<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Bløffet om høyskolegrader

I mai ble han hyllet som rockestjerne utenfor Telenor da han ble annonsert som ny konsernsjef for Norges nest største selskap. Han fikk en lønn på 5,9 millioner kroner, en gullkantet pensjonsavtale til flere millioner i året og kunne kjøpe seg leilighet til 20 millioner kroner på Tjuvholmen. Nå viser det seg at CVen som han har bygget karrieren sin på, inneholder ren bløff.I ti år mens han hadde sjefsjobber for Telenor i Asia, i perioden 2004–2014, gav Sigve Brekke omverdenen inntrykk av at han hadde en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Telemark. Og da han som statssekretær i 1996 søkte et forskningsopphold på Harvard, hevdet han å være høyskolekandidat. Men ifølge Høgskolen i Telemark har de ikke tildelt Brekke noen som helst grad.

Foto: Audun Braastad/NTB

Denne artikkelen ble første gang publisert i Kapital nr. 20/15.

Sigve’s rule #4: “Stay honest”

Da Telenors konsernsjef Sigve Brekke var toppsjef for Telenors deleide mobilselskap Dtac i Thailand, utviklet han Sigve’s way, syv læresetninger om ledelse. En av dem var “Stay honest”.

Etter bare et par måneder i konsernsjefstolen i Telenor har Brekke iverksatt en stor granskning for å finne ut av om både hans forgjenger Jon Fredrik Baksaas, og flere av Brekkes inntil nylig nærmeste ledere, har vært ærlige, og handlet riktig i møte med interne varslere som kom med korrupsjonsbeskyldninger mot VimpelCom.

Men det spørs om ikke Brekke, eller rettere sagt styret i Telenor som ansatte ham, nå også bør granske i hvilken grad Brekke selv har vært ærlig om sin utdannelse, eller rettere sagt mangel på sådan.

Bachelorbløffen

Kapital kan nå avdekke at Brekke i årene 2004–2014, mens han var toppsjef i det thailandske mobilselskapet Dtac og siden konserndirektør for alle Telenors operasjoner i Asia, påberopte seg en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Telemark (daværende Telemark Distriktshøgskole, Bø) som han overhodet ikke har i virkeligheten.

Kapital har vært i kontakt med høyskolen, som har sjekket de elektroniske arkivene, og som også har saumfart papirarkivene til Statsarkivet på Kongsberg for å dobbeltsjekke, uten å finne noen som helst høyskolegrad på Brekke.

Ikke har Brekke noen bachelorgrad, og ifølge høyskolen oppnådde han heller ikke engang tittelen “Høyskolekandidat” etter sine studier der.

Bachelorgrad kan man få etter tre års studier, og tittelen høyskolekandidat får man normalt ved å fullføre et toårig studium som det Brekke gikk på i årene 1984–1986 ved det som da altså het Telemark Distriktshøgskole, Bø. Men heller ikke den toårige utdannelsen har Brekke fullført.

– Vi kan ikke finne dokumentasjon på at Sigve Brekke har blitt tildelt noen grad som høyskolekandidat ved tidligere Telemark Distriktshøgskole i Bø, sier rektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Telemark til Kapital.

SURT INDIA-EVENTYR: Sigve Brekkes største trussel i kampen for å bli konsernsjef i Telenor var hans ansvar for den hittil katastrofale India-investerinigen. Nå kan han bli truet av tvil om egen troverdighet. Foto: NTB

Tok master uten bachelor

Den feilaktige informasjonen om at Sigve Brekke har en bachelorgrad dukket for første gang opp i årsrapporten for 2004 til Telenors børsnoterte datterselskap Dtac i Thailand. I årene før står det i årsrapportene ingenting om noen slik bachelorgrad når Brekke omtales. Da står han kun oppført med den mastergraden han faktisk har. Brekke har en ettårig såkalt Mid-Career Master in Public Administration fra Harvard Kennedy School of Government.

Da Brekke i 1996 var statssekretær for Ap i Forsvarsdepartementet, søkte Utenriksdepartementet ham inn på et forskningsopphold på Harvard. Norge hadde den gangen en fast ordning der det årlig ble utpekt en norsk embedsmann til slikt forskningsopphold. Men Harvard ville ikke slippe inn Brekke, fordi han manglet nødvendige akademiske grader. I et temmelig frekt og nedlatende brev datert april 1996 fra direktøren på Harvards Center for International Affairs til daværende ekspedisjonssjef Bjarne Lindstrøm i UD (se faksimile) ble det gjort klart at skolen ikke trodde Brekke hadde tilstrekkelig akademisk bakgrunn eller intellektuell kapasitet til å kunne “lykkes i dette miljøet”. Men Brekke kom seg likevel over til Harvard. Takket være et samarbeid som Fafo, fagbevegelsens forskningsstiftelse, hadde med universitetene Harvard og Cambridge, fikk Brekke i 1997 dra over som forsk­ningsassistent. Etter å ha vært det i nær et år søkte han, og kom så inn på den ettårige masteren. Det er den eneste masteren ved lærestedet hvor man kan få unntak for inntakskravet om avlagt bachelorgrad. Brekke avla så mastergraden i juni 1998 etter å ha vært registrert på det ettårige masterstudiet i perioden september 1997–mai 1998.

Visste godt hva han hadde

Det ekstra pikante ved Brekkes mangeårige CV-bløff er at han først ble avvist fra et forskningsopphold fordi han ikke hadde bachelor, og deretter ble tatt inn på det ettårige masterstudiet med unntak for Harvards opptaksregler om man må minst ha en bachelorgrad. Et unntak som Harvard kan gjøre på akkurat denne spesielle masteren dersom søkeren har en eksepsjonell yrkeskarriere bak seg.

Brekke visste altså godt at han ikke hadde noen bachelorgrad da han kom inn på masteren på Harvard i 1997, men begynte likevel i 2004, syv år senere, å påberope seg en “Bachelor Degree in Business and Administration, Telemark College, Norway”.

Samtidig, i 2004, begynte Brekke å opplyse at han hadde “Bachelor Degree Program in Management, Norwegian School of Management, Buskerud, Norway”. Men Brekke er ikke engang høyskolekandidat. Han har ingen som helst høyskolegrad fra Norge.

Kapital har flere ganger bedt Sigve Brekke forklare seg om disse forholdene, de nye opplysningene om hans utdannelse som først dukket opp i 2004, men uten at vi hittil har fått noen gode svar. Saken startet med at Kapital sendte en henvendelse til Telenors informasjonsavdeling med forespørsel om å få oversendt Brekkes fulle CV og få oppklart at det på forskjellige nettsteder stod så ulike opplysninger om hans utdannelse. På Brekkes nåværende LinkedIn-profil står det ingenting om noen bachelor. Der står kun hans master, den som han faktisk har, oppført.

I en safe i Bangkok

Etter ikke å ha fått svar på våre første henvendelser til Telenor sjekket Kapital selv ut Brekkes utdannelse med både Harvard og Høgskolen i Telemark. Med foruroligende svar fra sistnevnte. Etter så å ha sendt en ny purrende epost til Brekke og Telenors informasjonsavdeling fant første telefonsamtale med Brekke sted onsdag 11. november kl. 15.07–15.16:

Etter innledende høflighetsfraser spør Kapital:

– I 10 år i perioden 2004–2014 i funksjonen nestformann i styret til Dtac, som administrerende direktør i Dtac og medlem av styret i Digi oppgav du både en bachelorgrad fra Høgskolen i Telemark i økonomi og administrasjon og å ha et bachelorprogram ved BI Buskerud. Men vi kan ikke finne noen bachelor på deg?

– Har du sjekket med skolen eller? svarer Brekke.

– Vi har prøvd å lete, ja. Men vi har ikke sett at den nå er nevnt noe sted, eller på LinkedIn eller i forbindelse med utnevnelsen som CEO i Telenor. Men derimot i ti år i Asia står det om en bachelor?

– Det enkleste å gjøre er at jeg finner frem de vitnemålene. De har jeg ikke her. De har jeg innlåst i en safe i Bangkok. Eller så kan jeg ta kontakt med skolen (Høgskolen i Telemark, red.anm.) og vise de vitnemålene til deg. Er ikke det det greieste da? sier Brekke.

– Jo da, det hadde vært det greieste. Men etter hva vi forstår så har ikke høgskolen registrert noen grad på deg?

– Det er ikke korrekt. Det har jeg, svarer Brekke.

– Du har det?

– Ja, ja. Jeg har det. Nå husker jeg ikke, det er så lenge siden. Jeg tror det var høyskolekandidat, sier Brekke.

“Bachelor Degree Program” også

Kapital ville i denne første samtalen også høre litt mer om “Bachelor Degree Program in Management, Norwegian School of Management, Buskerud, Norway” som Brekke i perioden 2004–2014, også påberopte at han skal ha tatt engang:

– Det var ingen bachelorgrad. Det var noen kurs. Jeg tok flere kurs.
Sigve Brekke

– Vi så at du også har oppgitt Bachelor Degree Program in Management ved Norwegian School of Management, Buskerud, det som vi kaller BI Buskerud?

– Det var ingen bachelorgrad. Det var noen kurs. Jeg tok flere kurs, svarer Brekke.

Senere, i et intervju med Kapital lørdag den 14. november, legger Brekke frem papirer som viser at hans “Bachelor Degree Program” ikke består av mer enn to kurs i engelsk på til sammen fem vekttall, pluss et kurs på to vekttall i Informasjonssystemer.

Brekkes opplysninger om at han har “Bachelor Program in Management” er blitt kraftig feiltolket av store internasjonale medier. Både Bloomberg, Wall Street Journal og finansdata-selskapet FactSet opplyser i sine respektive profiler på Brekke at han har to bachelorgrader. At han både har bachelorgrad fra “Norwegian School of Management“ og fra “Telemark College” 

Agricultural Degree også?

Den første samtalen med Brekke ble avsluttet med noen spørsmål om hva han hadde opplyst til Harvard da han var forskningsassistent der på Belfer Center for Science and International Affairs ved Harvard i 1997.

– Da du var forskningsassistent på Harvard på Belfer Center for Science and International Affairs, står det i årsrapporten at du har “degrees in Agriculture and Business Administration”. Har du høyskolegrader innen “Agriculture”?

– Nei, jeg har toårig yrkesfaglig skogskole. Så hvorfor de har skrevet det, det aner jeg ikke.

– Ok, for det var ikke du som har opplyst dem om det?

– Nei, absolutt ikke. På det tidspunktet gav jeg dem de vitnemålene jeg hadde, svarer Brekke.

Kapital lot dette temaet først ligge etter Brekkes kontante avvisning. Men så søkte Kapital innsyn hos Utenriksdepartementet i korrespondansen mellom UD og Harvard, da Brekke først fikk avslag på UDs søknad om å sende ham over på et forskningsopphold.

I tillegg til det før omtalte, ganske frekke, avslaget fra Harvard er Brekkes daværende CV en del av denne korrespondansen. Og av CVen han sendte til Harvard går det frem at Brekke i 1996, som statssekretær, vitterlig opplyste til Harvard at han hadde både “Agricultural College (Kongsberg), Degree in Agricultural Science”, og at han hadde “Regional College (Bø, Telemark) Degree in Business and Administration”.

Brekkes CV-juks startet altså alt i 1996 mens han var statssekretær. De feilaktige opplysningene i Harvard-senterets årsrapport kom vitterlig fra Brekke. Mens det riktige altså er at han tilbake i 1997 ikke hadde noen fullført noen som helst høyskoleutdannelse. Og den eneste høyskole-/universitetsgraden Brekke har nå i 2015, er den ettårige masteren fra Harvard. Det skal legges til at ifølge Harvard kan ikke denne masteren regnes som en såkalt Official Major, men det er av høyst underordnet betydning i akkurat denne alvorlige sammenhengen.

Står på sitt

Telefonsamtale nummer to med Brekke fant sted torsdag 12. november kl. kl. 14.06–14.12. Brekke ringer da tilbake, etter at Kapital i en ny epost har gjort oppmerksom på at alle frister bladet har gitt ham for å svare oss er overskredet.

– Dere jobber hardt med saken? spør Kapital da.

– Ja, det er ikke verre enn at jeg må bare få tak i de papirene. De ligger i Bangkok. Du må gi meg litt tid, sier Brekke

– Du skal ikke bare få Høgskolen i Telemark til kjøre ut en karakterutskrift for deg da?

– Det kan jeg også gjøre, svarer Telenor-sjefen.

– Men problemet er vel at Høgskolen i Telemark, etter det vi har fått opplyst derfra, ikke finner noen som helst grad på deg? Ingen bachelorgrad og ikke høyskolekandidat. Nå dobbeltsjekker de i statsarkivet på Kongsberg. Men de sier at de ikke finner noen grad på deg?

– Det har jeg. Så det er ikke noe å lure på, svarer Brekke da.

Noen ytterligere spørsmål vil han ikke svare på før han “har papirene foran seg”. De i safen i Bangkok.

Stiller til intervju

Først ytterligere halvannen dag senere, fredag ettermiddag 13. november, hører Kapital på ny fra Telenor. Da blir Kapital oppringt av Telenors relativt ferske kommunikasjonsdirektør Severin Roald. Han sier at Brekke nå vil invitere Kapital til et møte lørdag 14. november, der han skal forklare seg og dokumentere alt.

– Alt kan forklares. Dette er helt uproblematisk, sier Roald.

– Du har ikke lyst til å forklare dette nå da? Vi tar gjerne forklaringen her og nå?

– Nei, Sigve har lyst til å vise deg dokumentasjonen, svarer Roald.

Kapital ber da om å få oversendt denne dokumentasjonen på forhånd, slik at vi kan være forberedt til intervjuet, noe Roald nekter.

Lørdag ettermiddag den 14. november møter så Brekke Kapital til intervju. Hva kan være hans forklaring på det omfattende og mangeårige CV-jukset?

I stedet for bare å forklare seg om hvorfor han i ti år i Asia har påberopt seg en bachelor fra Høgskolen i Telemark, og i årevis har hevdet at han har graden høyskolekandidat fra samme skole, vil Brekke begynne i en helt annen ende. Han ønsker å dokumentere at han ikke har opplyst noe som helst om noen høyskolegrader da han ble tatt opp på masterstudiet på Harvard. Med andre ord at han ikke har jukset seg inn på masterstudiet på Harvard.

Husker ikke mye

Etter at Kapital igjen gjør ham oppmerksom på at vi ikke har stilt noen som helst spørsmål rundt hans master fra Harvard, skal Brekke så forklare hvorfor han mener å være høyskolekandidat, til tross for at Høgskolen i Telemark sier det motsatte.

Brekke: – Så var det det med distriktshøyskolen.

Kapital: – Ja, det er det som er temaet.

Brekke: – Jeg har prøvd å finne frem. Og hukommelsen er sånn: Dette er karakterutskriften jeg fikk da jeg sluttet. 36 vekttall. (…) Der står det at jeg manglet en seminaroppgave og et fag (begge på to vekttall hver, red. anm.).

Brekke sier videre at han på begynnelsen av 1990-tallet, en tid da han levde og åndet for politikken og hadde verv i AUF, kom inn på Diplomøkonomstudiet på BI. Der tok han kurset Informasjonssystemer på to vekttall og to kurs i engelsk skriftlig og muntlig på hver 2,5 vekttall.

Brekke: – Det ene faget fikk jeg godkjent på Bø. Det er jeg helt sikker på.

Kapital: – Hvilket fag da?

Brekke: – Informasjonssystemer. Det er jeg helt sikker på.

Kapital: – Ok. Men da mangler du fortsatt to vekttall for å få en høyskolegrad?

Brekke: – Så kommer jeg til det. Så midt oppe i dette, så visste jeg at jeg manglet den særoppgaven. Så da husker jeg, men det har jeg dessverre ikke noen papirer på, at jeg var i kontakt med studierådgiver. Og vi diskuterte temaer på hva den særoppgaven skulle være. Men det finner jeg ikke, og det husker jeg rett og slett ikke hvordan var: om jeg fikk godkjent den, eller om den ligger i Bø, eller status på den. Det husker jeg rett og slett ikke. Det må jeg bare innrømme. Sånn er det.

Brekke husker ikke tittelen på den angivelige oppgaven. Han husker engang ikke hva temaet skal ha vært. Han husker bare ikke.

Kapital: – Beklager at øyenbrynene mine nå nesten går opp i hårfestet, men …?

Brekke: – Men det er sant!

Kapital: – Men hvorfor har du ikke vært i kontakt med Bø nå da?

Brekke: – Nå?

Husker ikke del 2

Nå bryter informasjonssjef Atle Lessum i Telenor, som bisitter Brekke under intervjuet, inn i dialogen:

Lessum: – Vi har vært i kontakt med dem for å få utskrift av det. Men de har det ikke lenger. Det er for gammelt.

Kapital: – Men hvem er vi da?

Lessum: – Vi i Telenor har vært i kontakt med Høgskolen i Bø om de har papirene fortsatt. Det har de ikke. De er for gamle, men de er i statsarkivet.

Det Lessum sier her er imidlertid positivt feil. Kapital har konfrontert Høgskolen i Telemark med sitatet rett ovenfor. Og de har selvsagt papirer på Brekke. Problemet er bare ikke at de finner at han har høyskolegrad, slik han selv har hevdet.

Kapital: – De har vært og lett i statsarkivet på Kongsberg. De finner ingen høyskolegrad på deg?

Brekke: – Men poenget mitt er: Jeg husker ikke de to siste vekttallene. Jeg må bare være ærlig. Men jeg har heller ikke løyet på meg noen grad.

Kapital: – Men det er irrelevant om du husker det eller ikke. Det er ikke du som samler litt fag her og litt der. Det er en høyskole som gir deg en grad. Og de har ikke gitt deg noen grad. Da kan ikke du påberope deg at du har en grad?

Brekke: – Det har jeg heller aldri påberopt meg.

Telenors “bevis” er BI-brev

Kapital finner på dette stadiet av intervjuet ingen grunn til å minne Telenors konsernsjef om at han hevdet å være høyskolekandidat da han i 1996 søkte seg inn på forskningsoppholdet på Harvard, og hva han hevdet i de to første telefonsamtalene med bladet. Det er først nok av andre temaer å kjempe seg igjennom i dette intervjuet.

Lessum er imidlertid ikke helt ferdig med dette temaet. Han viser til et brev fra BI Buskerud på engelsk som Brekke fikk da han søkte masterstudiet på Harvard i 1997:

Lessum: – Kan jeg spørre deg om noe? Dette er et brev fra BI. De sier at “Sigve Brekke has obtained his business candidate level degree, 40 credits, at another college”. Er det ikke normalt sett sånn at skolene innhenter papirer fra hverandre?

Kapital: – Det vet vi ikke, hvor de har den informasjonen fra. Men den er åpenbart feil den informasjonen de har, i og med at han aldri har fått noen grad fra høyskolen i Bø?

Lessum: – Men det Sigve sier er at han ikke husker, ikke sant. Det kan være at den ble fullført.

Brekke “tar ansvar”

Kapital konfronterer deretter Brekke med kanskje det alvorligste av alt: Bachelorbløffen. At han i 10 år, mens han jobbet i Asia, påberopte seg ikke bare å være høyskolekandidat, men endog bachelor:

Brekke: – Hvor har jeg gjort det?

Kapital: – Det har du gjort i 10 år i Asia. I generalforsamlingsinformasjon når det skulle velges styre har dette stått om deg, og i årsrapportene til Dtac i 10 år.

Brekke: – Ja, det er korrekt.

Kapital: – Og det er ditt ansvar?

Brekke: – Ja, det er også korrekt. Og det tar jeg ansvar for.

Kapital: – Hvilket ansvar tar du da? Det virker ikke som om du tar noe ansvar?

Brekke: – Det er selvsagt at det er mitt ansvar at jeg skulle lest detaljene på det.

Kapital: – Detaljene på det?

Brekke: – La meg snakke ut. Det eneste forsvaret jeg har på det er at i oversettelsen av hva jeg måtte ha av utdannelse, så har det da blitt en bachelorgrad. Og det er ikke så enkelt å oversette at du har kurs på en høyskole i Norge til et engelsk system. Jeg tar fullt og helt ansvar for at jeg burde sjekket det og for at det her har kommet ut feil. Jeg tar fullt og helt ansvar for det. Hvorfor i alle dager skulle jeg løyet på meg en slik grad når jeg har en mastergrad fra Harvard?

Det er godt spørsmål, og som det går frem senere i saken, har Kapital en klar teori om hva som kan ha skjedd i 2004 da bachelorbløffen begynte. Men selv om Brekke skulle ha rett i at det var en feil, en misforståelse, så må informasjonsfolkene i Dtac ha gått ut fra noe informasjon for i det hele tatt å misforstå norske høyskolegrader. Og det ville bare bety at Brekke i så fall har hevdet at han hadde høyskolegraden. Som, igjen, han heller ikke har.

Brekke “tar fullt ansvar”

Brekke gjentar igjen og igjen i intervjuet at han “tar ansvar”, “tar fullt ansvar” og “tar fullstendig ansvar” for at han i to børsnoterte selskaper i Asia i årevis fremstod med en høyskolegrad, en bachelorgrad, som han ikke er i nærheten av å inneha.

Kapital: – Beklager du det som har skjedd?

Brekke: – Ja, klart det.

Kapital: – Og du ser alvorligheten? Hvor alvorlig det er med CV-juks?

Brekke: – CV-juks? Jeg vil ikke kalle det CV-juks? Jeg ...

Kapital: – Hva kaller du dette da?

Brekke: – Kan jeg få lov til å svare når jeg får et spørsmål? Jeg tar fullt ansvar for det som står i årsrapportene. Og jeg beklager at det da er feil informasjon, ja. Det er det jeg kan si.

Kapital: – Føler du at du har kommet til posisjoner du ikke burde hatt, på bakgrunn av feil akademiske resultater?

Brekke. – Nei, absolutt ikke.

Ikke fremlagt CV for styret

Og akkurat det siste kan Brekke faktisk ha rett i. For ifølge Brekke har han ikke lagt frem noen som helst CV i forbindelse med at han ble ansatt som konsernsjef i Telenor tidligere i år. Ikke for hodejeger Fred O. Jacobsen i det internasjonale rekrutteringsselskapet Egon Zehnder, ikke for styrets ansettelsesutvalg og ikke for styret i Telenor. Ingen har bedt ham om noen som helst formelle papirer, ifølge Brekke.

– Jeg la aldri frem noen papirer. Det var bare muntlige intervjuer, sier Brekke.

– Og Næringsdepartementet fikk heller aldri noen CV fra deg?

– Nei.

– Det ble ikke engang foretatt CV-sjekk fra Egon Zehnder?

– Det vet ikke jeg, hva de gjorde. Jeg var inne på intervju, og har ikke levert søknad eller noen ting, svarer Brekke.

Hvordan oppstod bachelorbløffen?

Allerede i 1996 hevdet Brekke skriftlig overfor Harvard på feil grunnlag å inneha graden høyskolekandidat. Den kanskje enda mer alvorlige bachelor-bløffen oppstår først i Dtacs årsrapport for 2004. Og deretter i alle årsrapporter, og børsmeldinger med personopplysninger, og prospekter som Dtac har utgitt frem til og 2014.

I tillegg dukker opplysningen om at Brekke har “Degree in Business Administration” opp i årsrapporten til Telenors malaysiske mobilselskap Digi fra og med 2008. Da kom Brekke inn igjen i Digi-styret, etter å ha gått ut av styret i februar 2004. I årene før 2004 står Brekke kun oppført med Harvard-masteren både hos Dtac og Digi. Hva har skjedd i 2004?

Kapital har fått troverdig informasjon om at Brekke i 2004 var på vei ut av Telenor-systemet, men skal ha ombestemt seg, noe Brekke avviser helt. Han gikk også av som co-CEO i Dtac i januar 2005 i et par uker, men det skyldtes ifølge Brekke helt andre forhold.

Kapital: – Så det har aldri vært et tema at du skulle gå ut av Telenor og finne deg andre jobber i Asia? Det har aldri vært et tema i det hele tatt?

Brekke: – Det var aldri et tema hverken i mitt eget hode eller i dialogen med Telenor.

To selskaper som misforstår

Kapital: – Hvorfor tror du den misforståelsen kan ha oppstått simultant? (…) To forskjellige informasjonsavdelinger i to forskjellige land tror at du har en grad fra Telemark? Det er utrolig hvor uheldig du har vært med informasjonsavdelingene i disse landene?

Brekke: – Svaret på det er ja. Men jeg kan bare ikke se noen motiver jeg hadde på det tidspunktet for å forsøke å komme med uriktig informasjon. Hvorfor i alle dager ville det være viktig for meg? Jeg ser ikke noen begrunnelse for det.

Kapital: – Et motiv er at det ser litt tynt ut at du bare har den masteren?

Brekke: – Nei. Det ser jo ikke tynt ut i det hele tatt. Snarere tvert imot. Det er jo den høyeste utdannelsen som er relevant. Ikke hva du har før det.

Tar “fullstendig ansvar” – for alt

Resten av intervjuet med Brekke fortsetter i samme spor. Han forklarer bachelorfeilen med en gal oversettelse, og sier han tar ansvar, mens Kapital gir uttrykk for at vi tror ikke på hva konsernsjefen sier.

Brekke: – Jeg tar fullstendig ansvar for at det var uriktige opplysninger i årsrapportene. Det tar jeg fullstendig ansvar for.

Kapital: – I to ulike selskapers årsrapporter?

Brekke: – Ja. Selvsagt tar jeg ansvar for det.

Kapital: – I både Dtac og Digi?

Brekke: – Selvsagt tar jeg ansvar for det. Jeg prøver ikke å benekte det i det hele tatt.

Kapital: – Pluss feil i søknaden til Harvard da du skulle bli forskningsassistent? Der også var det feil?

Brekke: – Det tar jeg også ansvar for. Men det er da et forsøk på å oversette … ja, nei. Jeg tar ansvar for alt.

Kapital og Brekke er enig om at vi ikke kommer noe videre, og avslutter intervjuet. Det som står igjen, er følgende:

Brekke har ingen høyskolegrad fra det som tidligere het Telemark Distriktshøgskole, Bø. Men han oppgav likevel å ha det til Harvard da han søkte seg inn der i 1996. Da oppgav han for øvrig også å ha en “Degree in Agricultural Science”, noe han heller ikke har.

Brekke har ingen bachelorgrad. Men har til tross for det likevel påberopt seg å ha bachelor i en årrekke, mens han ledet Telenor i Asia.

Under Sigve’s rule #4: “Stay honest”, har Brekke ført opp en utdypning av den regelen:

“Honesty is hard. When business is challenging, it is tempting to sugarcoat the situation or be silent. Don’t.”

Mini-CV: Sigve Brekke

Han er født odelsgutt fra Uvdal, men sa fra seg odelsretten og gikk inn i politikken i stedet. På 1980-tallet var han politisk sekretær i AUF, et verv som gav ham innpass til jobben som politisk rådgiver for forsvarsministeren fra 1993 og som statssekretær i Forsvarsdepartementet senere samme år.

Han ble kraftig avvist da han som statssekretær forsøkte å komme inn på The Center for International Affairs på Harvard. “He does not have sufficient practical or academic experience in the realm of international affairs to allow him to succeed in this environment”, lød den krasse beskjeden fra Harvard. Eliteuniversitetet gav samtidig tydelig beskjed om at departementsråd Lindstrøm, som anbefalte ham, i fremtiden måtte vurdere den intellektuelle kapasiteten til søkerne litt bedre.

Brekke gav imidlertid ikke opp Harvard-drømmen av denne grunn, og han greide senere å komme inn på den langt mindre krevende John F. School of Government på Harvard University.

Deretter ble han hanket inn i Telenor av Ap-kamerat Tormod Hermansen, som endog sørget for at teleselskapet betalte Harvard-masteren hans – før Brekke i det hele tatt hadde begynt å jobbe for Telenor.

Hermansen sendte Brekke til Asia, hvor han raskt gjorde suksess og har fått til mye bra, men også endel som ikke er bra. Blant annet kunne Kapital i fjor avsløre at betydelige summer har gått fra kassen til Telenors thailandske datterselskap, Dtac, hvor Brekke har hatt flere forskjellige ledende roller, til ulike prosjekter i regi av hans sønner. Blant annet har Dtac donert 1,4 millioner kroner til Brekke-sønnenes veldedige engasjement Kids Action for Kids, 210.000 kroner har gått til svømmeklubben deres, minst 40.000 har gått til et kokebokprosjekt på skoen deres. I tillegg har ukjente beløp gått til både basket- og tennisklubben deres, en matmesse på skolen etc.

Til tross for at Brekke stadig poengterer at han som leder er opptatt av åpenhet, har han ikke ønsket å redegjøre nærmere for Dtacs sponsing av familieaktivitetene.

Brekke har vært dyktig på å få folk med seg, spesielt hos selskapets asiatiske ansatte har han lett greid å skape begeistring. Men han er også en mester i å få ansatte mot seg. “En samvittighetsløs politiker og svenskdødare,” kalte Telekomnyheternas sjefredaktør ham. Bakgrunnen for uttalelsen er de mange tøffe og kontroversielle avskjedigelsene han har stått for som leder. Blant annet har ansatte blitt oppsagt både via SMS og email. Det spesielle er at flere av de som har blitt oppsagt av Brekke senere har gjort større karriere andre steder, slik som svenske Johan Dennelind, som nå er konsernsjef i TeliaSonera.

De siste årene har Brekke var en av de aller best lønnede i Telenor. Da han i fjor ble utnevnt som ny konsernsjef, kjøpte han seg raskt ny leilighet til 20 millioner kroner på Tjuvholmen, samtidig som familien har beholdt den fasjonable villaen de har bodd i i et av Bangkoks beste strøk.