<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Manglet bakkekontakt: I 2017 reklamerte Onebet kraftig for sin spillside, blant annet på Mads Østbergs rallybil. På det tidspunkt var det ikke mulig å gamble på nettsiden, da nødvendig infrastruktur manglet.  Foto: Micke Fransson/TT/NTB

Rally-VM krever norsk spillkonsern for 11 millioner

Verdensmesterskapet i rally (WRC) har rettet et erstatningskrav mot det norske bettingselskapet Onebet. Bak Onebet står den kjente norske pokerspilleren Sondre Sagstuen og forretningsmann og rallynestor Morten Østberg. 

Problemene tårner seg opp for de norske bettinggründerne Sondre Sagstuen og Morten Østberg. Sammen med Kristian Wiermyhr startet de selskapet Onebet Holding i 2016. Forretningsideen var å lage en spillside som tilbød brukerne eksklusivt å gamble på rally.

Kapital har gjennom en rekke artikler avdekket hvordan bakmennene hentet inn over 50 millioner kroner i kapital fra småinvestorer til Onebet rett etter oppstarten. Kort tid etter at kapitalen var på plass, i slutten av 2016 og i 2017, formelig rant pengene ut av selskapet uten at hverken nettsiden eller øvrig infrastruktur var på plass. 

I februar i år ble Sagstuen, Østberg og deres tidligere samarbeidspartner Wiermyhr personlig saksøkt av 18 investorer. Flere av dem er kjente navn på verdensbasis. På listen finner vi blant andre de internasjonale rallystjernene Martin Prokop, Marcus Grönholm og Mikko Hirvonen. Av kjente norske navn er 16 ganger norsk mester i rally og bakkeløp, Anders Grøndal. Til sammen krever de 18 saksøkerne 34 millioner kroner av gründertrioen. 

Nå viser det seg at også Verdensmesterskapet i rally (WRC), som er en underorganisasjon av Det internasjonale bilsportforbundet (FIA), også har levert et søksmål mot Onebet Holding og Rush Partners Limited, begge en del av konsernet Rush Entertainment Group. 

Kravet fra WRC viser at den eksklusive avtalen Onebet hadde med WRC allerede i 2018 var misligholdt, og det bare underbygger det vi hele tiden har hevdet.
Pål Christian Iversen, Onebet-investor

Krever penger for eksklusiv avtale

WRC eier de kommersielle rettighetene til internasjonalt topprally, og det gjelder for begge de to toppdivisjonene, WRC og WRC2. Da Onebet ble lansert, kunne gründertrioen skilte med at de hadde WRC med som offisiell partner. Avtalen gav Onebet eksklusive rettigheter til å tilby betting på WRCs rallyløp. 

I søksmålet fra WRC står det beskrevet at avtalen de hadde med Onebet gjaldt for 2017 og 2018-sesongen, med automatisk fornyelse for 2019-sesongen. Rettighetene gikk eksklusivt til Onebet mot et vederlag pr. sesong på 600.000 euro (ca. 6,2 millioner kroner etter dagens kurs), fordelt på to innbetalinger i året. 

Det første året Onebet var i drift, i 2017, ble pengene innbetalt, men så, ifølge WRC, begynte pengene å utebli. I 2018 hevder organisasjonen at de bare mottok 100.000 euro. WRC skriver videre at i henhold til kontrakten ble avtalen med Onebet utvidet til å gjelde også 2019, men de har ikke mottatt noen betaling for denne sesongen. Samlet mener WRC at Onebet Holding, eller morselskapet Rush Entertainment, er dem skyldig 1,1 millioner euro (ca. 11,2 millioner norske kroner) pluss renter. 

Kapital har stilt WRC flere spørsmål angående søksmålet. Kommunikasjonssjef Mark Wilford informerer i en melding at organisasjonen ikke vil kommentere saken. 

Ettertraktet reklameplass: WRCs løp er et ettertraktet sted for selskaper å stikke seg frem på. Løpene er populære verden over og får en betydelig TV-dekning. Foto: Timo Anis/AFP/NTB

— Et regelrett ran

Som Kapital tidligere har skrevet, mener de 18 investorene i gruppesøksmålet at de ble forledet til å investere i Onebet i 2016 under falske forutsetninger. 

De fleste av investorene er en del av den kjente forretningsmannen Morten Østbergs nettverk – eller tidligere nettverk, som nok er mer presist å si i dag. Østberg er far til rallykjøreren Mads Østberg, og han er godt kjent i både det norske og det internasjonale rallymiljøet. 

Østberg omtalte Onebet nærmest som tidenes mulighet overfor sine venner. – Garantert tigangeren tilbake i verste fall, var bare en av lovnadene Kapital har sett Østberg legge frem i korrespondanse med investorene. 

I presentasjonen gründerne sendte ut i 2016, ble det hevdet at Onebet ville bli “den største lanseringen innen online gambling noensinne”.  Gründerne verdsatte selskapet deretter – til 350 millioner kroner ved oppstarten. 

Da Onebet ble lansert til WRC i Monte Carlo i januar 2017, fungerte derimot ikke nettsiden. Siden har den kun fungert sporadisk, og når den faktisk har fungert, har det krevd en betydelig egeninnsats fra kundene å få brukt den. Med andre ord har det knapt gått an å spille på nettsiden siden oppstarten. 

– Vi mener vi har blitt regelrett ranet. Alle pengene vi investerte ser ut til bare å ha vært innom Onebet-systemet i ett sekund. Pengene har gått til å berike bakmennene. Det har stått om dette i norske medier, og vi er forbløffet over at politiet i Norge ikke har etterforsket dette, har Quirin Müller, svoger og talsmann til den tjekkiske rallystjernen Martin Prokop, tidligere uttalt til Kapital. 

Mener seg ranet: Den kjente tsjekkiske rallystjernen Martin Prokop er blant investorene som har saksøkt gründerne av Onebet. Foto: MP-Sports

Pengene rant ut av selskapet

Hvorvidt du kan kalle det regelrett ran gjenstår å se på sakens rettslige utfall, trolig senere i år, men investorene har rett i at kapitalen til Onebet minsket ganske raskt. Tolv millioner kroner gikk til en sponsoravtale med Morten Østbergs selskap Adapta Motorsport inngått i 2016. Selskapet skjøtter rallykarrieren til Mads Østberg. Kapital har tidligere fått bekreftet at om lag seks millioner kroner har gått til en sponsoravtale med bilprodusenten M-Sport i 2017. M-Sport bygger WRC-biler, og har vært involvert i biler som Østbergs sønn, Mads Østberg, har brukt. 

I tillegg til sponsoravtalene ble 18 millioner kroner brukt på å betale bakmennene Sagstuen og Wiermyhr for deres private selskaps aksjeposter i Onebet. I revisors merknad til årsregnskapet til Onebet Holding AS i 2018 ble denne overføringen oppført som ulovlig lån til aksjonærer.

Den resterende kapitalen ser ut til å være overført til datterselskapet Onebet Ltd på Malta.

Etter alt dette sto det lite igjen til driften av selskapet, nødvendig infrastruktur og betaling for sponsoravtalen med WRC. 

– Tydelig at det var luftslott

Ifølge det seneste prosesskrivet fra investorenes advokat, Marcus Indrevær i Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær, ses søksmålet fra WRC som et bevis på at Onebet aldri hadde som intensjon å lage en fungerende spillside:

“Hele grunnlaget for driften av Onebet var den eksklusive avtalen de hadde med WRC. De hadde ikke engang den da de forledet saksøkerne til å investere i Onebet,” skriver Indrevær i siste prosesskriv fra juni.

Hele grunnlaget for driften av Onebet var den eksklusive avtalen de hadde med WRC. De hadde ikke engang den da de forledet saksøkerne til å investere i Onebet,
Marcus Indrevær, advokat for investorene

Pål Christian Iversen er en av investorene som er med i gruppesøksmålet. Han ble først klar over erstatningskravet fra WRC, og innholdet i det, rett før sommerferien i år, og han opplyser at han ble overrasket. Så sent som i desember 2018 deltok han på årsmøte i Onebet i Moss, og ifølge ham ble ikke misligholdet av kontrakten nevnt.

– I desember 2018 sitter vi på årsmøte i Moss, og dette blir ikke nevnt med et ord. Kravet fra WRC viser at den eksklusive avtalen Onebet hadde med WRC allerede i 2018 var misligholdt, og det bare underbygger det vi hele tiden har hevdet: at det aldri har vært noen intensjon å bygge opp Onebet som selskap, men bare bruke det som et middel for å skaffe seg penger til egen vinning. Det har vært et luftslott, sier han til Kapital i dag. 

Meldte om nye “WRC-planer” i 2018 

Ser du derimot på investoroppdateringene Onebet sendte ut i 2018, er det lite som tyder på at det er noen skjær i sjøen. I desember 2018, samtidig som kontrakten mellom Onebet og WRC hadde blitt misligholdt i nesten ett år, kom Onebet med en rekke gladnyheter. De var på full fart inn i nye markeder. F.eks. sto Japan for døren, og de meldte om nye prosjekter med WRC. På den operasjonelle siden av driften kunne de skilte med følgende: 

  • Det offisielle WRC Fantasy Game er under utvikling. Morten Østberg er i sluttfasen av forhandlingene med WRC.com. 
  • Onebet er i diskusjoner med WRC om streamingrettigheter for 2019. 
  • Østberg er i forhandlinger med FIA om flere motorsportavtaler. 

Nettsiden til Onebet, Onebet.com, ble lagt ned i slutten av 2018. Planen var at nettsiden skulle opp igjen i september 2019, men etter det Kapital kan se, har ikke det skjedd. Det er derimot aktivitet i konsernets andre spillselskap, Fansbet, men der kan du ikke gamble på WRC-løp. 

Det har ikke lykkes Kapital å få noen kommentar fra Østberg om hvorvidt noen av disse planene skissert i investoroppdateringen vist til ovenfor ble fullført, eller hvor realistiske de var. 

Forhandlet med WRC: Ifølge stevningen fra WRC var forretningsmann og rallynestor Morten Østberg sentral i å fremforhandle avtalen med WRC. Foto: Roland Berg Lie

WRC: – Vi har overholdt vår del

Til tross for manglende betalinger skriver WRC i stevningen at de har overholdt sin del av avtalen. De opplyser at visse land, som f.eks. Norge, har restriksjoner mot reklame for betting, og at det hviler på gründerne selv å hente inn nødvendige tillatelser, men de påpeker at fra 2017 og ut 2019-sesongen skal Onebet-bannere ha vært hengt opp der regelverket har tillatt det. De er klare på at Onebet skal ha fått den eksponeringen som kontrakten tilsa. WRC påpeker i stevningen:  

“Selv uten plassering av bannere i enkelte land er markedsføring via internasjonale TV-sendinger fremdeles gjennomført. Saksøker har oppfylt sine forpliktelser i henhold til kontrakten med saksøkte, etter korrespondansen med saksøkte samt i henhold til juridiske regelverk. I denne kontekst vil vi vise til produktplassering for 2019-sesongen.” 

Det går også frem i stevningen fra WRC at situasjonen lenge har vært godt kjent for de involverte i Onebet og Rush. Da spesielt Sondre Sagstuen og Morten Østberg. I stevningen vises det til flere e-poster til dem opp gjennom årene hvor WRC har forsøkt å finne en løsning på situasjonen. 

Har gått på store tap

Gruppesøksmålet omtalt her er rettet mot Onebet-gründerne personlig, mens søksmålet fra WRC er, som tidligere nevnt, rettet mot selskapet Onbet Holding og Rush partners. Begge selskapene er datterselskaper i konsernet Rush Entertainment Group AS (REG), hvor Sondre Sagstuen er majoritetsaksjonær gjennom firmaet Smart Capital, og han er administrerende direktør. 

I 2019 flyttet Rush Entertainment Group over alle sine norske datterselskaper inn i en ny svensk struktur. Onebet Holding AS ble til Onebet Holding AB osv. Det er snakk om seks nye svenske datterselskaper. I tillegg til de svenske selskapene opplyste Rush Entertainment Group i en selskapspresentasjon i januar i år at de også har noe aktivitet i England og Malta (se konsernoversikt). 

Mengden av selskaper til tross, spørsmålet er om det egentlig er noe særlig med penger å hente for saksøkerne. 

Kriseregnskap

Årsrapporten til Rush Entertainment Group (REG) for 2020 foreligger foreløpig ikke, men 2019-tallene var nær katastrofale for spillselskapet. Resultatet ble minus 264 millioner kroner – nesten like mye som selskapet hadde i gjeld. I 2019 var REG oppført med 271 millioner kroner i gjeld, 266 av gjelden var kortsiktig. Egenkapitalen var på minus 172 millioner kroner. 

I 2019-rapporten knytter både revisor og ledelsen selv stor usikkerhet til grunnlaget for fortsatt drift. Usikkerheten er knyttet til den forventede inntjeningen for 2020, som opplyses å se dårlig ut. Det ble derimot lagt til grunn noe optimisme hva angikk å hente inn mer kapital. Selskapet viser i årsrapporten til at de i mars 2020 fikk bettinglisens på Malta. Rush Entertainment Group har registrert både Onebet og Fansbet som maltesiske selskaper i anledning lisensen.

Hva angår de nye svenske datterselskapene, ser det ut til å være lite aktivitet der. Basert på de siste regnskapstallene fra 2019 er alle Rush Entertainment Groups svenske AB-selskaper oppført med null i omsetning.

Tro på fremtiden

Den siste investorpresentasjonen til Rush Entertainment Group som Kapital har sett, er fra januar i år. Stikk i strid med det knusende årsregnskapet fremstår konsernet profesjonelt og med en klokkeklar tro på fremtiden. 

Selv om Onebet-logoen fortsatt er med i presentasjonen, er fokuset lagt til deres eksisterende spillside Fansbet. Og de har en rekke gode nyheter. Blant annet melder de å ha hanket inn Liverpool-legenden skotske sir Kenny Dalglish, som ambassadør for satsningen. 

I presentasjonen er det også en liste over organisatoriske grep. Deriblant skiltes det med en betydelig restrukturering av selskapet, og en mer fokusert strategi. De planlegger å lansere Fansbet i en rekke nye områder som Canada, Finland og Tyskland, og ikke minst Norge blir nevnt som satsningsområde. 

Gammel legende: Den tidligere Liverpool-spilleren sir Kenny Dalglish skal ha signert for REG. Foto: Faksimile REG

– Forventer rettslig avklaring

Hvorvidt WRC når frem med sine krav er usikkert. Onebet Holding AS eksisterer som nevnt ikke lenger. Selskapet ble oppløst 24. mars i fjor. Den svenske søstervarianten, OneBet Holding AB, har så langt ikke hatt noen aktivitet. 

Det stemmer at WRC Promoter krever 1,1 millioner euro for leveranser som Onebet har reklamert på. Vi ser frem til å få dette avklart rettslig og forventer å vinne frem.
Sondre Sagstuen, administrerende direktør i REG

Vant til høyt spill: Administrerende direktør og spillgründer, Sondre Sagstuen, er vant til å gamble. Han er i tillegg til sin gründervirksomhet en dreven pokerspiller, og har vunnet NM i poker to ganger. Faksimile: Poker.no

Kapital har vært i kontakt med administrerende direktør i Rush Entertainment Group, Sondre Sagstuen, angående søksmålet fra WRC, og hvorvidt det stemmer at kontrakten med dem ble misligholdt slik de beskriver. Sagstuen sier følgende om saken:  

– Det stemmer at WRC Promoter krever 1,1 millioner euro for leveranser som Onebet har reklamert på. Vi ser frem til å få dette avklart rettslig og forventer å vinne frem, opplyser Sagstuen til Kapital. 

Morten Østberg har ikke besvart noen av Kapitals henvendelser i forbindelse med denne saken.

Hva angår gruppesøksmålet med de 18 investorene, har både Sagstuen, Østberg og Wiermyhr blankt avvist anklagene som grunnløse. 

– Det er åpenbart at vi har helt forskjellig virkelighetsoppfatning. Dokumentet fra advokatfirmaet er fullt av faktafeil, unøyaktigheter og usakligheter som tilbakevises i svaret som min advokat har skrevet. Hun konkluderer for øvrig med at kravet som er fremsatt fremstår som grunnløst, både faktisk og rettslig, skrev Sagstuen i en melding til Kapital i februar. 

Reportasjer