<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Store eiendomsaktører vil løfte proptech-selskaper frem

– Hele proptech-verdenen kommer inn i våre kjerneprosesser, sier Andreas Jul Røsjø, adm. direktør i Møller Eiendom.

Piloterer og investerer: – Møller Eiendom ønsker å være fødselshjelpere for proptech-selskaper, sier adm. direktør Andreas Jul Røsjø.  Foto: Iván Kverme
Eiendom

– Vi har et uttalt mål i strategien om å bidra til innovasjon i eiendomsnæringen og å søke å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi. Som en del av dette gjør vi mye for å digitalisere beslutningsstøtten i systemet vårt. Vi vil nå også se på digitalisering av kjerneprosessene våre, som er prosjektering, oppføring, drift og forvaltning av bygg. Her kommer hele proptech-verdenen inn, sier Andreas Jul Røsjø, adm. direktør i Møller Eiendom.

Møller Eiendom ønsker å være fødselshjelpere for proptech-selskaper.

– Vi gjør dette ved å pilotere nye løsninger. Vi har også satt av en investeringspott for dette og har investert i endel selskaper. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar, men vi ser også en rekke andre positive effekter, blant annet blir vi selv mer innovative i vårt eget selskap. Det bygger en kultur og gir positivt omdømme.

Har investert i flere selskaper

Møller Eiendom har investert i fire proptech-selskaper og tre selskaper som driver med konseptutvikling i bygg.

– Vi har investert i og samarbeider med Consigli, som tilbyr automatisk prosjektering ved hjelp av kunstig intelligens. Selskapet har fortsatt å utvikle denne plattformen, blant annet med automatisk anbudssjekk, optimalisering av tekniske rom og optimalisering av rom-layout for hoteller. Det er mange spennende muligheter i denne plattformen.

Møller Eiendom har også investert i og samarbeider med Modulize, som har en systemløsning som gjør det lettere for byggherrer og entreprenører å ta i bruk prefabrikeringer og moduler i byggeprosjekter.

– Modulize har en teknologisk løsning som gjør det enklere å innarbeide dette i prosjekteringsgrunnlaget, som er veldig spennende.

Selskapet har også investert i og samarbeider med Sirken, som har utviklet og leverer gjenbrukscontainere til byggeplasser og har laget et ettermarked for overskuddsmaterialene.

– Dette gjør at det ikke går materialer i søpla, slik at dette er et sirkulært prosjekt, sier han.

Et annet selskap som Møller Eiendom har investert i og samarbeider med, er Evyon. Selskapet har utviklet en løsning for å bruke batterier fra el-biler inn i batteriinstallasjoner i bygg.

– Evyon bygger batteriracks for å lagre overskudd av elektrisitet som produseres av solcelleanlegg, så dette gir både lavere strømkostnad, redusert nettleie og renere energi for kunden, forklarer Jul Røsjø.

Norge kan få god posisjon 

Møller Eiendom har for øvrig også investert i coworkingaktøren Mesh, som er en matchmaker mellom oppstarts- og proptech-selskaper i det 5.000 kvadratmeter store lokalet de leier av Møller Eiendom i Møllergaten i Oslo. 

Norge er det riktige hjørnet i verden til å utvikle proptech-selskaper.
Andreas Jul Røsjø, Møller Eiendom

Selskapet har også investert i Flott Fond, som etablerer en rekke nye serveringssteder i hovedstaden i disse dager.

– Norge er det riktige hjørnet i verden til å utvikle proptech-selskaper. Vi er et folkeslag med høy digital appetitt og kompetanse, har en moderne byggebransje og folk med høy utdannelse. Markedet er modent for teknologianvendelse.

Det har vært noen norske suksesshistorier innen proptech, blant annet Spacemaker, som ble solgt for 2,2 milliarder kroner til software-giganten Autodesk i november 2020. 

– Jeg var selv med som en av de første investorene gjennom AF Gruppen. Dette caset har vært stimulerende for at hele bransjen hiver seg på. Teknologiinkubatoren og tidligfase-investoren Start Up Lab og gründerfabrikken Antler har også vært viktig for proptech-miljøet. Sistnevnte har en proptech-andel på 35–40 prosent og investerer i mennesker som får servert problemstillinger fra bransjen.

Ferd investerer og piloterer 

Både Ferd Impact Investing og Ferd Eiendom har engasjert seg i proptech. 

– Vi har et tidligfase-mandat og investerer i selskaper som kan gi positiv impact på klima og miljø samt en solid finansiell avkastning. Vi investerer primært gjennom fond. Sustainable Cities er en viktig sektor for oss og derunder også proptech. Byene står for en stor del av utslippene, sier direktør Erik Bjørstad i Ferd Impact Investing.

Investerer i fond: Erik Bjørstad, direktør for Ferd Impact Investing. Foto: Iván Kverme

Byene står for en stor del av utslippene.
Erik Bjørstad, Ferd Impact Investing

Selskapet har blant annet investert i fondet 2150, lokalisert i London og etablert av det nordiske eiendomsselskapet NREP. Ferd har investert i 2150 sammen med blant andre Nysnø.

– Via fondsinvesteringene våre får vi eksponering mot mange spennende proptech-selskaper. Vi gjør også co-investeringer sammen med fondene. Ferd Eiendom får også erfaring med mange proptech-selskaper i sine prosjekter, noe som skaper gode synergier, sier Bjørstad. 

Ferd er tett på proptech-miljøet i Norge og er partner ved Proptech Summit 2022, som avholdes i Oslo i september.

Et selskap som Ferd har investert i, er det norske programvareselskapet Ignite Procurement.

– Ignite Procurement er en innkjøpssoftware som gir store selskaper god kontroll på alt de kjøper inn. Blant annet har Ignite utviklet en modul hvor man kan tracke CO2-utslippene på innkjøpte varer og tjenester.

Vil være strategisk partner

Stor-Oslo Eiendom har også engasjert seg i proptech og ønsker å bidra til utvikling av bransjen.

– Gjennom vår prosjektportefølje ser vi et stort potensial for effektivisering og det grønne skiftet gjennom ny, spennende teknologi. Vi er derfor strategisk partner for flere proptech-selskaper. Vi går inn med en liten sum penger, og selskapene kommer primært til oss for tilgang på eiendomsprosjekter hvor de får muligheten til å videreutvikle sin teknologi, sier Mikkel H. Røisland, boligsjef i Stor-Oslo Eiendom.

Strategisk partner: Mikkel H. Røisland, boligsjef i Stor-Oslo Eiendom. Foto: @gundersenogmeg

Stor-Oslo Eiendom investerte i Spacemaker i 2015 og inviterte selskapet inn i et samarbeid for å utvikle sin teknologi.

– I dag er vi en stor kunde av Spacemaker. Vi ga selskapet feedback på hvilke behov vi så som bolig- og eiendomsutvikler. Det var slik det begynte, og det er slik vi jobber. Vi inviterer inn, tar i bruk teknologi og skaper felles kunnskapsdeling. På denne måten utvikler eiendomsbransjen seg.

Stor-Oslo Eiendom har blant annet investert i og jobber med selskapene Difigo, som har utviklet en løsning for digital adgangskontroll, Plyo, som har utviklet løsninger og nettsider for digitalt boligsalg, Consigli, som utvikler en avansert plattform for prosjektering basert på kunstig intelligens, og Sirken, som tilbyr ombrukscontainere på byggeplasser og hvor man selger restmaterialer til forbrukere.

Mange selskaper er etter to–tre år blitt mer klare til å ta større prosjekter.
Mikkel H. Røisland, Stor-Oslo Eiendom

I tillegg samarbeider Stor-Oslo Eiendom med Plaace, som er en markedsplass for leie og utleie av butikklokaler. Selskapet systematiserer data om bygulv og har ambisjon om å bidra til levende gater og byer. Stor-Oslo Eiendom samarbeider også med Kvist, som er et teknologiselskap som gjør det enkelt å samle inn, validere og analysere miljødata for byggeprosjekter.

– Vi ser at mange selskaper etter to–tre år er blitt mer klare til å ta større prosjekter. Det skjer store endringer, og vi ønsker å finne teknologi og løsninger som gir innsikt og forståelse av bærekraft, som for eksempel klimagassregnskap og sirkulærøkonomi blant annet, sier Røisland.

Mye å hente på drift

Eiendomshuset Malling & Co har også engasjert seg i proptech og har etablert både Malling & Co Technology og Malling & Co Venture.

– Vi så og erfarte at eiendommer ble driftet og forvaltet på en ikke optimal måte. Veldig mange av prosessene har blitt tidkrevende, dyrere og dyrere, og veldig mye i bransjen er manuelt. Byggeforskrifter, reguleringer og kravene fra leietagere er blitt mer komplekse. Også vi som rådgivere må henge med i timen, og nå har vi tatt en skikkelig posisjon innen proptech, sier daglig leder Robert Skramstad i Malling & Co Technology.

Har tatt en posisjon: Robert Skramstad, daglig leder i Malling & Co Technology, mener det er viktig å henge med i timen. Foto: Teodor Tomter

Selskapet driver også med innovasjons- og startup-samarbeid og har gjort mye pro bono. Han opplever stor pågang fra start-ups, etablerte teknologibedrifter og gårdeiere.

Vi har en rolle i å drive bransjen i riktig retning. Interessen for teknologi er enorm.
Robert Skramstad, Malling & Co Technology

– Vi sitter som brobyggere. Hvis ikke vi er med på å påvirke og forbedre, hvem skal gjøre det da? Vi har en rolle i å drive bransjen i riktig retning. Interessen for teknologi er enorm. For å kapitalisere på dette skiftet etablerte vi også venture-selskapet vårt.

Ikke alle proptech-løsningene har kost/nytte-verdi for oppdragsgiverne og gårdeierne.

– Da må vi si vi ikke tror det er liv laga til disse startup-selskapene. Noen ganger er manuelt arbeid like nyttig, påpeker Skramstad.

De beste proptech-løsningene kommer ved å kombinere kompetanse om teknologiske muligheter med erfaring fra forvaltning og drift av næringseiendom.

– Det handler om kostnadsreduksjoner, tilpasning og mer datadrevne prosesser hele veien – fra design til bygging og i bruk. Eksempelvis gir Spacemaker datadrevet innsikt som reduserer arkitekttimer. Man får frem bedre modeller og beslutninger ved å robotisere det som er repetitive oppgaver for arkitekter.

Mentor og investor

Skramstad har i løpet av de siste årene vært mentor for en rekke start-ups og testet store teknologisatsninger før lansering. Malling & Co Venture har så langt bare gjort én investering: i selskapet Findable. Selskapet har utviklet en skybasert tjeneste som bruker kunstig intelligens for å lese og automatisk sortere bygningsdokumentasjon.

– Dokumentasjon er viktig i hele livsløpet til et bygg – både under bygging, i drift, ombruk, gjenbruk og i kjøps-/salgsprosesser. Viktigheten og mengden av dokumenter blir bare større og større, og mens mennesker bare blir dyrere, blir teknologi billigere.

Malling & Co er også næringspartner i et stort forskningsprosjekt for å teste ut akustiske sensorer sammen med Sintef, Norsk Regnesentral og Forskningsrådet.

– Selskapet Soundsensing har digitalisert ørene til vaktmesterne. De har utviklet akustiske sensorer som klarer å gjenkjenne ulyder, og dermed kan identifisere avvik før anlegg havarerer. Dette kan potensielt bli et kjempehjelpemiddel for driften av en eiendom.

Skramstad opplever at proptech-interessen fra gårdeiere er veldig variert.

– De store og seriøse har gjort dette i mange år, mens de mindre gjerne ikke har tenkt på dette i det hele tatt. Det kommer nok for de fleste en dag, og det er flere og flere gårdeiere som oppretter teknologistillinger.