<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
TØFFERE INVESTORKRAV: - Gjennomgående hadde investorene større fokus på faktiske inntekter og tydeligere krav til kort vei til lønnsomhet enn det vi har opplevd de siste årene, sier Marketer-gründer og adm. direktør Amir Folkestad Habhab om emisjonsrunden i juni. foto: Ivan Kverme

Pengesluk økte prisen med 300 mill. til 1,3 mrd. på fire måneder

– Det er et vanskelig marked å hente penger i nå, sier Marketer-sjef Amir Folkestad Habhab. Selv har han hentet 105 millioner, til kraftig prisvekst.

– I emisjonen som ble lukket rett før sommeren fikk vi inn 55 millioner kroner, noe som priset selskapet til 1,3 milliarder. I februar hentet vi 50 millioner, da var prisingen 1 milliard, sier Amir Folkestad Habhab, adm.direktør, gründer og største aksjonær i proptech-selskapet Marketer.

Selskapet som hjelper kundene med å finne boligkjøpere, er det høyest verdsatte proptech-selskapet i Norge i dag. I oktober hentet selskapet 40 millioner i en emisjon til en prising på 700 millioner kroner. I etterkant er altså prisingen nesten doblet, og det til tross for at selskapet tapte 92 millioner i fjor, og ikke vil være cash-positiv før i 2023.

Tungt marked

– Generelt sett er det et krevende marked å hente penger i nå, spesielt for selskaper som er i vekstfasen. Gjennomgående hadde investorene større fokus på faktiske inntekter og tydeligere krav til kort vei til lønnsomhet enn det vi har opplevd de siste årene. Vår kombinasjon av høy omsetning, markedsledende posisjon, sterk vekst, repeterende inntekter fra solide kunder, internasjonal skalering og nært forestående lønnsomhet gjorde oss attraktive, sier han.

Generelt sett er det et krevende marked å hente penger i nå, spesielt for selskaper som er i vekstfasen
Amir Folkestad Habhab

– Vi har i tillegg et tydelig fokus på M&A (oppkjøp og fusjoner, red. anm.) som investorene verdsatte. Vi ble kjørt hardt på tall og planer, og vi er fornøyde med resultatet, men det var ikke en dans på roser, sier Habhab.

Han sier at venture-investorer var primært opptatt av utenlandssatsingen, både på antall salg og størrelser på kontraktene og det var lav churn – avskalling av kundemassen.

Vi har nedskalert veksttakten i nye ansatte
Amir Folkestad Habhab

– Eiendomsinvestorer fant stor trygghet i at kjente brands innen eiendomsbransjen, både norske og internasjonale, er på kundelisten og at løsningene våre brukes bredt. Videre var de opptatt av det fremtidige potensialet i teknologien, at den nå tydelig går fra markedsføring til det å omfatte absolutt hele den kommersielle fasen av boligomsetning, inklusive det å administrere og gjennomføre boligsalg digitalt, sier han.

Tredoblet inntektene

Han sier at selskapet i første halvår i år hadde tre ganger så høye inntekter som i samme periode i fjor, og den organiske omsetningen nesten doblet seg.

Marketer

 

(Mill. kr) 2021 2020
Driftsinntekter 126,5 109,0
Driftsresultat −88,5 −7,8
Resultat før skatt −92,0 −8,4
Resultat etter skatt −92,0 −8,4

Proptech-selskap rettet mot boligsalg

Har i dag 30 aksjonærer, med de tre gründerne som de største med samlet sett 44 prosent gjennom sitt private selskap.

Andre store er Idékapital med snaut 5,7 prosent og investor Grunde Eriksen med 2,7 prosent.

Den resterende veksten stammer fra oppkjøp av fem selskaper de siste 18 månedene.

Fire er teknologiselskaper, men også et tjenesteselskap, Vy Communications, som har 20–25 millioner i omsetning, er kjøpt opp.

Habhab sier at underskuddet i stor grad stammer fra utvikling av den nye plattformen for markedsføring mot nyboligmarkedet.

NEST STØRSTE EIER: Kristian Øvsthus og Idekapital eier 5,7 prosent av aksjene i Marketer. foto: Anders Horntvedt / Finansavisen

– Vi hadde i fjor 40 personer som jobbet på heltid med dette, og jeg anslår at dette prosjektet alene har kostet over 50 millioner å utvikle. Nå er det klart til å lanseres, og vi har allerede signert avtaler med fem av de 10 største boligutbyggerne i Norge på denne totalløsningen, samt med flere utenlandske aktører. I tillegg har vi utviklet og lansert analyse- og salgsverktøyet SmartSale for eiendomsmeglerbransjen, som også har krevd betydelige investeringer. Det blir ikke samme type investeringer hvert år, men i år blir det fortsatt investert mye i videre produktutvikling og internasjonal ekspansjon, sier han.

Mesteparten fra Norge

I fjor kom 122 millioner av inntektene på totalt 126 millioner fra det norske markedet.

– Når kommer det inntekter fra utlandet?

– De kommer i stadig økende grad nå fra og med inneværende år basert på salg som allerede er gjort innenfor de siste 12 månedene. I annet halvår i fjor signerte vi en rekke kontrakter internasjonalt i land som Mexico, Chile, Tyskland, Sverige, Spania, Frankrike etc. fra flere solide selskaper som blant annet C21 og ERA. Disse kom mot slutten av fjoråret og videre i år, og er dermed ikke representert i fjorårets tall. Pr. i dag har vi aktive kundeforhold til kunder i til sammen 17 land, sier han.

HAR NEDSKALERT KOSTNADSVEKSTEN: – Vi har sagt vi skal være cash-positive i 2023. Med dagens finansiering kan vi klare det, sier Marketer-sjef Amir Folkestad Habhab. FOTO: Iván Kverme

– Vårt salgsapparat blir kontinuerlig mer og mer internasjonalt rettet. Salgsfrontingen vår de siste seks månedene har vært mot utenlandske markeder og spesielt Tyskland. Vi har et kontor i Berlin med 70 ansatte. I Budapest har vi i dag 10 ansatte, og åpner snart et kontor i California, sier han.

Skalerer ned veksttakten

– Pengene renner ut hos dere, hva har dere sagt i emisjonsrunden om forventninger om inntekter og overskudd fremover?

– Vi har sagt vi skal være cash-positive i 2023. Med dagens finansiering kan vi klare det. Vi har ikke gått ut med inntektsmål nå.

– Gjør dere noe med organisasjonen for å få ned pengebruken?

– Vi har nedskalert veksttakten i nye ansatte som alle i bransjen, og det er også blitt færre. Det er i dag 180 som jobber her, en nedgang på under 10 prosent, sier han.

Habhab sier at målsetningen i juni var å hente inn 50 millioner kroner, men det ble tegnet for 55 millioner. Eksisterende eiere var med, og det kom inn noen nye. Han deltok selv gjennom selskapet han og medgründer Thomas Meyer eier sammen. Habhab sitter på 70 prosent i dette selskapet, og sammen med to medgründere sitter han på rett i underkant av 40 prosent av aksjene i Marketer.

TREDJE STØRST: Investor Grunde Eriksen sitter på 2,7 prosent av Marketer-aksjene. foto: Iván Kverme

– Selv om prisingen har økt med 30 prosent, er den reelle oppgangen 10–15 prosent. Vi har brukt aksjer til å kjøpe andre selskaper som er bakt inn i selskapsverdien, sier han.

Fortsatt børsplaner

Habhab har tidligere sagt at en børsnotering av selskapet er målsettingen, og han forteller at det fortsatt jobbes med dette.

– Timingen må være riktig, men det er et mål for gründerne og mange av investorene våre. Det er likevel ikke satt som et krav fra noen av eierne våre, sier han.

Reportasjer
Eiendom