<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

En av fire solgte boligen med tap i fjor

– Tapsandelen var relativt høy, til tross for at boligprisene økte mye i fjor, sier boligekspert Nejra Macic.

Eiendom

De rekordlave rentene, som følge av coronapandemien, har gitt ekstra trøkk i boligmarkedet.

Siden slutten av våren i fjor har flere boligeksperter og meglere meldt om særdeles høy fart i markedet, og prisveksten gjennom 2020 var den sterkeste siden rekordåret 2016. Boligprisene økte med 8,7 prosent i året vi nettopp la bak oss, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Det er derfor ikke rart om mange har fått inntrykk av at nærmest alle boliger som legges ut gir selgerne store gevinster. Det ser imidlertid ikke ut til å være tilfellet, ser man på tallene for tinglyste boliger i Norge i 2020.

– Selv om rentekuttene har stimulert boligprisene til mye kraftigere vekst enn det vi ville hatt uten coronakrisen, er vi ikke i nærheten av 2016-tilstander ennå. Da hadde vi 26 prosent 12-månedersvekst i Oslo i desember, mens i fjor økte Oslo-prisene med 12 prosent, sier Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret.

Ingen bonanza: Boligprisene økte mye i 2020, men vi er ikke i nærheten av 2016-tilstander ennå, mener sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Foto: Iván Kverme

Hovedstaden vinner

Til tross for en solid boligprisøkning måtte nærmere én av fire selge boligen sin med tap i 2020, viser tallene som er hentet ut av Prognosesenteret. Det er en økning på landsbasis på over fem prosent, sammenlignet med året før. Transaksjonskostnadene er her tatt hensyn til.

– Vi ser at tapsandelen fortsatt er relativt høy, til tross for at boligprisene har økt mye i 2020, sier sjeføkonomen.

Statistikken viser – ikke overraskende – store regionale forskjeller. Oslo kommer best ut, her er det “bare” en av ti som har måttet ta til takke med en lavere salgspris enn hva de kjøpte boligen sin for. Sammenlignet med 2019 innebærer dette en liten økning i tapsandelen på 0,5 prosent. Fra 2018 til 2019 var det derimot en økning i tapsandelen på hele 60 prosent i Oslo, mot 16 prosent økning på landsbasis for samme periode.

Anbefalingen er fortsatt å kjøpe bolig for å bo i den, ikke for å bli rik av den.
Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret

Området med høyest tapsandel i året som gikk er Rogaland. Her endte 60 prosent av alle boligsalgene som ble tinglyst i 2020 med tap. Dette er imidlertid bare en økning i tapsandelen på én prosent sammenlignet med 2019-tall.

Høy tapsandel: Over 24 prosent av alle tinglyste boliger i 2020 ble solgt med tap, viser tallene fra Prognosesenteret. Foto: Håkon Sæbø

– Kjøp boligen for å bo i den

Boligeksperten i Prognosesenteret peker på transaksjonskostnadene som en av årsakene til den høye tapsandelen de siste årene.

– Transaksjonskostnadene spiser opp gevinsten til mange i perioder med svak prisvekst, som tilfellet var mellom våren 2017 og våren 2020. Vi ser også at andelen som sitter igjen med stor gevinst har falt jevnt og trutt siden 2016, forteller Macic.

I 2017 og 2016 ble kun 2,9 prosent av Oslo-boligene solgt med tap.

– Så anbefalingen er fortsatt å kjøpe bolig for å bo i den, ikke for å bli rik av den. Skal du kjøpe bolig for investeringsformål, er det et langt mer komplisert regnestykke der du må sammenligne med alternative kapitalplasseringer, sier boligeksperten.