<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Entra Labs: Carine Blyverket, leder for Entra Labs, sier laboratoriet ble etablert fordi det var et behov for å teste ut proptech-løsningene i praksis.  Foto: Iván Kverme

Vil skape bransjens fremste innovasjonsmiljø

Entra har etablert eget laboratorium for å samarbeide, teste og verifisere at protech-løsninger fungerer optimalt med andre systemer før de blir satt i produksjon.

– Vi er veldig opptatt av å bruke proptech for å få mer bærekraftige bygg, energieffektivisering, bedre kundetilfredshet og økt lønnsomhet ved effektiv drift og forvaltning, sier Carine Blyverket, leder for Entra Labs.

Grunnen til at Entra startet Entra Labs, var at selskapet så behovet for å teste ut proptech-løsningene i praksis.

– Eiendomsbransjen har tunge, tekniske systemer for å drifte og forvalte bygg, og selv om proptech virket fint teoretisk, så vi at systemene ikke snakket godt sammen når de skulle inn i byggene. Man fikk ikke den effekten man ønsket. Derfor har vi invitert både nye proptech-selskaper og etablerte leverandører av tekniske systemer til samarbeid.

Tester systemer:  Avanserte systemer skal virke sammen for at bygg skal fungere optimalt. Foto: Iván Kverme

Ved behov for forbedring kan man da også gå inn i en forsknings- og utviklingsfase for mer optimal funksjon.

– Vi ønsker å være en strategisk partner for proptech-selskaper og slik at de også forstår eiendomsbransjens utfordringer. Vi bruker Rebel-bygget som et eksempel og levende bevis i praksis. Bygget er annerledes enn mange andre bygg, blant annet fordi det er mye hyppigere utskifting av leietagere som krever en annen digital tilnærming.

ENTRA LAB: Carine Blyverket og Thor Henning Hetland viser hvordan laboratoriet fungerer med testing og live monitorering av en rekke systemer. Foto: Iván Kverme

Leietagere er testkaniner 

Rebel er et senter på 27.000 kvadratmeter for samarbeid og kunnskapsdeling med over 50 leietagere og 1.500 kontorbrukere.

– Her sitter bare teknologiselskaper, inkludert proptech, men Oslo Met er også lokalisert her for å få et forskningselement med i bildet.  Dette fungerer godt i praksis, og det er mer enn 50 selskaper som sitter her og er testkaniner.

Rebel:  I Universitetsgaten 2 sitter en rekke teknologiselskaper sammen. Foto: Iván Kverme

Om Rebel 

  • I det som tidligere var Televerkets gamle hovedkvarter på Tullin i Oslo, har Entra, sammen med aktørene bak Teknologihuset, utviklet et kraftsenter for teknologi. 
  • Ambisjonen er å etablere en internasjonalt ledende kompetanse-hub som fasiliterer deling av IT-kompetanse på tvers av bransjer, fagmiljøer og akademia. 
  • Her får både små og store teknologiavdelinger eller -selskaper som ønsker å jobbe tett på andre teknologer, anledning til å jobbe sammen.
  • Alle leietagere må også bidra til å skape et attraktivt kunnskapsmiljø ved å holde fagseminarer. 

Entra har et tungt fagteam innen teknologi som jobber med byggene. Entra samarbeider og tester ut ulike teknologier med blant annet Consigli, Cisco, Schneider Electric, Defigio og leverandører av ulike adgangskort. 

Ved samarbeid blir man bedre bestillere av fremtidens teknologi.
Carine Blyverket, Entra

Entra går pr. i dag ikke inn som investor i proptech-selskaper, men ønsker å bidra til bransjens fremste innovasjons- og kompetansemiljø.

– Vi mener det er en veldig god modell å gå inn som kunde slik at proptech-selskaper kan bruke oss i et strategisk samarbeid. Vi ønsker også å jobbe med andre partnere og konkurrenter for å nå felles mål. Det er kostnadskrevende å jobbe fra hver sin tue, og ved samarbeid blir man bedre bestillere av fremtidens teknologi, sier Blyverket.

REBEL: Samarbeid og kunnskapsdeling over 27.000 kvadratmeter. FOTO: Iván Kverme

Proptech avgjørende

Det handler blant annet om å dele data for å levere på bærekraft og samfunnsansvar.

– Vi når ikke våre ambisiøse bærekraftmål uten å bruke proptech. Entra skal innen 2030 redusere CO2-utslippene i prosjektene våre med 80 prosent, vi skal redusere energiforbruket i byggene våre med 70 prosent og være klimanøytrale innen 2030. Nå kommer også EU-taksonomien som gjør at vi må ha enda raskere fart.

Vi når ikke våre ambisiøse bærekraftmål uten å bruke proptech.
Carine Blyverket, Entra

Det finnes utrolig mange proptech-selskaper, men Entra ønsker å treffe de selskapene som bidrar til selskapets mål.

– Blant annet er sensorikk et spennende område for å oppnå mer arealeffektivitet og mer energibesparelser. Ikke minst må man bruke sensorikk som allerede er i byggene og se hvordan dataene kan brukes på tvers for å få en reell verdi, sier hun.

Reportasjer
Eiendom