<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Melder om dødt eiendomsmarked

Sommeren er kjent for å være en rolig periode for eiendomsmarkedet, men i år har det vært uvanlig stille: – Det har nærmest vært helt dødt i juli, sier eiendomsmegler Jørgen Ek.

Lite aktivitet: – Telefonen har nærmest ikke ringt én gang, sier eiendomsmegler Jørgen Ek, som megler mest i familieboligsegmentet. Foto: Ukjent
Eiendom

Sommermånedene pleier ikke å være de med mest futt i for boligmarkedets del, men noe aktivitet er vanlig, både på selger- og kjøpersiden. Så for meglerne som ikke tar ut ferie er det vanligvis mer enn nok av jobb, informerer eiendomsmegler Jørgen Ek.

– Sommeren er vanligvis hektisk for de eiendomsmeglerne som er på jobb da, det pleier å være jevnt god aktivitet i flere segmenter, sier Jørgen Ek i PrivatMegleren Dyve & Partnere.

Det er derimot ikke tilfellet i år, ifølge eiendomsmegleren.

Stille på tråden

– Vanligvis ringer telefonen hele sommeren, og det pleier å komme inn mange e-poster fra folk som er interessert i å kjøpe, men i juli i år har det vært nesten helt dødt. Telefonen har nærmest ikke ringt én eneste gang, sier Jørgen Ek, som megler mest i familieboligsegmentet.

Det er spesielt de mindre leilighetene i byen, typisk studentleiligheter, som står for det største trykket om sommeren. Men selv i dette segmentet har det vært særdeles stille, ifølge megleren. Han tror dette blant annet kan ha en sammenheng med usikkerhet rundt hjemmeskole blant studenter.

Vanligvis ringer telefonen hele sommeren og det pleier å komme inn mange mail fra folk som er interessert i å kjøpe, men i juli i år har det vært nesten helt dødt.
Jørgen Ek i PrivatMegleren Dyve & Partnere

Ek peker på coronapandemien, kommende renteøkninger, samt sommerferie som årsaker til den harde bremsen på aktiviteten i eiendomsmarkedet i juli.

– Og ekstra rolig i år?

– Ja, og det kan også skyldes en typisk flokkmentalitet. Mange tror nok at markedet skal roe seg til høsten, blant annet på grunn av varslede rentehevninger, så flere venter for å se om det vil komme en liten dupp i markedet, sier han.

– Folk ser kanskje litt mer enden på pandemien nå og gleder seg til å gjøre andre ting, og holder da kanskje tilbake litt mer med tanke på kjøp av ny bolig i påvente av hvordan høsten vil bli på flere fronter.

Vil snu: Eiendomsmegler Jørgen Ek tror aktiviteten vil ta seg opp igjen i midten av august. – Jeg tror det vil være en sunn og fornuftig utvikling i markedet ut 2021 med god aktivitet og fortsatt gode priser, sier han. Foto: Eivind Yggeseth

– Flere tar fri fra boligmarkedet

Boligmarkedet har i stor grad blitt påvirket av corona i hele pandemiperioden. Da den først inntraff i fjor våres, opplevde markedet en bråstopp, mens det var full fart sommeren 2020 med uvanlig stor pågang. Det bekrefter Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

– Vanligvis er det langt lavere aktivitet i boligmarkedet om sommeren enn resten av året. Det store unntaket var sommeren 2020, der det ble solgt langt flere boliger enn noen tidligere sommer, sier Lauridsen, som mener årets juli heller mer mot normalen.

Aktiviteten har vært veldig stor i første halvår av 2021, og vi antar at flere enn i fjor tar seg fri fra boligmarkedet når de har ferie.
Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen

På landsbasis ble det solgt 10,3 prosent flere boliger i juli 2018 sammenlignet med 2017. Det påfølgende året var tilnærmet stigning i juli på 10,2 prosent. Mens under fjorårets coronasommer ble det solgt 43,9 prosent flere boliger i juli i Norge enn året før. I Oslo var økningen på 36,1 prosent i juli i fjor, sammenlignet med juli 2019.

Ant. solgte boliger i juli i Norge

År   Ant. solgte boliger  
       2017       3.922
2018 4.327
2019 4.766
2020 6.858
Eiendom Norge

Tallene for juli 2021 er ikke klare helt ennå, men Eiendom Norge-sjefen ser ikke for seg samme salgstall som i fjor.

– Aktiviteten har vært veldig stor i første halvår av 2021, og vi antar at flere enn i fjor tar seg fri fra boligmarkedet når de har ferie. Vi har ikke tallene for juli ennå, men vi regner med at det blir omsatt mange boliger i alle kategorier, selv om vi er ganske sikre på at det ikke blir solgt så mange boliger som i juli 2020, sier Lauridsen.

Ser lavere salgstall: Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen er ganske sikker på at det ikke blir solgt like mange boliger i juli i år som i fjor. Foto: FOTO: NBBL

Ser moderat utvikling

Selv om sommeren er tilsynelatende rolig, tror eiendomsmegler Ek at aktiviteten vil ta seg opp igjen fra rundt midten av august. Men hverken Ek eller Lauridsen venter den store prisøkningen i boligprisene ut siste halvdel av 2021.

Jeg tror boligprisene kanskje skal litt opp i august og så svakt nedover i de etterfølgende månedene.
Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen

– Jeg tror ikke på veldig stor oppgang i boligprisene ut resten av året. Det er på grunn av corona, meldte renteøkninger, og at folk har lyst til å bruke penger på andre ting når samfunnet åpner opp og man kan reise igjen. Men jeg tror det vil være en sunn og fornuftig utvikling i markedet ut 2021 med god aktivitet og fortsatt gode priser.

Eiendom Norge-sjefen venter at boligprisene vil ha en moderat utvikling ut året.

– Jeg tror boligprisene kanskje skal litt opp i august og så svakt nedover i de etterfølgende månedene, sier Lauridsen.

Ant. solgte boliger i juli i Oslo

År Ant. solgte boliger
2017 768
2018 703
2019 808
2020 1.100
Eiendom Norge