<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Taus: NordlysEnergi-gründer Stefan Manov beholdt brillene på og munnen knepet igjen da Kapital møtte på ham på Tjuvholmen. Han har siden besvart våre spørsmål på e-post. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen / Kapital

Flådde strømkundene for millionbeløp med skjulte påslag

Samtidig som mange familier har måttet stramme livreimen som følge av høye strømpriser, har strømselskapet NordlysEnergi og gründer Stefan Manov gjort vondt verre for sine kunder med skjulte påslag på strømregningen. 

(Denne saken ble først publisert i Kapital fredag 20. mai)

– Dette er et firma som lurer folk flere ganger. Først lurer de deg når de kommer på døren, så lurer de deg på regningen og igjen når du prøver å komme deg ut. Det er gjennomgående dårlig, sier tidligere NordlysEnergi-kunde Magnus Wannebo til Kapital.

Han er nettopp forelagt funnene i denne saken, som viser at han er blant dem som har betalt et saftig, men lite synlig påslag på strømregningen. En praksis som ser ut til å ha vært gjennomgående hos strømselskapet NordlysEnergi, og som har funnet sted i en periode der strømprisene har skutt i været. Forretningsmetodene til selskapet har fått mange til å stusse, og myndighetene har mottatt en rekke varsler. 

– Grove tilfeller

De ansatte i selskapet Frittgående Selgere er et eksempel på folk i bransjen som har tatt affære. For vel et år siden, ved inngangen til strømkrisen, begynte de å merke at noe skurret i strømmarkedet. Selskapet besørger kundekontakten for prissammenligningstjenesten strøm.no, og er i den forbindelse i kontakt med strømkunder over hele Norge. 

De opplevde stadig oftere at fortvilte kunder meldte fra om urimelig høye regninger fra NordlysEnergi. Avtaler de hadde kjøpt av dørselgere, inneholdt ikke det de hadde forventet. Kundene opplevde at selgerne overtalte dem til å kjøpe spotprisavtaler – uten påslag av noe slag – mens de i realiteten ble belastet for en rekke skjulte påslag. 

Dette førte til uro på kontoret til Frittgående Selgere.

– Alle som jobber hos oss har lang fartstid fra strømbransjen, og vi vet at dørsalg er kostbart, med utgifter til bil, hotell osv. Det går en alarmklokke når noen går på dør og selger en avtale uten påslag og månedspris, forteller daglig leder Geir Inge Thorstensen. 

Alarmklokkene gikk: Daglig leder i Frittgående Selgere, Geir Inge Thorstensen, fikk det ikke til å stemme at NordlysEnergi kunne selge strømavtaler uten påslag eller månedspris på dør. Foto: Privat

Thorstensen og hans stab sjekket så vilkårene for avtalene kundene hadde inngått, og fant raskt ut at lovnadene ikke så ut til å stemme med landskapet. Etter hvert oppdaget de at avtalene inneholdt avgifter som ikke bør forekomme i spotprisavtaler. 

 – Vi fikk inn mange henvendelser, og mange av dem ser vi på som grove tilfeller. Flere kunder opplyste at de gjennomgående hadde fått 50 øre eller mer i påslag pr. kilowatt-time, sammenlignet med det som var gjeldende spotpris. Vi opplevde dette som så uryddig at vi valgte å klage NordlysEnergi inn til Forbrukertilsynet. Vår jobb er jo egentlig å være nøytrale og heller peke kunder i riktig retning, men vi anså disse tilfellene som så grove at vi altså valgte å si ifra, sier Thorstensen.

Skjulte kostnader

Kapital kan nå avsløre hvordan NordlysEnergi og selskapets hovedeier og administrerende direktør, 30 år gamle Stefan Manov, har flådd kundene sine ved bruk av skjulte påslag. Vi har, med god hjelp fra flere eksperter, kontrollregnet strømregninger NordlysEnergi har sendt til sine kunder. Dette har avdekket at selskapet gjennomgående og systematisk har tatt en margin det er umulig å lese seg frem til av fakturaene.

For å finne ut hvor mye man har betalt utover markedspris, må man gå inn og hente ut sitt eget forbruk time for time og sammenligne med prisoversikten hos kraftbørsen Nordpool, noe de færreste naturlig nok gjør. Hadde de gjort det, hadde det etter alle solemerker vært færre NordlysEnergi-kunder.

Vi har tatt for oss flere ulike typer abonnementer, og det finnes skjulte påslag på tvers av disse. Størrelsen varierer, men nesten uten unntak er det lagt på minst noen øre pr. kilowattime på alle fakturaer, oftest titalls øre.

– Et avvik på over tre øre pr. kWh er altfor mye i forhold til spotpris, sier Ole Nyborg Markussen, som er en av ekspertene som har bistått Kapital i denne saken.

Dersom påslagene er større, er det i praksis snakk om variable avtaler – en type avtaler som ifølge Markussen kun eksisterer for at strømselskapet skal tjene penger på folks uvitenhet. Han mener det er grovt dersom slike er solgt under dekke av å være spotprisavtaler.

– Er det solgt variable avtaler med det formål å få kunden til å tro at det er spotpris, er det kritikkverdig. Det bør være helt tydelig hva avtalen innebærer, samt hva som tilkommer av eventuelle påslag og gebyrer, som alltid skal ligge på en egen linje. Ellers er ikke opplysningsplikten ivaretatt fra strømleverandøren, sier Markussen, som har hjulpet svært mange nordmenn med sine strømregninger via Facebook-siden Prismatch Strøm.

– Gjennomgående dårlig

Blant NordlysEnergi-avtalene vi har regnet på er strømavtalen “Topp 3 Garanti”, som har vært mye omtalt den siste tiden. Kapital kan dokumentere at denne er kjøpt og solgt som en spotprisavtale, noe som også tidligere har blitt omtalt i E24, både gjennom skriftlig og muntlig kommunikasjon mellom kjøpere og selger. Likevel har kundene betalt betydelig mer enn spotprisen.

Et talende eksempel er at én Topp 3 Garanti-kunde, i de åtte månedene vi har undersøkt, i snitt betalte et skjult påslag på nesten 18 øre pr. kWh. På strømregningen har dette utgjort mer enn 325 kroner i måneden, totalt over 2.600 kroner i perioden.

En annen kunde med samme type avtale har betalt nærmere 16 øre pr. kWh i påslag, totalt rundt 1.300 kroner gjennom fjorårets ni første måneder. Da han forsøkte å avslutte avtalen, ble han møtt med krav om et bruddgebyr for en oppsigelsestid han ikke visste eksisterte. Han mener Kapitals funn er i tråd med den dårlige behandlingen han opplever å ha fått fra selskapet.

Føler seg lurt og svindlet

NordlysEnergi-kunde Eyja Líf Sævarsdóttir har hatt strømavtalen “Topp 4 Garanti”, og Kapital har sett kommunikasjon der hun flere ganger har forsøkt å forsikre seg om at dette er en spotprisavtale uten påslag. Selskapet opplyser om at hun har en variabel avtale, men skriver også blant annet:

“Du har en god avtale med kun 9 kr i månedsbeløp og utover det fakturerer vi deg for prisen på markedet :)”.

Sævarsdóttir har imidlertid betalt langt over markedspris – påslagene sett opp mot strømforbruket er oppsiktsvekkende høye. Stort sett har de ligget over 20 øre pr. kWh, på det høyeste opp mot 40 øre. Kunden forteller at hun i utgangspunktet gikk med på en avtale med bindingstid fordi hun oppfattet at det skulle være en spotprisavtale.

– Jeg har i god tro opplevd at jeg betalte spotpris, og var kjempelykkelig for dette, sier Sævarsdóttir, som i dag føler seg lurt og svindlet.

Den siste avtalen vi har regnet på heter “Innkjøpspris garanti”. Begrepet “innkjøpspris” er omstridt, og det er kjent at det kan medføre påslag, noe som tidligere er omtalt som juks av Forbrukerrådet. Kapitals beregning viser at en slik avtale hos NordlysEnergi har gitt et påslag rundt ni øre pr. kWh for kunden Andreas Veiersted. Han er ikke imponert når han får høre at de skjulte påslagene gav ham en ekstra regning på rundt 1.800 i kroner i fjor.

– Jeg er en vanlig nordmann som har tillit til selskapene vi har i landet. Jeg blir litt oppgitt og skuffet og synes det er rart at man får lov til å holde på sånn, sier han.

Jeg er en vanlig nordmann som har tillit til selskapene vi har i landet. Jeg blir litt oppgitt og skuffet og synes det er rart at man får lov til å holde på sånn.
Andreas Veiersted, kunde av NordlysEnergi

Slik har vi gjort det

  • Kapital har bedt en rekke kunder om å sende oss fakturaene de har mottatt fra selskapet NordlysEnergi, som drives av Stefan Manov. Manov er også selskapets største aksjonær.
  • Kundene har i tillegg hentet ut sitt faktiske strømforbruk, time for time, fra nettstedet elhub.no. Disse dataene er sammenstilt med spotpriser, også disse pr. time, hentet fra kraftbørsen Nord Pool.
  • Totalt har vi regnet på 42 unike fakturaer, og funnet et gjennomsnittlig påslag på 14,15 øre pr. kWh. I snitt er fakturaene over 260 kroner høyere enn det spotprisen skulle tilsi. Det høyeste påslaget vi har funnet er på 38,52 øre pr. kWh, mens det høyeste månedsavviket er på over 620 kroner.
  • Hvis vi legger til grunn et gjennomsnittlig årsforbruk på 16.000 kWh for en norsk husholdning og multipliserer det med gjennomsnittlig påslag pr. NordlysEnergi-kunde, ender vi på over 2.200 kroner i året. Dersom selskapet har 10.000 kunder, kan det til sammen her være snakk om mer enn 22 millioner kroner i påslag pr. år.

Skandaler i kø

Det har stormet rundt NordlysEnergi den siste tiden. Det begynte med at Dagens Næringsliv før jul skrev om at dørselgere fra NordlysEnergi viste til prissammenligningstjenestene dagensstrompris.no og dagensspotpris.no når de oppsøkte potensielle kunder. Problemet var at disse, i motsetning til Forbrukerrådets prisoversikt, var eid av NordlysEnergi-sjef Stefan Manov selv. 

– Etter det vi kan se er tjenestene skrudd slik til at NordlysEnergi kommer ut alene på topp, sa seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til avisen den gang. 

I søkelyset: Både Forbrukertilsynet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gjør undersøkelser rundt virksomheten til administrerende direktør, hovedaksjonær og styreleder i NordlysEnergi, Stefan Manov. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen / Kapital

Etter det har Forbrukertilsynet gått NordlysEnergi etter i sømmene, og mediesakene har tiltatt i frekvens. Seksjonssjef Tonje H. Drevland i Forbrukertilsynet har i intervjuer bekreftet at det til dels hersker cowboyaktige tilstander i strømbransjen, og hun har varslet at de fremover vil gå næringen nærmere etter i sømmene. 

Som en begynnelse ila Forbrukertilsynet tidlig i mai NordlysEnergi, samt to andre strømselskaper, overtredelsesgebyrer for villedende markedsføring. NordlysEnergi må betale en million kroner, og Manov selv ble ilagt et personlig gebyr på 200.000 kroner for å ha medvirket til villedende markedsføring. 

– Ved markedsføring med bruk av påstander om å være billigst er det viktig for forbrukerne at de vet at påstanden er sann. Dersom næringsdrivende markedsfører seg som billigst uten faktisk å være det, kan forbrukere risikere å ta kjøpsvalg på feil grunnlag, kommenterte direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet til E24.

Gebyret mot Manov personlig kom fordi Forbrukertilsynet fant at han, i kraft av sin posisjon i selskapet, i realiteten sto bak lovbruddene. Manov har kategorisk avvist at selskapet skal ha drevet med villedende markedsføring. I et svar til Forbrukertilsynet i februar bekrefter han at han har en sentral rolle i selskapet, men skriver: 

“Først og fremst er jeg av den oppfatning at NordlysEnergi ikke har brutt loven om villedende markedsføring. Med en sentral rolle i NordlysEnergi er jeg innforstått med at NordlysEnergi har en undersøkelsesplikt og at jeg er ansvarlig for at denne undersøkelsesplikten er utført på en betryggende måte. Jeg mener at jeg har utført denne oppgaven etter beste evne i forhold til min rolle, alder, erfaring, kunnskap og utdannelse. Dersom det er begått et lovbrudd har ikke det skjedd forsettlig eller uaktsomt.”

Dersom det er begått et lovbrudd har ikke det skjedd forsettlig eller uaktsomt.
Stefan Manov

Luksus på bryggen

Noen dager etter at overtredelsesgebyret ble kjent, befinner Kapital seg utenfor Manovs leilighet på luksuriøse Tjuvholmen. Manov har ikke villet møte oss, men vi har et ønske om å konfrontere ham med våre funn om skjulte påslag på hans kunders fakturaer. 

Det er en nydelig maimorgen, og vi treffer på strømsjefen idet han til fots er på vei til jobb – leiligheten hans ligger bare en kort spasertur unna lokalene til Nordlysenergi i Munkedamsveien. Manov er imidlertid ikke interessert i å svare på Kapitals spørsmål, men gjør helomvending og haster tilbake innendørs. 

Noe senere får vi ham i tale via mailkorrespondanse. Det første han påpeker, er at han mener Kapital tråkker over streken ved å knytte ham personlig til NordlysEnergis virksomhet: 

– Jeg personlig forholder meg ikke til disse påstandene, ettersom det er NordlysEnergi dere skriver om, melder han innledningsvis.  

Jeg personlig forholder meg ikke til disse påstandene, ettersom det er NordlysEnergi dere skriver om.
Stefan Manov

Manov poengterer at han, i tillegg til å være hovedaksjonær, gründer, administrerende direktør og styreleder i Nordlysenergi, også har en annen 100 prosents stilling. På vegne av firmaet skriver han så: 

– NordlysEnergi kjenner seg ikke igjen i disse påstandene eller kritikken. Kundens avtaleform er avtalt på forhånd i en bestilling, og prisene vil variere med markedsforhold. NordlysEnergi sine strømavtaler er bygget opp på forskjellige måter med forskjellige faktorer, men vi kjenner ikke til at våre strømavtaler har de marginene dere refererer til. Regnskapstallene til NordlysEnergi underbygger ikke disse påstandene. Marginene våre er ikke noe ulikt resten av strømbransjen på spotpris og variable avtaler. Det har med enorme svingninger i strømprisen gjennom vinteren vært utfordrende å sette priser på variable avtaler, men slik er det for alle strømselskaper. 

Manov poengterer overfor Kapital at Topp 3 Garanti-avtalen ikke er en spotprisavtale, og eventuelle feil er tidligere selgeres skyld, men dette fremstår som faktisk feil – basert på skriftlig dokumentasjon Kapital har sett igjennom, historier fra tidligere selgere og oppfatningen til offentlige myndigheter. 

Lukket døren: Stefan Manov ville ikke snakke med Kapitals journalister, men gikk raskt tilbake igjen til leiligheten sin på Tjuvholmen. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen
Det glade bryggeliv: Til tross for at Manov knapt har hatt registrert inntekt de siste årene, bor han i flotte omgivelser på Tjuvholmen. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen

– Villedende salg

– Manov liker å gi inntrykk av at NordlysEnergi er en del av et stort konsern, men det er egentlig ikke det. Han har full kontroll over alt, forteller en av selskapets tidligere selgere til Kapital. 

Vedkommende er helt klar på at NordlysEnergi med viten og vilje gav kundene inntrykk av at de kjøpte en spotprisavtale, mens de i realiteten solgte noe helt annet. 

– Det sitter tusenvis av NordlysEnergi-kunder som tror at de har en spotprisavtale uten påslag, mens fakturaen de mottar i realiteten har en variabel pris, sier vedkommende.

Selgerens påstander reflekterer presist hva andre tidligere selgere hos NordlysEnergi har fortalt til Kapital, som har snakket med et knippe tidligere selgere. Alle er her anonymisert. En selger beskriver det slik:  

– Vi ble lært opp til at det var null i påslag og null i gebyr i måneden. De fleste selgerne er unge, og du setter ikke spørsmålstegn når ledelsen sier det er slik. I ettertid er det jo mye rart. Manov laget for eksempel sin egen prissammenligningsside som vi brukte. 

Alle Kapital har snakket med er klare på at det de solgte var en spotprisavtale. 

– Ja, absolutt. Til og med kundeservice var overbevist om det. 

Sagt opp ansatte: Stefan Manov opplyser til Kapital at NordlysEnergi har sagt opp ansatte som har gitt kundene informasjon om at “Topp 3 Garanti” var en spotprisavtale. Som folk på kunderservice og selgere. Bildet er fra selskapets inngangsdør i Munkedalsveien. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen

Kapital har også sett på meldinger fra NordlysEnergis kundeservice. En kundebehandler skriver følgende i en epost til en kunde:

“Takk for din mail. Topp 3 Garanti er en stabil spotprisavtale som følger markedet. Spotprisene varierer fra time til time. Det er 0 kr i månedsbeløp og 0 øre/kWh i påslag. De 3 første månedene får du i tillegg en rabatt på -3 øre/kWh i påslag. Du betaler derfor kun for eget strømforbruk (smilefjes).”

– Selgerne i NordlysEnergi ble ført bak lyset på samme måte som kundene. Fakturaene er lagt opp til å se ut som spot. Men vi begynte å skjønne det etter hvert. Det var sinnssykt mange som angret seg. Jeg vil si at omtrent 50 prosent prøvde å benytte seg av angreretten, sier en selger. 

Skjønt, det er heller ikke helt uproblematisk. En av tingene som NordlysEnergi har høstet kraftig kritikk for, er at de har operert med svært høye bruddgebyrer for å slippe angrende kunder ut av avtalene sine. Etter hva Kapital har fått opplyst, ligger gebyret på minst 2.100 kroner. 

– Kartlegger omfanget

Thorstensen i Frittgående Selgere er langt fra alene om å ha klaget NordlysEnergi inn for Forbrukertilsynet. Det siste året har listen blitt lang. Gjennomgangstemaet er den før nevnte markedsføringen og påstander om billigst avtale, men også uklare avtalevilkår og urimelig prispåslag.

– NordlysEnergi er et av de strømselskapene som vi får flest forbrukerklager og tips om hva angår urimelig handelspraksis, opplyser seksjonssjef Tonje H. Drevland i Forbrukertilsynet.

Som tidligere nevnt undersøker tilsynet i disse dager selskapet grundig.

– Vi holder nå på å kartlegge den totale historikken på klager og tips, samt å undersøke alle avtalevilkår og all markedsføring. Vi kommer til å følge opp alt vi finner av klare lovbrudd.

Vi holder nå på å kartlegge den totale historikken på klager og tips, samt å undersøke alle avtalevilkår og all markedsføring. Vi kommer til å følge opp alt vi finner av klare lovbrudd.
Tonje H. Drevland, seksjonssjef i Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet har registrert at flere av klagene går på at kundene mener seg overfakturert, og at de har måttet betale skjulte kostnader for en avtale de trodde var en spotprisavtale.

– Grunnproblemet med Topp 3-garantien synes å være at den er markedsført og solgt som en spotprisavtale, mens den i realiteten synes å være en såkalt forvaltningsavtale. Dette er en av de konkrete tingene vi ser på nå, og som vi har jobbet med en stund. Av strømselskapene vi følger med på, er det kun på NordlysEnergi vi har mottatt klager som går på potensiell overfakturering. Enn så lenge kan vi ikke konkludere, men vi jobber med saken, sier Drevland.

Ser på avtalene: Seksjonssjef Tonje H. Drevland i Forbrukertilsynet opplyser at de har mottatt klager på overfakturering, og at det er en av de konkrete tingene tilsynet nå undersøker. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Grunnproblemet med Topp 3-garantien synes å være at den er markedsført og solgt som en spotprisavtale, mens den i realiteten synes å være en såkalt forvaltningsavtale.
Tonje H. Drevland

Tusenvis av strømkunder fikk korreksjon

NordlysEnergi er også under lupen hos Reguleringsmyndigheten for energi (RME). De har, som Forbrukertilsynet, merket seg den villedende markedsføringen, men først og fremst undersøker de en korreksjon for novemberregningen som ser ut til å ha gått ut til alle selskapets strømkunder. Bakgrunnen er klager fra forbrukere som opplevde å måtte betale flere hundre kroner ekstra måneden etter. 

– RME har på bakgrunn av en henvendelse fra forbruker en pågående sak med Nordlysenergi som gjelder beregning av korreksjonsoppgjør for kjøp av strøm, bekrefter seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME overfor Kapital. 

I saksdokumentene kommer det frem noe mer detaljer om omfanget av korreksjonen.  I et varsel om kontrolltilsyn skriver RME følgende:  

“Slik vi oppfatter tilsvaret fra NordlysEnergi, har feil i avregningen berørt mer enn 10.000 av virksomhetens kunder, hvorav samtlige kunder har fått korrigert sin faktura for november måned. På bakgrunn av omfanget i denne saken vil RME vurdere å pålegge NordlysEnergi AS kontrollhandlinger med revisor og eventuelt vurdere ytterligere tilsyn med fakturering og korreksjon av faktura til de feilfakturerte kundene.”

Denne korreksjonen kommer utenom påslagene i fakturaene som Kapital har undersøkt. 

Ville på børs

NordlysEnergi ble etablert i 2017. Etter en noe kronglete start begynte salget for alvor å skyte fart i 2020, og i fjor sommer var de virkelig i medvind. Suksessen førte til at Manov og resten av styret ville prøve å ta selskapet på børs, og det ble gjennomført en emisjon for å hente inn kapital til en børsnotering. 

I investorpresentasjonen blir det slått fast at selskapet hatt markedsledende vekst siden oppstarten, at det har en voksende og verdifull kundeportefølje og har levert positive resultater med unntak av første driftsår. En av strategiene fremover var å gjøre oppkjøp av mindre strømselskapers kundeporteføljer. 

Med på laget i denne satsingen hadde Manov hentet inn investor Christian Saure som aksjonær. Saure gikk også inn som styremedlem i selskapet. Men børsnoteringen ble etter hvert lagt på is, og Saure opplyser at han var på få møter før han trakk seg etter jul. 

– Jeg var inne som styreleder en kort stund i forbindelse med en mulig børsnotering. Da jeg skjønte at det ikke kom til å skje, solgte jeg aksjene og trakk meg ut. Dette skjedde for en stund siden, og jeg har ikke hatt noe med selskapet å gjøre siden, sier Saure til Kapital.

“Princeton-mann” med Lamborghini

I investorpresentasjonen fra sommeren 2021 beskriver Manov seg som en løsningsorientert seriegründer. Han hevder her å ha bygget opp suksessrike selskaper innen konsulentvirksomhet, eiendom og energi. 

Og han har alle markørene for en vellykket forretningsmann i orden. Hele fremtoningen er som hentet fra Exit-dreieboken – fremoverlent dress, dyre klokker og luksusbiler er beskrivende stikkord. I kjelleren til leilighetskomplekset hvor han bor på Tjuvholmen har Manov parkert en signalgrønn Lamborghini Urus med S MANOV som personlig bilskilt. Dette er biler som generelt koster mellom tre og fire millioner kroner brukt. 

Registrert på moren: Stefan Manov holder seg med luksusbilen Lamborghini Urus, som koster opp mot fire millioner kroner brukt. Bilen er derimot registrert på hans mor. Foto: Privat

I sosiale medier markedsfører han seg med en rekke leder- og økonomiegenskaper, og som fundament har han oppført en utdannelse fra Princeton University. 

Skjønt, Princeton University finner ikke spor etter Manov i sine arkiver når Kapital tar kontakt, og når vi graver dypere, finner vi et intervju som Manov gjorde med Fredriksstad Blad i 2014, hvor han forteller en helt annen historie. Manov, som opprinnelig er fra Hvaler, forteller her at han aldri var skoleflink, ikke hadde fullført videregående, men heller hadde satset på å bli selfmade

– Jeg hatet skolen. Karakterene ble deretter. De var dårlige, og jeg strøk i det meste. Men da jeg var yngre sa jeg at skulle bli millionær, men alle lo av det. Men jeg hadde en kompis som hadde stor tro på meg, sa han til avisen den gang. 

Fasade: Slik liker Manov å fremstå på sosiale medier: Vellykket forretningsmann med bakgrunn fra Princeton University. Skjermdump: LinkedIn
Fra “Exit-dreieboken”: Utad presenter Manov et bilde av en særs vellykket forretningsmann. Foto: Privat

Ifølge artikkelen startet Manov sitt første selskap som 19-åring, og selskapet fikk en rådgivningsavtale hos et større energiselskap. Han opplyste selv å være millionær i en alder av 22 år. 

I ligningen til Manov er det imidlertid hverken millionformue eller millioninntekter. Han er oppført med null i formue og hadde null i inntekter i 2018 og 2019. I 2020 var han ført opp med i overkant av 300.000 kroner i lønn. Dette til tross for at han opplyser å ha to fulltidsjobber, samt er direktør i morselskapet Manov Global. Lamborghinien er registrert på moren.

– Har sagt opp ansatte

I løpet av arbeidet med denne saken, og etter at vi hadde prøvd å oppsøke ham, fikk Kapital til slutt avtalt et telefonintervju med Manov. Han avlyste likevel rett før og sendte i stedet noen ytterligere svar på e-post. 

Vi spurte ham blant annet konkret om at det var slik at selgere og ansatte i NordlysEnergi hadde misforstått informasjonen om jobben sin fullstendig?  

– Tross mine roller. Det er dessverre ikke mulig for meg å detaljstyre det våre salgs- og kundeservicemedarbeidere sier og gjør til enhver tid. Alle våre medarbeidere har fått opplæring i produktene til NordlysEnergi fra nærmeste leder. Det er svært beklagelig at det er noen salgsmedarbeidere som har feilinformert enkelte kunder om produktet de har kjøpt. Derfor har vi lagt om kontrollrutinen for salgsavdelingen, skriver Manov. 

Han fortsetter med å presisere at de Kapital har intervjuet fra NordlysEnergi er tidligere selgere og ansatte, som kjente systemet i fjor, men ikke i dag.  

–  Vi aksepterer ikke salgsmedarbeidere som ikke følger våre retningslinjer, og flere har derfor blitt sagt opp. Grunnlaget for oppsigelsen er basert på alvorligheten og advarslene medarbeideren har fått. Fagansvarlig leder for den aktuelle medarbeideren tar slike avgjørelser fra tid til annen, der vi mottar klager som går igjen fra kunder på den samme medarbeideren. En av klagene er nettopp denne, at vår salgsmedarbeider har lovet spotpris. “Topp 3 Garanti” er ikke en spotprisavtale.

– Påslag er selgers feil

Videre har Kapital forelagt ham konkrete eksempler på skjulte påslag på faktura. Dette hevder Manov i hovedsak er selgernes feil.  

– I de tilfellene en tidligere salgsmedarbeider har solgt inn Topp 3 Garanti som spotpris, så har kundeservice vært nødt til å rette det for å imøtekomme at vi ikke mister kunden eller at de blir misfornøyde. Disse kundene har dermed blitt satt på en spotprisavtale. Så den utregningen dere har kommet frem til må være feil, med mindre kunden har hatt en annen avtale enn spotpris før kundeservice fikk rettet opp feil fra en tidligere salgsmedarbeider.

Avslutningsvis lurte vi på hvilken grad han hadde tatt ved Princeton, siden han hadde ført det opp under utdannelse på både Facebook og Linkedin. 

– Mine personlige sosiale medier tar jeg veldig lite seriøst, og det samme gjelder Linkedin. Jeg har ingen utdannelse fra Princeton. 

Reportasjer