Polets tall viser at så mye som 20.000 enheter kan være nullet bare fra Unico Real Wines fra jul til juli, noe som tilsvarer vin for minst 6 millioner kroner. Etter at Kapital begynte å se på saken i slutten av september, har Vectura sendt sin oversikt til Gjerdrum, og deres oversikt gir et noe annet bilde. Vectura mener det korrekte tallet på nullede ordre fra dem er 7.885 enheter, noe som tilsier verdier til ca. 2.3 millioner kroner. 

– Vinmonopolet har siden august hjulpet oss med å la oss få gå igjennom nullede ordre fra bestillingsutvalget. Men jeg vil påpeke at Vectura er forståelsesfulle for tiden. Det er flott at de endelig har kommet med en oversikt, og vi skal nå bruke tid på å gå igjennom den, sier Gjerdum.

Han er derimot klar på at han opplever nullede ordre som et klart kontraktsbrudd fra Vecturas side. 

– Vi får se hvor stort kravet blir når vi har endelig oversikt.

– Vi har hentet oss inn

Vectura-direktør Roar Ødelien forteller til Kapital at det riktignok har vært tekniske problemer ved anlegget på Gjelleråsen, men at det i dag er over.

– Vi har hatt noen problemer, men vi er inne i en roligere periode nå. Siden august har salget vært forholdsvis stabilt, og det har ført til at systemet har greid å hente seg inn, forteller han.

I juli hadde vi 40 prosent mer volum ut enn ved juletider, og julen er tradisjonelt sett den mest pressede tiden på året.
Roar Ødelien, adm. dir. Vectura

Ødelien er ikke enig i beskrivelsen om at Vectura generelt har hatt store problemer. Han medgir at det har vært problemer i enkelte segmenter, men hevder det totalt sett har hatt begrensede konsekvenser, sett i forhold til den massive økningen i omsetning som har vært under coronakrisen. Direktøren kan ikke få understreket nok hvor ekstraordinær situasjonen under Covid-19 har vært.

– I juli hadde vi 40 prosent mer volum ut enn ved juletider, og julen er tradisjonelt sett den mest pressede tiden på året. Vi har opplevd en helt vanvittig vekst siden coronakrisen begynte i mars i år.

Han forteller at Vectura til tross for dette, og de allerede erkjente systemfeilene, også har greid å levere omlag 95 prosent av alle bestillingene på flaskeplukk i denne perioden. Flaskeplukk utgjør drøyt 1% av det totale volumet ut fra Vectura.

– Det sagt, vi anerkjenner selvfølgelig, og beklager, at det har vært et problem at ikke alle kunder har fått levert alle sine bestillinger, men jeg mener dette må sees sammenheng med det totale volumet til Vinmonopolet som har vokst med over 50 prosent etter at Covid19 brøt ut. Vi har full anerkjennelse av at det har vært utfordringer med flaskeplukk, men det er fortsatt slik at vi totalt sett har levert om lag 99 prosent av av alle bekreftede bestillinger til Vinmonopolet, forteller Ødelien.

Ødelien mener det er vanskelig å forstå diskrepansen mellom Vinmonopolets tall og Vecturas tall. Det er i Vecturas systemer nullinger utføres, og Vecturas rapporter hentes ut fra samme system. 

– En mulig forklaring er at Vinmonopolet ikke har noe restordresystem, og dermed går hver flaske som ikke blir levert på første mulige leveringsdag til annullering. Erfaringen viser dog at mange av de annullerte bestillingene gjøres på nytt, og leveres på neste leveringsdag.

Vanskelig å forstå: Administrerende direktør i Vectura, Roar Ødelien, mener det er vanskelig å forstå diskrepansen mellom Vinmonopolets tall og Vecturas tall. Foto: Vectura

Er ikke fornøyd

Skjønt,  virkeligheten som Ødelien her beskriver står litt i kontrast til informasjon fra Vinmonopolet. I juni publiserte polet en rapport som måler den såkalte leveringspresisjonen til polets tre største distributører ut til butikkene. Her oppnådde Cuveco en score på 89,1 prosent, Skanlog 88,8 prosent. Kurven til Vectura begynte året på over 90 prosent, men da coronakrisen satte inn i mars, stupte den. I juni var den nede i 62,2 prosent, og det var før det Kapital har fått opplyst var den verste perioden med annullerte ordre, som kom i juli og august. 

Utsnitt av rapport fra Vinmonopolet om leveringspresisjon til butikker første halvår 2020. Foto: Vinmonopolet

Kommunikasjonsdirektør Jens Nordahl i Vinmonopolet har kun en kort kommentar til dette: 

– Vinmonopolet er ikke fornøyd med at leveringspresisjonen til Vectura er for lav, konstaterer han. 

Vinmonopolet er ikke fornøyd med at leveringspresisjonen til Vectura er for lav.
Jens Nordahl, kommunikasjonsdirektør Vinmonopolet

Ifølge direktør for kategori & innkjøp i Vinmonopolet, Geir Mosether, har ting bedret seg, men det skjer fremdeles svikt. 

– Det har vært noen “gode” uker på kundeordre i det siste, men forrige uke falt plukkautomaten til Vectura ned igjen, denne gang lå den nede i nesten en uke. Etter min informasjon er den nå oppe og går igjen. Det at Vectura har en høy grad av automasjon er utfordrende i disse tider. Faller denne ned, så kommer det rett og slett ingen flasker ut, skriver han i en melding til Kapital. 

Mosether opplyser videre at de har iverksatt mange tiltak mot Vectura for å avlaste situasjonen. Spesielt opp mot julerushet. Stengte grenser kan gi et ekstremt press på alle ledd i verdikjeden. 

– Vi legger også en detaljert plan for julen der vi bl.a. bygger opp lagerbeholdningene på et tidlig tidspunkt, vi ser på mulighet for leie av eksterne lagre på kjøpesentrene, levering på både lørdag og søndager osv. osv. – alt for å avhjelpe situasjonen hos distributørene. 

Flere melder om tap

Gjerdrums selskap er ikke alene om å ha blitt rammet av problemene hos Vectura. Kapital har vært i kontakt med en rekke vinimportører etter at systemsvikten ble kjent, og de som i hovedsak har porteføljen sin på bestillingsutvalget eller til Horeca, melder å ha tapt betydelige summer.

– Det kan se ut som kundene i coronaperioden i stor grad har kjøpt hyllevarer og i mindre grad bestilt fra bestillingsutvalget. Når vi i tillegg opplevede nullede ordrer, i stor grad knyttet til flaskeplukk, ble omsetningen i perioden med problemer i systemet til Vectura hardt rammet, opplyser en av dem til Kapital. 

En annen importør forteller rimelig oppgitt at feilene i systemene til Vectura har påført selskapet deres meget store tap i en sårbar periode, og at de helt klart vil fremme et erstatningskrav. 

De aller fleste varsler overfor Kapital at de vil kreve erstatning, men at de ikke ønsker å kommentere dette i mediene. Vectura er den desidert største aktøren i markedet, og mange er avhengige av å ha et godt forhold til dem. En annen importør sier følgende til Kapital: 

– Vi har som alle andre importører også opplevd sletting av kundeordre. Dette er beklagelig, men slik situasjonen er, har vi forståelse for at dette skjer. Vi holdes godt oppdatert av Vectura og har full tillit til at de gjør alt de kan for å få varer ut til kunder.

Monopol forplikter

– Det som er dumt for oss er at det er jeg, som importør, som er ansvarlig overfor Vinmonopolet. Jeg har forpliktet meg til å levere en flaske i Hammerfest om noen der vil kjøpe en. Den forpliktelsen kan jeg ikke oppfylle når distributøren ikke leverer, sier Gjerdrum. 

Det er nemlig slik at det er hver enkelt importør, og ikke distributøren, som er ansvarlig for leveranser av sine flasker overfor Vinmonopolet, men Gjerdrum opplyser at polet er svært forståelsesfulle for situasjonen som har oppstått. 

– Som tidligere nevnt så har ikke Vinmonopolet avtale med distributørene, og da blir det juridiske handlingsrommet smalt med hensyn til sanksjoner. Den enkelte importør har leveringsplikt på bestilte og lagerførte varer, og gjentatte brudd på denne plikten kan danne grunnlag for heving av avtalene. Men jeg har ikke noe ønske om å “straffe” importører som opplever nulling fra sin distributør, sier Mosether i Vinmonopolet. 

Vinmonopolet har ikke avtale med distributørene, og da blir det juridiske handlingsrommet smalt med hensyn til sanksjoner.
Geir Mosether, direktør Vinmonopolet

Han opplyser at det nylig var et møte med konsernsjefen i Arcus og adm. dir. i Vectura, og at nettopp systemfeilene var en sentral del av temaene som ble tatt opp der. 

Gjør klar for finsk kjempe

Vectura eid av Arcus AS, Norges største leverandør av vin og brennevin. Milliardæren Stein Erik Hagen er største aksjonær i Arcus gjennom sitt selskap Canica, med 44,24 prosent av aksjekapitalen. 

29. september ble det kjent at Arcus fusjonerer med den finske drikkevaregiganten Altia, og det og det nye vin- og brennevinsselskapet skal hete Anora Group. 

Noe som kan tilsi at volumet som skal behandles på Vecturas anlegg på Gjelleråsen fremover kan vokse dramatisk. 

– Hvordan vil fusjonen mellom Arcus og finske Altia påvirke Vectura? Vil dette føre til at dere må belage dere på å håndtere større volumer på anlegget på Gjelleråsen?

– Den planlagte fusjonen skal godkjennes av to generalforsamlinger og konkurransemyndighetene i tre land, så det er litt tidlig å si noe om hva dette eventuelt betyr for Vectura, forteller Ødelien. 

– Men om dette blir godkjent, har dere kapasitet til det pr. i dag til å ta unna eventuelt ekstra volum?

– Covid-19 har vist at Vectura fortsatt har betydelig kapasitet utover det som var vårt “normale” volum i 2019.

Vinmonopolet opplyser å være bekymret for at julerushet i år kan bli ekstra stort. Er dere trygg på at systemene deres er beredt for en "ekstremjul"? 

– Julen blir krevende, men jeg er helt sikker på at Vinmonopolet i samhandling med distributørene vil gjøre alt for at alle skal få varene sine til jul, konkluderer Ødelien. 

Reportasjer