<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tok råd fra Gud – gikk nesten konkurs

“Kjøp Bygg!” var visjonen som hovedpastor i Filadelfia Kristiansand fikk i 2002. Etterspillet ble underskudd på 150–200 millioner, nær konkurs for menigheten, og billigsalg til en gruppe religiøse investorer.

Nær konkurs, men sikret seg tilbakekjøpsrett: Filadelfia Kristiansand måtte selge konferansesalen i Q42 for 100 millioner. Det er anslått at den har en teknisk verdi på det tredobbelte, og menigheten har en evigvarende tilbakekjøpsrett. Foto: Ole Kristian Fossum
Eiendom

Dette er historien om Sørlandets største kongressenter, om Gud, en menighet på randen av konkurs og noen smarte investorer.

Q42 er et næringsbygg på 23.000 kvadratmeter midt i Kristiansand sentrum med 68 leiligheter, butikklokaler og en flott og meget moderne utstyrt konferansesal på 1.150 kvadratmeter. Denne rommer 1.400 sitteplasser eller 2.000 ståplasser.

Salen skulle brukes av menigheten til egne arrangementer, men også leies ut på kommersielle vilkår til eksterne brukere.

Ønsker ikke la seg intervjue: Styreleder Billy Øksendal og administrasjonsleder Hilde Lunde, Filadelifia Kristiansand. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Byggeprosjektet var Guds vilje. Det forteller hovedpastor Øyvind Valvik i boken Guidet av Gud fra 2017, gjengitt av den kristne avisen Dagen:

“Valvik fikk visjonen i 2002. Den gang holdt menigheten til i et slitent bygg fra 50-tallet som var for trangt for menighetens 1.400 medlemmer. Han var i ferd med å rygge ut fra den trange bakgården. Frontlysene var rettet mot naboeiendommen, og i første etasje på bygget holdt det til en motorsykkelforretning.

Pastoren beskriver det som skjer videre slik:

‘Da skjer det. Stemmen fra Himmelen er mild og klar, men samtidig tydelig og bestemt: Kjøp Bygg!’


Dagen etter møtte han bønneleder Hilbert Norheim i kirken. Han mente også å ha hørt Guds stemme i løpet av natten: ‘Kjøp bygg!’, fortalte Norheim.”

Dette lokalet var kort tid i forveien lagt ut for salg. Det kunne ikke være tilfeldig, mente Valvik.

“Herrens løfte til oss ble en kopi av det løftet mange av Bibelens menn og kvinner har gått på,” forteller han i boken.

– Finansene skal komme

Etasjen ble startskuddet til at Q42 ble kjøpt. Og Valvik var ikke den eneste som hadde fått synet. I boken hevder han at det kom profetier fra totalt 20 forkynnere.

Medlemmene var også oppspilt, og ideen om et “Jesus-senter” i byen kom på bordet.

Tok 43 prosent: Investor Einar Rasmussen ble største aksjonær da Q42 ble solgt i slutten av  januar. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Den britiske forkynneren Rachel Hickson uttalte to år før Valviks syn:

“Dere skal bygge et stort hus i denne by, og over dette huset skal det stå Jesus. Finansene skal komme. Forretningsfolket skal komme, og de skal bli like viktige for å nå byen. De skal stå skulder ved skulder med pastorene og predikantene.”

Hickson spådde riktig om forretningsfolket, men deres inntog på starten av 2023 var neppe slik han hadde sett for seg.

600 millioner

Q42 sto ferdig og åpnet i januar 2017.

Byggeprisen ble hele 600 millioner kroner, et tungt løft for en lokal menighet. 11 av de 68 leilighetene ble beholdt til bruk for foredragsholdere eller gjester, og for å kunne bedrive veldedig arbeid mot Kristiansands trengende. Resten ble solgt, det samme ble næringslokalene. Leilighetene gikk for 60.000 kroner pr. kvadratmeter, og sørget for inntekter på 300 millioner kroner, ifølge Fædrelandsvennen.

Bøygen var konferanselokalene. 

– Å drive kongressenter har vært tyngre enn vi trodde, sa Billy Robert Øksendal, styreleder i Filadelfia Kristiansand, til Dagen i desember i fjor.

Da sto menigheten med konkursspøkelset hengende over hodet.

Utbyggingen og manglende inntekter fra utleie til eksterne gjester gjorde at banklånene på 90 millioner til Eiendomskreditt og 43 millioner til den lokale Spareskillingsbanken var uhåndterlige. I tillegg hadde Q42 Næring, et selskap der det lokale entreprenørselskapet BRG var hovedeier, utestående krav på 3 millioner.

Utlåner mistet tålmodighet

Menigheten hadde i lengre tid fått både rente- og avdragsfrihet for lånene. Eiendomskreditt ga disse betingelsene fra 1. oktober 2020 til 31. desember 2021, mye som følge av coronapandemiens innvirkning på mulighetene for kommersiell utleie. Men Eiendomskreditt mistet til slutt tålmodigheten.

“Vi anerkjenner det profesjonelle arbeidet som er lagt ned for å forsøke å bringe driften av senteret på rett kjøl. Denne innsatsen har likevel ikke vært tilstrekkelig for å skape nødvendig, langsiktig forbedring. Vi har over tid påpekt at forutsetningen for vårt engasjement har vært en trygg økonomisk løsning for driften av senteret, med betjening av renter og avdrag som opprinnelig avtalt etter at frys-avtalen løp ut ved årsskiftet,” uttalte adm. direktør i Eiendomskreditt, Eirik Maurstad, til Dagen i januar i fjor.

Kjøpte 13 prosent: Eivind Gunvaldsen. Foto: Kaare Martin Granerud

I tillegg til pandemien var menigheten uheldig med en stor vannlekkasje rett etter åpning.

Homo- og knokkelkamp

Men ikke bare disse faktorene satte demper på utleien.

Universitetet i Agder fikk voldsom motbør fra Studentparlamentet i Agder da de leide lokaler i Q42. Filadelfias oppfatning om homofili gjorde at studentorganisasjonen rykket hardt ut. Filadelfias syn på ekteskap sier at det er forbeholdt mann og kvinne. Menigheten vier ikke likekjønnede, og mener at ledere ikke kan leve i homofile parforhold.

“Vi har fått opplyst av UiA at årsaken til at de velger å leie Q42 handler om anbudsregler og lover de må følge. Vi har forståelse for at UiA må følge en lovgivning, men igjen viser dette at loven ikke er på studentenes side. Det fører til at studenter opplever undervisningen sin som mer utilgjengelig,” skrev leder av Studentparlamentet, Olea Norset, i en pressemelding i oktober 2020.

Løsningen ble at UiA fikk flagge med mangfoldsflagget – bedre kjent som Pride-flagget – på Q42-fasaden.

“Det er viktig for oss at kongressenteret er et sted for alle, så det er ikke et problem i det hele tatt,” sa daglig leder for utleieselskapet Kristiansand Kongressenter, Elsa Welde, til Fædrelandsvennen.

“Denne situasjonen er en sjanse til å vise at her er alle velkommen,” sa hun videre.

Men også når de fikk leid ut, ble det slagsmål.

I august 2021 skulle det arrangeres et “bare knuckle”-boksestevne. I denne delen av boksesporten droppes boksehansker eller beskyttelsesutstyr – det går altså på knokene løs.

“Det er fullt forståelig at noen reagerer. Dette er absolutt ikke en type arrangement som vi ønsker skal være i kongressenteret,” sa hovedpastor Wiggo Skagestad til Fædrelandsvennen.

Arrangementet ble avlyst, men ikke av menigheten.

Da det skulle ha startet, ble arrangør Stanley Hofstædter, ifølge ham selv, slått til blods av kampsportutøvere som prøvde å presse ham for penger.

Måtte ta tap: David F. Reme, Q42 Næring. Foto: BRG

Ytterligere en faktor som forsuret muligheten til kommersiell suksess, var at menigheten hadde bestemt at konferansesenteret skulle være alkoholfritt, i tråd med deres overbevisning.

Etter tre år ble denne beskrankningen droppet.

Q42 satte hele menigheten i konkursfare, og det er anslått at prosjektet har kostet menigheten mellom 150 og 200 millioner kroner i egenkapital på fire år. Mye av midlene er basert på frivillig arbeid og kollekt, og blant annet ble det under byggingen bedt om at medlemmene skulle hjelpe til med 25 millioner for å finansiere inventar og teknisk utstyr.

Lokale investorer overtar

I januar i år kom redningen.

Bygget ble solgt til en gruppe lokale forretningsmenn, alle med en sterk religiøs forankring, med skipsreder Einar Rasmussen i spissen.

Prislappen ble på 100 millioner kroner. Oppgjøret ble gjort med ny egenkapital på 60 millioner, mens samlet lån ble redusert til 40 millioner. Det måtte tas tap på lån på 43 millioner kroner, og hardest gikk det ut over Spareskillingsbanken og BRG.

Eiendomskreditt er eneste långiver nå, og de fikk dekket de resterende 53 millionene av sine utlån etter at det kom inn ny egenkapital.

Hadde pant, fikk aksjer: Finn Jarle Sæle, Kristen Medieallianse. Foto: Protestfestivalen

Rasmussen tok 43 prosent av innskuddet. Reme-familien tok gjennom BRG 13 prosent, og like mye tok pengemaskinen SG Armaturen, som eies av Lillesand-mannen Eivind Gunvaldsen og hans familie. I tillegg sikret Kristen Mediaallianse, frontet av Finn Jarle Sæle, en kjent kristen mediepersonlighet, en like stor aksjepost. Kristiansand-familien Gumpen tok i underkant av 7 prosent, mens Q42 Næring, som hadde 3  millioner utestående hos Filadelfia, tok de siste. Dette selskapet er 90 prosent eid av Reme-familien.

– Mye for pengene

– De fikk mye for pengene, sier en lokal investor, som kjenner bygget rimelig godt.

Salget omfatter kun konferansesalen, alt det andre er holdt utenfor.

Det ga en kvadratmeterpris på 8.600 kroner. Etter det Finansavisen kjenner til, er den tekniske verdien det tredobbelte.

Menigheten fortsetter å bruke lokalene til sine arrangementer til en leie som ligger under markedspris. I tillegg har de fått mulighet til å kjøpe den tilbake.

– Dette er en tidsubegrenset mulighet. Prisen justeres årlig med en faktor jeg ikke kjenner, men det skal ha vært viktig for menigheten – både å kunne fortsette aktiviteten sin der og å vite at de har muligheten til senere å kunne ta det tilbake hvis økonomien tilsier det, sier en kilde til Finansavisen.

Adolfsen-brødrene parkert

Brødrene Adolfsen skal ha vært med i kampen om konferanselokalet, men ble effektivt parkert.

Finn Jarle Sæles system hadde tidligere hjulpet til med å betale enkelte av Q42s forpliktelser, til sammen 10 millioner kroner, og tok som motytelse pant i eiendommen.

Mistet tålmodigheten: Adm. direktør i Eiendomskreditt, Eirik Maurstad. Foto: Eiendomskreditt

– Vi er delaktige i en bygningsverdi som er langt høyere enn det vi har gått inn med i cash, sier Sæle.

– Men det viktigste for oss var å redde bygget, frikirkefolkets Nidarosdom, sier Sæle.

Sæle viser til at også aktører utenfor Kristen-Norge var interessert i storstua i Kristiansand.

– Det var derfor Adolfsen-brødrene, noen av de beste eiendomsinvestorene i landet, konkurrerte med oss. Men vi satt med pant i bygget og sa nei, for vi så at her er verdiene mye større, sier Sæle.

Pantet ble omgjort til aksjeposten på 13 prosent da refinansieringen var på plass.

Tause kristiansandere

Kapital har i arbeidet med denne saken vært i kontakt med en rekke personer i Kristiansand. Ingen av dem ønsker å uttalte seg om saken.

“Billy Øksendal ønsker ikke å stille til intervju. Jeg ønsker ikke å stille til intervju, da jeg ikke innehar alle detaljer. Beklager,” skriver administrasjonsleder i Filadelfia Kristiansand, Hilde Lunde, i en SMS.