<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Glad for at “loven er lik for alle”

Michael S. Treschow seiret i tingretten og er tilkjent 650.000 kroner i erstatning og saksomkostninger av firmaet CT Marine Elektronikk som leverte en smarthusløsning til gigantleiligheten hans på Tjuvholmen.

Får erstatning: Michael S. Treschow saksøkte leverandøren av Tjuvholmen-luksus og vant frem. Foto: Ivan Kverme
Eiendom

Oslo tingrett mener Treschow-arvingen var i sin fulle rett til å klage på smarthussystemet til 1,2 millioner kroner som ble installert i leilighetens hans i 2018. Klagene gjaldt blant annet feil med prosjektering, nettverk, persiennestyring, lys- og varmestyring samt estetiske feil. Da leverandøren ikke lyktes med å utbedret manglene som 33-åringen påpekte, leide han inn andre aktører til å gjøre jobben. For dette betalte Treschow 345.000 kroner. Av dette beløpet mener retten at CT Marine Elektronikk må dekke 300.000 kroner. I tillegg kommer saksomkostninger på 350.000 kroner.

Treschow fornøyd

Gjennom sin mediekontakt, Steina Flaa, formidler Treschow følgende kommentar til Kapital:

– Retten deler min oppfatning av at man skal holde det man lover og ikke selge noe man ikke er i stand til å levere. Jeg vet at mange andre forbrukere nå gleder seg med meg over at loven er lik for alle.

Retten deler min oppfatning av at man skal holde det man lover og ikke selge noe man ikke er i stand til å levere. Jeg vet at mange andre forbrukere nå gleder seg med meg over at loven er lik for alle
Michael S. Treschow

Dommeren peker på at det er uinteressant for kjøperen av en “smarthusløsning” at enhetene bare fungerer hver for seg, men ikke sammen. Da foreligger det i realiteten ingen smarthusløsning. Videre mener dommeren at leverandøren, CT Marine Elektronikk, som den profesjonelle parten, var forpliktet til å ta forbehold såfremt det var risiko for at komponentene ikke ville fungere eller la seg styre og at det ikke ble tatt et slikt forbehold. Treschow hadde ingen fagkunnskap og hadde således heller ikke noen forutsetninger for å vurdere risikoen for funksjonsfeil, heter det videre i dommen.

33-åringen er arvingen etter Mille-Marie Treschow og er vurdert til fire milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Han kjøpte den aktuelle toppleiligheten på 350 kvadratmeter på Tjuvholmen i Oslo sentrum for 56 millioner kroner i 2016.

Varsler anke

Prosessfullmektig for CT Marine Elektronikk, advokat Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden, mener dommen er mangelfull og varsler at den vil bli anket. – Rettens drøftelse av saken er svært kort – ca. to sider – og går ikke inn på de grunnleggende tekniske spørsmålene saken handlet om og som var tema under hovedforhandlingen, uttaler Brosveet til Kapital. 

Han mener det etter omstendighetene kan utgjøre en saksbehandlingsfeil at det har gått halvannen måned fra hovedforhandlingen til dommen ble skrevet, når dommen er så tynn i drøftelsen av årsaksforholdene. 

– Det er påvist at problemene kunden opplevde i betydelig grad oppsto som følge av at han selv fikk et annet firma til å sette inn en brannmur i nettverket sitt, som var satt opp med IP-nummerserier som kolliderte med de nummerseriene som allerede var i bruk i leiligheten. Det ble derved klart bevist at det var forhold kunden selv hadde foretatt som skapte problemene. Det er imidlertid ikke spor av noen teknisk drøftelse av årsaksforhold i dommen, sier Brosveet. – Dette vil naturlig nok bli fokus i anken til lagmannsretten, avslutter han.