<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sveaas: – Nå klør vi oss i hodet og lurer på hva vi skal gjøre

Fylkesmannen i Innlandet stadfestet i sommer Søndre Lands vedtak om å nekte Christen Sveaas deling av Viker Gård. Investoren vil utforske om det finnes en mulighet for å ta saken videre.

Vil både verne og dele: Christen Sveaas bidrar til frivillig vern av skog gjennom Kistefos, men hevder vedtaket fra Fylkesmannen om å nekte ham deling av en gård legger kjepper i hjulene for å skaffe erstatningsskog. Foto: Per Martin Norli
Eiendom

Som Kapital skrev i juni , har Christen Sveaas ligget i strid om landbrukseiendommen Viker ved Randsfjorden, som investoren kjøpte for 18 millioner kroner i fjor. Kommunen Søndre Land nektet Sveaas fradele skogarealer, og i juli ble det klart at Fylkesmannen i Innlandet stadfestet kommunens vedtak etter at Sveaas hadde klaget.

Det var Nationen som først omtalte Fylkesmannens vedtak, der det blant annet heter at “selv om en oppnår en rasjonaliseringsgevinst for Kistefos’ skoger, er det etter Fylkesmannen vurdering klart at denne fordelen er vesentlig mindre enn den ulempen det er å svekke resteiendommen Viker Gård.”

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke klages videre i forvaltningen, slås det fast her.

Sveaas er på sin side usikker på om det finnes en rute til å forfølge saken videre.

– Nå klør vi oss i hodet og lurer på hva vi skal gjøre. Kan vi klage inn vedtaket, kommer vi til å gjøre det, skriver i investoren i en epost til Kapital. 

Kan vi klage inn vedtaket, kommer vi til å gjøre det.
Christen Sveaas

Sveaas mener Fylkesmannen ikke har vurdert alle relevante sider ved saken.

– Vi mener klart at Fylkesmannen begår saksbehandlingsfeil når han ikke vurderer det faktum at Kistefos har store arealer under frivillig vern og at Kistefos for å gjennomføre dette frivillige vernet nettopp trenger å kjøpe erstatningsskog, og hva er mer nærliggende enn naboeiendommen Viker Skog, som har 1,5 kilometer felles grense med Kistefos’ skoger? anfører han.

– Ikke primæroppgaven

Fylkesmannen har ifølge vedtaket “forståelse for at klager ønsker skogen på Viker som erstatningsareal for annen skog som kan bli frivillig vernet, og at Kistefos har behov for arealer for å opprettholde og videreutvikle sin virksomhet”, heter det i vedtaket. Men det er ifølge Fylkesmannen “ikke jordlovens primæroppgave å legge til rette for frivillig vern av skog, når det i så betydelig grad som i denne saken svekker en robust og drivverdig landbrukseiendom som Viker Gård”.

Sveaas er stadig like uenig.

– Vi mener Stortinget la stor vekt nettopp på at skogeiere som får vernet arealer må få kjøpe tilleggsskog, og Fylkesmannen er jo ment å følge opp Stortingets vedtak. Det har han ikke gjort i denne saken, mener investoren.

Kapital har vært i kontakt med Fylkesmannen i Innlandet, som viser til at vedtaket er endelig fra deres side.